Over Stoffenjournaal.nl

Stoffenjournaal.nl is ontstaan doordat er geen handige tools zijn om PGS journaal te maken die publiekelijk toegangelijk zijn.
U zou natuurlijk een maatwerk tool kunnen laten bouwen, maar daarvan zijn de initiële kosten hoog. Hoge kosten in zowel financieel opzicht, als in de tijd die het kost om de bouw van een maatwerk systeem te begeleiden.
Stoffenjournaal.nl geeft u direct de benodigde rapporten voor een redelijke prijs.

Stoffenjournaal.nl is een product van PGS Solutions.
PGS Solutions heeft meer dan 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van webapplicaties.

Wij kunnen desgewenst maatwerk voor u verrichten. Ons uurtarief bedraagt € 90.

Wij zijn onder nummer 34276572 ingeschreven bij de KVK.