Wat voor rapport wilt u maken?

Kies uit PGS 6 ( BRZO ) OF PGS 15

( BRZO )
PGS 6

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO-2015/Seveso III).
In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen.
Indien dat voor uw bedrijf het geval is, heeft u een meerdere stoffenlijsten nodig volgens de PGS 6 richtlijn.

Zie PGS 6 - Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015 .

Kies
 
PGS 15

Indien uw bedrijf niet onder BZRO wetgeving valt, maar wel meer dan 2500 kg stoffen en/of CMR stoffen opslaat, dan bent u verplicht een actueel stoffenjournaal volgens de PGS 15 richtlijn paraat te hebben.Kies

Iets niet duidelijk?

Neem vrijblijvend contact op, we helpen u graag.

Contact