Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken


Achtergrond
0p het stoffenjournaal moet duidelijk zijn, welke van uw stoffen behoren tot de Kankerverwekkende en mutagene stoffen (CMR-stoffen).


Naam Synoniemen, praktijk- en handelsnamen CAS-nummer Kankerverwekkend, mutageen of reproductie toxisch Print gevaarsetiket
(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride 40722-80-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel 84852-39-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel 85508-45-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel 85135-77-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan 105024-66-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310 Kankerverwekkend
(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino) ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol 82413-20-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel 84852-36-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel 85166-19-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel 85508-46-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel 85551-28-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel 84852-35-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethyl-amino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-di-pyridiniumdichloridedihydrochloride Kankerverwekkend
(oplosbare-) indium (3+) zouten Reproductie toxisch
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide 144177-62-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan 51594-55-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrolidinyl- methyl)-1H-indool 143322-57-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(R)-α-fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat 25383-07-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur 79815-20-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
[3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat) zout van 4,4’-bi-o-toluïdine 64969-36-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1- ethaandiol hydrochloride [bevat ≥ 0,1% 4-chlooraniline (EC No 203-401-0)] 214353-17-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1-(4-chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-tria- zool-1-ylmethyl)-3-pentanol / tebuconazool 107534-96-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1-allyloxy-2,3-epoxypropaan/allylglycidyl-ether 106-92-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1-broompropaan/n-propylbromide 106-94-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1-cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro- 4-oxochinoline-3-carbonzuur 93107-30-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine MNNG 70-25-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1-vinylimidazool 1072-63-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,1-dimethylhydrazine N,N-dimethylhydrazine 57-14-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-benzeendicarbonzuur, di hexylester, vertakt en lineair 68515-50-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7 rijk 71888-89-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters 68515-42-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-benzeendicarbonzuur, diisopentylftalaat 605-50-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, lineair en vertakt 84777-06-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-benzeendicarbonzuur, n-pentyl-iso- pentylftalaat Reproductie toxisch
1,2-benzeendicarbonzuur,di-n-pentylftalaat 131-18-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan/ TEGDME/ triethyleenglycoldimethyl­ ether/triglyme 112-49-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-dibroom-3-chloorpropaan 96-12-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-dibroomethaan ethyleendibromide 106-93-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-dichloorpropaan propyleendichloride 78-87-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-diethoxyethaan 629-14-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-dihydroxybenzeen Pyrocatechol, 1,2-catechol 120-80-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-dimethoxyethaan/ethylglycoldimethyl-ether/EGDME 110-71-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2-dimethylhydrazine 540-73-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2,3-trichloorpropaan 96-18-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2,4-triazool 288-88-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,2,5,6,9,10- hexabromocyclododecaan 3194-55-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,3-butadieen 106-99-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,3-dichloor-2-propanol alfa-dichloorhydrine 96-23-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,3-difenylguanidine 102-06-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,3-propaansulton 1,2-oxathiolaan, 2,2-dioxide 1120-71-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,3,5-trioxaan/trioxymethyleen 110-88-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,3,5-tris[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine- 2,4,6-(1H,3H,5H)trion 59653-74-6 Mutageen Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,4-dichloor-2-buteen 764-41-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,4-dioxaan 123-91-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur HETzuur 115-28-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,6-dinitropyreen 42397-64-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
1,8-dinitropyreen 42397-65-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-(2-aminoethylamino)ethanol/AEEA 111-41-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zool FNT 3570-75-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol 99610-72-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-(2-methoxyethoxy)ethanol/DEGME 111-77-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-(4-tert-butylfenyl)ethanol 5406-86-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfiet Aramite/ aratron 140-57-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-[2-hydroxy-3-(2-chloorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)-carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on Reproductie toxisch
2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[hydroxy- 3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylfenyl- azo)-2-sulfonato-7-naftylamino]-1,3,5- triazi-2-ylamino}-2-aminopropylformaat Reproductie toxisch
2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon 119313-12-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-broompropaan 75-26-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3- yl-cyclohex-2-een-1-on 94723-86-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-chloor-6-fluorfenol 2040-90-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-chlooraceetamide 79-07-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-ethoxyethanol/EGEE 110-80-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-ethoxyethylacetaat/EGEEA 111-15-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-ethylhexaanzuur 149-57-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- tintetradecanoaat /MMT 57583-34-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate 57583-35-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-tintetradecanoaat/ dioctyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetaat 15571-58-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat 7425-14-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-ethylhexyl-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenylmethylthioacetaat 80387-97-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-hexanon/methylbutylketon 591-78-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-methoxypropanol 1589-47-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-methoxypropylacetaat 70657-70-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on 71868-10-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-methyl-1-nitroanthraquinon 1-nitro-2-methylanthraquinon 129-15-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-methyl-5-tert-butylthiofenol Reproductie toxisch
2-methylaziridine propyleenimine 75-55-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-methylimidazool 693-98-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-naftylamine b-naftylamine 91-59-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-nitroanisol 91-23-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-nitrofluoreen 2-NF 607-57-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-nitronaftaleen 581-89-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-nitropropaan 79-46-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2-nitrotolueen 88-72-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,2’-bioxiraan 1,2:3,4-diepoxybutaan 1464-53-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,3-dibroom-1-propanol 96-13-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,3-dinitrotolueen 602-01-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,3-epoxy-1-propanol glycidol/oxiraanmethanol 556-52-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,3-epoxypropylmethacrylaat glycidylmethacrylaat 106-91-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride glycidyltrimethylammoniumchloride 3033-77-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,4-diaminoanisool 4-methoxy-m-fenyleendiamine 615-05-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,4-diaminoanisoolsulfaat 2,4-DAAS 39156-41-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,4-diaminotolueen 4-methyl-m-fenyleendiamine/ 2,4-DAT 95-80-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,4-dinitrotolueen dinitrotolueen, technisch 121-14-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,4,5-trimethylaniline 137-17-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,4,5,-trimethylaniline hydrochloride 21436-97-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctaan; metaldehyde (ISO) 108-62-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,5-dinitrotolueen 619-15-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
2,6-dinitrotolueen 606-20-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride 87691-88-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazol-3-ylamine 132-32-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 143860-04-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3-methylcholantreen; 1,2-dihydro-3-methy-benz[j]aceanthrylene 56-49-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3-oxoandrost-4-een-17-β-carbonzuur 302-97-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3-propanolide 1,3-propiolacton/ b-propiolacton 57-57-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3,3'-dichloorbenzidine (+ zouten) 91-94-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3,4-dinitrotolueen 610-39-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3,5-dinitrotolueen 618-85-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
3,7,dimethylocta-2,6-dieenenitril 5146-66-7 Mutageen Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4--butylfenol 98-54-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-[(3-chloorfenyl)(1H-imidazol-1- yl)methyl]-1,2-benzeendiaminedihydrochloride 159939-85-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-amino-3-fluorfenol 399-95-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-aminoazobenzeen 4-fenylazoaniline 60-09-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-aminobifenyl bifenylamine/xenylamine 92-67-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-chloor-o-fenyleendiamine 2-amino-4-chlooraniline 95-83-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-chloor-o-toluïdine 95-69-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-chloor-o-toluïdine hydrochloride 3165-93-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-mesyl-2-nitrotolueen 1671-49-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-nitrobifenyl 92-93-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-nitropyreen 4-NP 57835-92-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-nonylfenol, vertakt 84852-15-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-tert-butylbenzoëzuur 98-73-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4-vinylcyclohexeen diepoxide 106-87-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4-bi-o-toluïdinesulfaat zout van 4,4’-bi-o-toluïdine 74753-18-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4-methyleen-o-toluïdine 4,4'-methyleenbis(2-methylaniline), MBOT 838-88-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol 13595-25-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) MOCA/ 2,2-dichloor-4,4-methyleen-dianiline 101-14-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4’-isobutylethylideendifenol 6807-17-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4’-oxydianiline en zouten / 4,4- diaminodifenylether/ 4,4'DDE 101-80-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4’-bi-o-toluïdine 3,3’-dimethylbenzidine/ o-tolidine 119-93-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4’-bis(dimethylamino)benzofenon Michlers keton 90-94-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4’-diaminodifenylmethaan MDA/ 4,4’methyleendianiline 101-77-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
4,4’-thiodianiline en zouten bis(4-aminofenyl)sulfide 139-65-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
5 o-toluïdine dihydrochloride zout van 4,4’-bi-o-toluïdine 612-82-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexeen-1-on 138164-12-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
5-azacytidine 320-67-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
5-chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 17630-75-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
5-methoxypsoraleen + UV 484-20-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
5-methylchryseen 3697-24-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
5-nitroacenafteen 1,2-dihydro-5-nitroacenaftyleen 602-87-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
5,6,12,13-tetrachloorantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-tetron 115662-06-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
6-(2-chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)- 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan/ etacelasil 37894-46-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-bis-[(amino-1-methylethyl)-ammonium]formaat 108225-03-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[(4-fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril 85136-74-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
6-nitrochryseen 6-NC 7496-02-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
7-methoxy-6-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on; [bevat ≥ 0,5% formamide (EC No 200-842-0)] 199327-61-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
7H-dibenzo(c,g)carbazool 194-59-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
8-methoxypsoraleen + UV 298-81-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
• 1,4-dichloor-2-nitrobenzeen 89-61-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
• 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen 611-06-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aardoliegassen en residuen / EG nrs. beginnend met 232, 265-267, 268-273, 274, 277, 283-285, 287, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 305, 306, 307, 308-310 Mutageen
abamectine (combinatie avermectine B1a en B1b) 71751-41-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aceetaldehyde acetic aldehyde, aldehyde, ethanal, ethylaldehyde 75-07-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
acetochloor (ISO): 2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)acetamide 34256-82-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
acrylamide 79-06-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
acrylonitril 107-13-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
adriamycine (8S-cis)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-Lhexopyranosyl)oxy]- 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy- 8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphtacenedione; Doxorubicine 23214-92-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aflatoxine B1 1162-65-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aflatoxine B2 7220-81-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aflatoxine G1 1165-39-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aflatoxine G2 7241-98-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aflatoxines Kankerverwekkend
Alkanen, C, chloor/ Chloorparaffines, C 85535-85-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aluminiumverbindingen, oplosbaar Reproductie toxisch
Amitrol (ISO) / 3-amino-1,2,4-triazool 61-82-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ammonium nonadecafluordecanoaat 3108-42-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ammoniumchromaat 7788-98-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ammoniumdichromaat 7789-09-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ammoniumnikkelzout van citroenzuur 18283-82-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ammoniumpentadeca-fluoroctanoaat 3825-26-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ammoniumperfluoroctaansulfonaat; ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat 29081-56-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
androsta-1,4,9(11)-trieen-3,17-dion 15375-21-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
anthrachinon 84-65-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
asbest 1332-21-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
avermectine B1a 65195-55-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
azafenidin 68049-83-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
azaserine 115-02-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
azathioprine 446-86-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
aziridine ethyleenimine 151-56-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
azobenzeen 103-33-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
azokleurstoffen op basis van benzidine Kankerverwekkend
azokleurstoffen op basis van o-dianisidine Kankerverwekkend
azokleurstoffen op basis van o-tolidine Kankerverwekkend
benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro- 2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxy- carbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninaat 82560-54-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat 17804-35-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzeen benzol 71-43-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzidine (+ zouten) 4,4-diaminobifenyl 92-87-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzo(a)anthraceen 56-55-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzo(a)pyreen benzo(def)chryseen 50-32-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzo(b)fluorantheen benzo(e)acefenantryleen 205-99-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzo(e)pyreen 192-97-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzo(j)fluorantheen 205-82-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzo(k)fluorantheen 207-08-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzotrichloride α,α,α-trichloortolueen 98-07-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzyl-2,4-dibroombutanoaat 23085-60-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzylbutylftalaat/BBP 85-68-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
benzylchloride α-chloortolueen 100-44-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
beryllium 7440-41-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat) Kankerverwekkend
bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine daminobenzidine 91-95-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
binapacril/2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl- 3-methylcrotonaat 485-31-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bis-(chloor)-methylether dichloormethylether/ BCME 542-88-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bis(2-methoxyethyl)ether 111-96-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bis(2-methoxyethyl)ftalaat 117-82-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bis(D-gluconato-O1,O)nikkel 71957-07-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bis(η5-cyclopentadieenyl)-bis(2,6- difluor-3-[pyrryl]fenyl)titaan 125051-32-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bisfenol A / 4,4’-isopropyleendifenol 80-05-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bleomycine 11056-06-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
boorzuur 10043-35-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
boorzuur, ruw natuurlijk met maximaal 85% boorzuur berekend op droog gewicht 11113-50-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
boriumoxide 1303-86-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4’-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-nafytyl)cumarine 56073-10-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bromadiolon (ISO); 3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromeen-2-on 28772-56-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bromoxynil/bromoxynilfenol/3,5-dibroom-4- hydroxybenzonitril en zouten 1689-84-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bromoxynilheptanoaat/2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat 56634-95-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bromoxyniloctanoaat/2,6-dibroom-4-cyano- fenyloctanoaat 1689-99-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
broomdichloormethaan dichloorbroommethaan 75-27-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
bunseniet 34492-97-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Busulfan myleran 55-98-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. Basic red 9 4,4’-(4-iminocyclohexa-2-5-dienylideen­methyleen)dianilinehydrochloride 569-61-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. Basic Violet 3 met 0,1% Michlers keton 4-[4,4’-bis(dimethylamino)benzhydryli-deen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-dimethylammoniumhydrochloride + 548-62-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. direct black 38 1937-37-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. direct blue 6 2602-46-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. direct brown 95 16071-86-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. direct red 28 573-58-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. disperse blue 1 1,4,5,8-tetraaminoantrachinon 2475-45-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. Pigment Geel 157 C.I. 77900 68610-24-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. Pigment Red 104 Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood 12656-85-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
C.I. Pigment Yellow 34 loodsulfochromaat yellow, C.I. 77603 1344-37-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmium hydroxide cadmiumdihydroxide 21041-95-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmium nitraat cadmiumdinitraat 10325-94-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor 7440-43-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmiumcarbonaat 513-78-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmiumchloride 10108-64-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmiumfluoride 7790-79-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmiumoxide, gestabiliseerd 1306-19-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmiumsulfaat 10124-36-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmiumsulfide 1306-23-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cadmiumverbindingen, behalve de hieronder genoemde Reproductie toxisch
calciumchromaat 13765-19-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
calciumnikkelzout van fosforzuur 17169-61-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
captafol 2425-06-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
carbadox 6804-07-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
carbendazim/methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat 10605-21-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
carbetamide (ISO) / (R)-1-(ethylcarbamoyl) ethyl carbanilaat; (2R)-1- (ethylamino)-1-oxopropaan-2-yl phenylcarbamaat 16118-49-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
carmustine BCNU, bischloorethylnitrosureum 154-93-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chinolin-8-ol / 8-hydroxychinoline 148-24-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chinoline 91-22-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chinomethionaat/6-methyl-1,3-dithiolo- (4,5-b)chinoxaline-2-on 2439-01-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride 3724-43-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloorambucil 305-03-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chlooramfenicol 56-75-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloormethine N-oxide NMMO/ stikstofmosterd-N-oxide 126-85-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloormethyl-methylether chloordimethylether 107-30-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloornafazine 494-03-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloorpromazine 50-53-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloortoluron/3-(3-chloor-p-tolyl)-1,1- dimethylurea 15545-48-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chlorofacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl)acetyl}-1H-in-dan-1,3(2H)-dion 3691-35-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chlorofeen / chloropheen / 2-benzyl-4-chloorphenol 120-32-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloroform 67-66-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chloropreen, gestabiliseerd 2-chloor-1,3-butadieen 126-99-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chlorozoticin D-glucopyranose 54749-90-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Chromyldichloride 14977-61-8 Mutageen Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chroom (VI) en -verbindingen Reproductie toxisch
chroom(VI)verbindingen: alle, waaronder: 18540-29-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chroomtrioxide 1333-82-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chroomzuur 7738-94-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
chryseen 218-01-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride 51229-78-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cisplatine cis-DDP, CP 15663-27-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
citrus red no.2 1-[(2,5-dimethoxyfenyl)-azo]-2-naftalenol 6358-53-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Colchicine 64-86-8 Mutageen Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cortison; 17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione 53-06-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine 5836-29-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cyaanamide / carbanonitril 420-04-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cycasine 14901-08-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetal)estra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion 5571-36-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cyclofosfamide 50-18-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cyclohexanol 108-93-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cycloheximide 66-81-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cyclohexylamine 108-91-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cyclosporine 79217-60-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cycloxydim; 2-(N- ethoxybutanimidoyl)-3- hydroxy-5-(tetrahydro- 2H-thiopyran-3-yl) cyclohex-2-en-1-one 101205-02-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cymoxanil; 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2- (methoxyimino)acetamide 57966-95-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
cyproconazool 94361-06-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Cytarabine 147-94-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dacarbazine DTIC 4342-03-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
daunorubicine daunomycine 20830-81-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dexamethason 50-02-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
di(2-ethylhexyl)ftalaat/DEHP/bis(2-ethyl-hexyl)ftalaat 117-81-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dialuminiumnikkeltetraoxide 12004-35-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
diaminotolueen; isomerenmengsel van 2,4-dia­minotolueen en 2-methyl-m-fenyleendiamine TDA/ tolueendiamine 25376-45-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
diammonium-1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyfenylazo)-2,5-dimethoxyfenylazo)-7-amino-3-naftaleensulfonaat Reproductie toxisch
diammoniumnikkelbis(sulfaat) 15699-18-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
diammoniumnikkelhexacyanoferraat 74195-78-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
diazomethaan azimethyleen 334-88-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibenz(a,h)acridine 226-36-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibenz(a,h)pyreen 189-64-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibenz(a,i)pyreen 189-55-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibenzo(a,h)antraceen 53-70-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin 22673-19-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibutylftalaat/DBP 84-74-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibutyltin dilauraat / dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannaan 77-58-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibutyltindichloride/DBTC 683-18-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dibutyltinwaterstofboraat 75113-37-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dichroom tris(chromaat) 24613-89-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dicyclohexyl fthalaat 84-61-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dieselmotoremissies Kankerverwekkend
diethanolamineperfluoroctaansulfonaat 70225-14-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
diethylstilboestrol DES 56-53-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
diethylsulfaat 64-67-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
difenacum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine 56073-07-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide 75980-60-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
difenylether, octabroomderivaat 32536-52-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
difethialon (ISO); 3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydronaftaleen-1-yl}-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on 104653-34-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dihexyl fthalaat 84-75-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
diisobutylftalaat 84-69-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
diisohexylftalaat 71850-09-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dimethylcarbamoylchloride 79-44-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dimethylformamide 68-12-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dimethylsulfaat DMS 77-78-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dimethylsulfamoylchloride 13360-57-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dimethyltin dichloride 753-73-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Dimoxystrobin (ISO) (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]aceetamide 149961-52-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinatrium octaboraat, tetrahydraat 12280-03-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinatrium octaboraat, watervrij 12008-41-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinatriumtetraboraat decahydraat/borax decahydraat 1303-96-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinatriumtetraboraat pentahydraat/borax pentahydraat 12179-04-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinatriumtetraboraat, watervrij/boorzuur, dinatriumzout 1330-43-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinikkelboride 12007-01-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinikkeldifosfaat 14448-18-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinikkelfosfide 12035-64-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinikkelhexacyanoferraat 14874-78-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinikkelorthosilicaat 13775-54-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinikkelsilicide 12059-14-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinikkeltrioxide 1314-06-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinitrotolueen 25321-14-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinocap 39300-45-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinoseb 88-85-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinoseb-zouten en -esters Reproductie toxisch
dinoterb 1420-07-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dinoterb-zouten en -esters Reproductie toxisch
dodemorf(ISO); 4-cyclododecyl-2,6- dimethylmorpholine 1593-77-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
dodemorfacetaat; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline-4-ium-acetaat 31717-87-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
E-glasvezels met een representatieve samenstelling; [Calcium-aluminium-silicaatvezels met willekeurige oriëntatie en de volgende representatieve samenstelling (in massapercentage): SiO2 50,0-56,0%, Al2O3 13,0-16,0%, B2O3 5,8-10,0%, Na2O < 0,6%, K2O < 0,4%, CaO 15,0-24,0%, MgO < 5,5%, Fe2O3 < 0,5%, F2 < 1,0%. Proces: gewoonlijk met roterende vlamdemping. Kankerverwekkend
epichloorhydrine 1-chloor-2,3-epoxypropaan 106-89-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
epoxiconazool / (2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-tria-1-zyl)methyloxiraan 133855-98-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Erioniet 66733-21-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethanol ethylalcohol 64-17-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethanol ethylalcohol 64-17-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethanol ethylalcohol 64-17-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethanol ethylalcohol 64-17-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten 97925-95-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat 103112-35-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethyleendichloride 1,2-dichloorethaan 107-06-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethyleenoxide oxiraan/ 1,2-epoxyethaan 75-21-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethyleenthioureum/ETU 96-45-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ethylmethaansulfonaat EMS 62-50-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
etofenprox; 2-(4- ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether 80844-07-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenacetine N-(4-ethoxyphenyl)acetamide, N-(4-ethoxyphenyl), acetyl-phenetidine, 1-acetamido-4-ethoxybenzene 62-44-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenarimol/2,4’-dichloor-α(pyrimidyl)-benzhydrylalcohol 60168-88-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenazopyridine 3-(fenylazo)-2,6-pyridineamine 94-78-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenazopyridinehydrochloride 136-40-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenol, (tetrapropenyl)- derivaten 74499-35-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenol, 2-dodecyl-, vertakt; Reproductie toxisch
fenol, 3-dodecyl-, vertakt; Reproductie toxisch
fenol, 4-dodecyl-, vertakt 210555-94-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenol, dodecyl-, vertakt; 121158-58-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenolftaleïne 77-09-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenolftaleïne 77-09-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenpropimorf 67564-91-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fentinacetaat/trifenyltinacetaat 900-95-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fentinhydroxide/trifenyltinhydroxide 76-87-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenylglycidylether 1,2-epoxy-3-fenoxypropaan/2,3-epoxy-propylfenylether 122-60-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenylhydrazine hydrazinebenzeen 100-63-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenylhydrazinechloride 59-88-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenylhydrazinehydrochloride 27140-08-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenylhydrazinesulfaat 52033-74-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fenytoïne 57-41-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
flocumafen, reactiemassa van -4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine en -4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine 90035-08-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fluazifop-P-butyl/(R)-2-[4-(5-trifluormethyl)-2-pyridyloxy)fenoxy]propionaat 79241-46-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fluazifopbutyl/butyl-2-[4-(5-trifluormethyl)-2- pyridyloxy)fenoxy]propionaat 69806-50-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fluazinam; 3- chloro-N-[3-chloro-2,6- dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5- (trifluoromethyl) pyridin-2-amine 79622-59-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
flufenoxuron / 1-(4-(2-chloor-α,α,α-p-trifluortolyloxy)-2-fluorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzolyl)ureum 101463-69-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
flumioxazin/N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-propynyl-2H-1,4-benzoxazinyl)-1-cyclo-hexeen-1,2-dicarboxamide 103361-09-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
flusilazool/bis(4-fluorfenylmethyl-1H-1,2,4-triazylmethyl)silaan 85509-19-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
formaldehyde 50-00-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
formamide 75-12-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
fosmet (ISO); -[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2- isoïndool-2-yl)methyl]-,-dimethyldithiofosfaat; ,-dimethyl--ftaalimidomethyldithiofosfaat. 732-11-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
furan 110-00-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
furazolidon 67-45-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
gallium arsenide 1303-00-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
glufosinaat ammonium (ISO); ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat 77182-82-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
halosulfuronmethyl (ISO); methyl 3-chloor-5-{[(4,6- dimethoxypyrimidine-2- yl)carbamoyl]sulfamoyl}- 1-methyl-1H-pyrazool-4- carboxylaat 100784-20-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
halothaan 151-67-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
heazlewoodiet 12035-71-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
hexabromocyclododecaan 25637-99-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
hexachloorbenzeen HCB 118-74-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
hexachlorofeen 70-30-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
hexamethylfosforzuurtriamide hexamethylfosforamide/ HMPA 680-31-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
hydrazine (+ zouten) w.o.1,1-dimethylhydrazine en 1,2-diemethylhydrazine diamine 302-01-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeen­sulfonaat) Kankerverwekkend
hydrazinetrinitromethaan Kankerverwekkend
hydrazobenzeen 1,2-difenylhydrazine 122-66-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
hydroxyureum 127-07-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
α,α,α,4-tetrachloortolueen p-chloorbenzotrichloride 5216-25-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-butyrolacton 3068-88-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-oestradiol estradiol 50-28-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ifosfamide 3778-73-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
imidazool 288-32-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
indeno[1,2,3-cd]pyreen 193-39-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
indium arsenide 1303-11-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
indium fosfide Indium monofosfide 22398-80-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
inorganische arseen verbindingen Reproductie toxisch
ioxynil/4-hydroxy-3,5-dijodiumbenzonitril en zouten 1689-83-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
ioxyniloctanoaat/4-cyano-2,6-dijodium-fenyloctanoaat 3861-47-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
isobutylnitriet 542-56-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
isopreen, gestabiliseerd 2-methyl-1,3-butadieen 78-79-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
isopropylmethaansulfonaat/IPMS 926-06-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
isoxaflutol/5-cyclopropyl-1,2-oxazyl-α,α,α-trifluor-2-mesyl-p-tolylketon 141112-29-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazol-5-olate; [bevat ≥ 0,5% N,N-dimethylformamide (EC No 200-679-5)] 183196-57-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kaliumbromaat 7758-01-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kaliumchromaat 7789-00-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kaliumdichromaat 7778-50-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kaliumperfluoroctaansulfonaat; kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat 2795-39-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kaliumpermanganaat 7722-64-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
keramische vezels Kankerverwekkend
keramische vezels vuurvast Kankerverwekkend
ketoconazool; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazin-1-yl]ethanon 65277-42-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobalt 7440-48-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltacetaat 71-48-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltcarbonaat 513-79-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltdichloride 7646-79-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltlithiumnikkeloxide Kankerverwekkend
kobaltmolybdeennikkeloctaoxide 68016-03-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltnikkeldioxide 58591-45-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltnikkelgrijs periklaas C.I. Pigment Zwart 25; C.I. 77332 68186-89-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltnikkeloxide 12737-30-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltnitraat 10141-05-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kobaltsulfaat 10124-43-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
koolmonoxide 630-08-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kopernikkelzout van mierezuur 68134-59-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper 94551-87-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat 92129-57-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kwik, metallisch 7439-97-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kwik, methyl- 22967-92-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
kwikdichloride, kwik(II)chloride 7487-94-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
lachgas 10024-97-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
linuron/3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylurea 330-55-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
lithiumcarbonaat 554-13-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
lithiumchloride 7447-41-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
lithiumnikkeloxide 12031-65-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
lithiumoperfluoroctaansulfonaat; lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat 29457-72-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
lomustine CCNU/ 1-(2-chloorethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosoureum 13010-47-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
lood, metallisch 7439-92-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
lood, metallisch 7439-92-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
loodchromaat 7758-97-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
loodhydrogeenarsenaat 7784-40-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
loodnikkelzout van kiezelzuur 68130-19-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
loodverbindingen, alle Reproductie toxisch
malachietgroen, hydrochloride 569-64-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
malachietgroen, oxalaat 18015-76-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mancozeb (ISO); mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)complex met zinkzout 8018-01-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
maneb (ISO); mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer) 12427-38-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mangaan en -verbindingen 7439-96-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
melfalan L-vorm van merfalan 148-82-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryl-oylaminomethoxy)-propoxymethyl]-2-methylacrylamide en N-[2,3-bis-(2-methyl­acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en methacrylamide en 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)acrylamide en N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide Kankerverwekkend
mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1- poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion Kankerverwekkend
mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion / mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1- poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion Reproductie toxisch
mengsel van: 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methyl- silyl]methyl]-4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis- (4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H- 1,2,4triazool Reproductie toxisch
mengsel van: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol Reproductie toxisch
mengsel van: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl)azo]- 2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoëzuur5-[(4- [(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]- 2,5-diethoxyfenyl)azo]-3-[(3-fosfonofenyl)- azo]benzoëzuur 163879-69-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mengsel van: calciumsalicylaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd); calciumfenaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd); gezwavelde calciumfenaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd) Reproductie toxisch
mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat Mutageen
mengsel van: dinatrium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat Reproductie toxisch
mengsel van: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenyl)azo-4-hydroxy-2-naftaleensulfonaat; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaftalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyfenyl)azo)benzoaat Reproductie toxisch
merfalan 4-bis(2-chloorethyl)amino-DL-fenylaniline/ racemisch mengsel melfalan en medfalan 531-76-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
metaflumizon (ISO); (EZ)- 2'-[2-(4-cyaanfenyl)-1- (α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]carbanilohydrazide [E-isomeer ≥ 90%, Z-isomeer ≤ 10% relatief gehalte] [1]; (E)-2'-[2-(4-cyaanfenyl)-1- (α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]carbanilohydrazide [2] 139968-49-3 [1] 852403-68-0 [2] Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
metconazool (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chloorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol 125116-23-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methotrexaat 59-05-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methoxyazijnzuur 625-45-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methoxyethanol/EGME 109-86-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methoxyethylacetaat/EGMEA 110-49-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methylazoxymethanol 590-96-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methylazoxymethylacetaat 592-62-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methylchloride 74-87-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product – mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine en 2-methyl-m-fenyleendiamine] Kankerverwekkend
methylisocyanaat 624-83-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methylkwikchloride 115-09-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methylmethaansulfonaat MMS/ methylmethaan-sulfonzuur 66-27-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
methylthiouracil 2-mercapto-4-hydroxy-6-methyl-pyrimidine 56-04-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
metronidazol 443-48-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
milleriet 1314-04-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mirex 2385-85-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mitomycine C 50-07-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
molinaat 2212-67-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
molybdaat verbindingen Reproductie toxisch
molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat 68130-36-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
molybdeennikkeloxide 12673-58-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
molybdeennikkeltetraoxide 14177-55-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mononatriumzout van perboorzuur trihydraat 13517-20-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mosterdgas 1,1-thiobis(2-chloorethaan)/ Yperiet 505-60-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
mustine stikstofmosterd 51-75-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
myclobutanil 88671-89-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-(4-(5-nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)aceetamide NFTA 531-82-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-[2-(3-acetyl-5-nitrothio-2-fenylazo)-5-diethylaminofenyl]aceetamide 777891-21-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide 84245-12-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon 4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon 64091-91-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-ethyl-2-pyrrolidone 2687-91-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-fluoreen-2-ylaceetamide 53-96-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
n-hexaan 110-54-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon 872-50-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-methylaceetamide 79-16-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-methylformamide 123-39-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-methylhydrazine monomethylhydrazine 60-34-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosodi-n-butylamine 924-16-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosodiethanolamine 2,2-(nitrosoimino)-bis-ethanol/ diethanolnitrosamine/ NDELA 1116-54-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosodiethylamine diethylnitrosamine/ NDEA/ DENA 55-18-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosodiisopropylamine di-isopropylamine/ NDiPA/ DiPNA 601-77-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosodimethylamine dimethylnitrosamine/ NDMA/ DMNA 62-75-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosoethylureum ethylnitrosureum/ NEU/ ENU 759-73-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosomethylethylamine 10595-95-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosomethylurethaan NMUT 615-53-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosomethylureum methylnitrosureum/ NMU/ MNU 684-93-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosomethylvinylamine 4549-40-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosomorfoline NMOR 59-89-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosonornicotine NNOR 80508-23-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosopiperidine NPIP 100-75-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrosopyrrolidine NPYR 930-55-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N-nitrososarcosine NSAR 13256-22-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N,N-(dimethylamino) thioaceetamidehydrochloride 27366-72-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N,N-dimethylaceetamide 127-19-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methyleendianiline 101-61-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N,N'-diacetylbenzidine 4,4'-diacetylbenzidine 613-35-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N,N’-dihexadecyl-N,N’-bis(2-hydroxyethyl)­propaandiamide 149591-38-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
N,N′-methyleendimorfoline; N,N′-methyleenbismorfoline / formaldehyde afgegeven door N,N′-methyleenbismorfoline / MBM 5625-90-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natrium nonadecafluordecanoaat 3830-45-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumchromaat 7775-11-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumdichromaat anhydride 10588-01-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumdichromaatdihydraat 7789-12-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumperboraat 15120-21-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumperoxometaboraat 7632-04-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumzout van orthoboorzuur 13840-56-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumzout van perboorzuur 11138-47-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumzout van perboorzuur monohydraat 12040-72-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumzout van perboorzuur monohydraat 10332-33-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumzout van perboorzuur tetrahydraat 37244-98-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
natriumzout van perboorzuur tetrahydraat 10486-00-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2) 52625-25-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)acetaat tetrahydraat 6018-89-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)isodecanoaat 85508-43-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)isooctanoaat 29317-63-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)neodecanoaat 85508-44-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)neononanoaat 93920-10-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)octanoaat 4995-91-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)propanoaat 3349-08-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)seleniet 10101-96-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)silicaat 21784-78-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)stearaat nikkel(II)octadecanoaat 2223-95-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)sulfide 16812-54-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)sulfiet 7757-95-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)trifluoracetaat 16083-14-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)waterstofcitraat 18721-51-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)zout van 2,7-naftaleendisulfonzuur 72319-19-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)zout van difosforzuur 19372-20-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat 71720-48-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelacetaat 14998-37-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelarsenide 27016-75-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbenzoaat 553-71-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbis(2-ethylhexanoaat) 4454-16-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat) 3906-55-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbis(benzeensulfonaat) 39819-65-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbis(diwaterstoffosfaat) 18718-11-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbis(fosfinaat) 14507-36-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbis(isononanoaat) 84852-37-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbis(sulfamidaat / nikkelsulfamaat 13770-89-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelbis(tetrafluorboraat) 14708-14-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelboorfosfide 65229-23-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelboride 12619-90-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelcarbonaat 16337-84-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelcarbonaat (nikkel 2+ zout) 3333-67-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelcarbonaathydroxide 65405-96-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout) 12607-70-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelchromaat 14721-18-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldiacetaat 373-02-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldiarsenide 12068-61-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldibromaat 14550-87-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldibromide 13462-88-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldichloraat 67952-43-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldichloride 7718-54-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldichromaat 15586-38-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldicyanide 557-19-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldifluoride 10028-18-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldiformaat 3349-06-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldihydroxide 12054-48-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldijodide 13462-90-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldikaliumbis(sulfaat) 13842-46-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldilactaat 16039-61-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldinitraat 13138-45-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldioxide 12035-36-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldiperchloraat 13637-71-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldisilicide 12201-89-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldithiocyanaat 13689-92-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeldivanadiumhexaoxide 52502-12-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelfosfinaat 36026-88-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelhexafluorsilicaat 26043-11-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelhydroxide 11113-74-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelisooctanoaat 27637-46-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelkaliumfluoride 11132-10-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelmatte 69012-50-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelmonoxide 1313-99-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelneoundecanoaat 93920-09-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelnitraat 14216-75-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeloxalaat 547-67-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeloxide 11099-02-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelpalmitaat 13654-40-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelselenaat 15060-62-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelselenide 1314-05-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelsilicaat 31748-25-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelsubsulfide trinikkeldisulfide 12035-72-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelsulfaat 7786-81-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelsulfide 11113-75-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeltelluride 12142-88-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeltelluurtetraoxide 15852-21-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeltelluurtrioxide 15851-52-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeltintrioxide nikkelstannaat 12035-38-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeltitaanoxide 12653-76-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeltitaantrioxide 12035-39-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkeltriuraniumdecaoxide 15780-33-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelwaterstoffosfaat 14332-34-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelwolfraamtetraoxide 14177-51-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzirkoontrioxide 70692-93-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur 7580-31-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzout van citroenzuur 22605-92-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzout van dimethylhexaanzuur 93983-68-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzout van kiezelzuur 37321-15-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzout van mierezuur 15843-02-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzout van neodecaanzuur 51818-56-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzout van oxaalzuur 20543-06-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren 84776-45-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nikkelzouten van vertakte C6-19 vetzuren 91697-41-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
niridazol nitrothiamidazol/nitrothiazol 61-57-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nitrobenzeen 98-95-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nitrofen 2,4-dichloor-4'-nitrodifenylether 1836-75-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nitrosodipropylamine 621-64-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nonadecafluordecaanzuur 335-76-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
nonylfenol 25154-52-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
o-aminoazotolueen AAT/solvent yellow 3 97-56-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
o-anisidine 2-methoxyaniline/2-methoxybenzeenamine 90-04-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
o-dianisidine 3,3'-dimethoxybenzidine 119-90-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat Mutageen
O-isobutyl N-ethoxycarbonylthiocarbamaat 103122-66-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
o-toluïdine 2-aminotolueen/ 2-methylbenzeenamine 95-53-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
O,O’-(ethenylmethylsilyleen)di[(4-methyl-pentan-2-on)oxim] 156145-66-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
octamethylcyclotetrasiloxaan 556-67-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
olivijn, nikkelgroen 68515-84-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
oxadiargyl/3-[2,4-dichloor-5-(2-propynyl-oxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)1,3,4-oxa-diazool-2(3H)-on/5-tert-butyl-3-[2,4-di-chloor-5-(2-propynyloxy)fenyl]1,3,4-oxa-diazool-2(3H)-on 39807-15-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
oxiraanmethanol, 4-methylbenzeensulfo-naat,(S)- 70987-78-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
p-chlooraniline 4-chlooraniline 106-47-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
p-cresidine 2-methoxy-5-methylbenzeenamine/6-methoxy-m-toluïdine 120-71-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
p-dimethylaminoazobenzeen 60-11-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Panfuran S dihydroxymethylfuratrizine/ Furaton 794-93-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
pek, koolteer 65996-93-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
penconazole; 1- [2-(2,4-dichlorophenyl) pentyl]-1H-1,2,4-triazole 66246-88-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
penicillamine; 3-mercapto-D-vaniline 52-67-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
perfluoroctaansulfonzuurheptadecafluoroctaansulfonaat 1763-23-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
perfluoroctaanzuur 335-67-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
perfluorononaan-1 zuur 375-95-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
perfluorononaan-1 zuur, ammoniumzouten 4149-60-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
perfluorononaan-1 zuur, natriumzouten 21049-39-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
phoxim (ISO); α-(diethoxyfosfinothioylimino) fenylacetonitril 14816-18-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diëthyl-4-methylfenyl)- 7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7- pyrazolo[1,2-][1,4,5]oxadiazepine-9-yl-2,2-dimethylpropionaat 243973-20-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
piperazine 110-85-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
piperazinedihydrochloride 142-64-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
piperazinefosfaat 1951-97-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
piperazinehydrochloride 6094-40-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
procarbazine hydrochloride 366-70-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
profoxidim (ISO) 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chloorfenoxy)propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-een-1-on 139001-49-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
propiconazool (ISO); (2,4;2,4)-1-{[2-(2,4- dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl}-1-1,2,4- triazool 60207-90-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
propyleenoxide 1,2-epoxypropaan/ methyloxiraan 75-56-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
propyleenthioureum 2122-19-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
propylthiouracil 51-52-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Ptaquiloside 87625-62-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
quizalofop-P-tefuryl (ISO); (±)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4- (6-chloorchinoxaline-2-yloxy)- fenyloxy]propionaat 200509-41-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
R-2,3-epoxy-1-propanol 57044-25-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
reactiemassa van 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy) but-2-ylamine 897393-42-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
reactieproduct van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) formaldehyde afgegeven door 3,3′-methyleenbis [5-methyloxazolidine]; formaldehyde afgegeven door oxazolidin / MBO Kankerverwekkend
reactieproduct van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1) formaldehyde afgegeven door α,α,α-trimethyl- 1,3,5-triazine-1,3,5 (2H,4H,6H)-triethanol / HPT Kankerverwekkend
resorcinol diglycidyl ether 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzeen 101-90-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
safrol 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxool/5-allyl-1,3-benzodioxool 94-59-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
salicylzuur 69-72-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
seleen en -verbindingen 7782-49-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
semustine me-CCNU/ 1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosoureum 13909-09-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
silica (respirabel stof, kristallijn) kwarts 14808-60-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
silica (respirabel stof, kristallijn) cristoballiet 14464-46-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
silica (respirabel stof, kristallijn) tridymiet 15468-32-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
siliciumcarbide (vezelvormig) silicon monocarbide, carborundum, carbofrax m, carbon silicide 409-21-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1- oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl- 2,2-dimethylbutyraat 148477-71-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3- (2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec- 3-en-4-yl ethyl carbonaat 203313-25-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Spiroxamine (ISO) 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl (ethyl)(propyl)amine 118134-30-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
sterigmatocystin ß-chloorethylamine 10048-13-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
streptozocine streptozotocine 18883-66-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
strontiumchromaat 7789-06-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
styreen 100-42-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
styreenoxide fenyloxiraan 96-09-3 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
sulcotrion / 2-[2-chloor-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexaan-1,3-dion 99105-77-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
sulfallaat 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat 95-06-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tellurium 13494-80-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tembotrion (ISO); 2-{2-chloor-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoorethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexaan-1,3-dion 335104-84-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloorallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-een-1-on 149979-41-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat 12267-73-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tetracarbonylnikkel 13463-39-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tetrachloordibenzo-p-dioxine TCDD 1746-01-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tetrachloorethyleen/PER 127-18-4 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on; dimethylpropyleenureum 7226-23-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloor-chinoxa-linyloxy)fenyloxy]propanoaat 119738-06-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde 61571-06-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tetranitromethaan 509-14-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
TGIC 2451-62-9 Mutageen Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
theofylline; 1,3-dimethylxanthine 58-55-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
thiacloprid (ISO) / (Z)-3-(6-chloor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2- ylideencyaanamide / {(2Z)-3-[(6-chloorpyridin- 3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyaanamide 111988-49-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
thioaceetamide ethaanthioamide 62-55-5 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
thiotepa tris(1-aziridinyl)fosfinesulfide 52-24-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
thioureum/thiocarbamide 62-56-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tolueen 108-88-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tolueen-2,4-diammoniumsulfaat 65321-67-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trans-4-cyclohexyl-L-prolinemonohydrochloride 90657-55-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trans-4-fenyl-L-proline 96314-26-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
treosulfan dihydroxybusulfan 299-75-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
triadimenol (ISO) / (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool- 1-yl)butaan-2-ol / α-tert-butyl-β-(4-chloorfenoxy)-1H-1,2,4-triazool-1-ethanol 55219-65-3 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
triamcinolon; 9α-fluoro-16α-hydroxyprednisolone 124-94-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
triamcinolonacetonide; 9α-fluoro-16α,17-isopropylidenedioxyprednisolone 76-25-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
triammonium-4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftylazo]-2,5-dimethoxyfenylazo]benzoaat 221354-37-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tributyltin verbindingen Reproductie toxisch
trichloorazijnzuur/TCA 76-03-9 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trichloorethyleen trichlooretheen 79-01-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trichloormethyltin/MMT 993-16-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trichlormethine hydrochloride 817-09-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tridemorf/2,6-dimethyl-4-tridecylmorfoline 24602-86-6 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
triethylarsenaat 15606-95-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-chloor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1- (1H-imidazol-1-yl)-2- propoxyethanimine 68694-11-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trinatrium-[4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)-bifenyl-1,3’,-3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’]-koper(II) 164058-22-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trinikkelbis(arsenaat), nikkel(II)arsenaat 13477-70-8 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trinikkelbis(arseniet) 74646-29-0 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trinikkelbis(orthofosfaat) 10381-36-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trinikkelboride 12007-02-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trinikkeltetrasulfide 12137-12-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tris(2-chloorethyl)fosfaat 115-96-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat TBPP 126-72-7 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)] trinikkel(3-) 12519-85-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
trixylyl fosfaat 25155-23-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
uramustine uracilmosterd/ fosfinesulfide 66-75-1 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
Uranium en uraniumverbindingen1 Reproductie toxisch
urethaan ethylcarbamaat 51-79-6 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
valinamide 20108-78-5 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
vanadiumpentoxide 1314-62-1 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
vinclozolin/N-3,5-dichloorfenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dion 50471-44-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
vinylbromide broomethyleen 593-60-2 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
vinylchloride vinylchloridemonomeer/ VCM/ chlooretheen 75-01-4 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
warfarine 81-81-2 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
warfarine R-isomeer 5543-58-8 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
warfarine S-isomeer 5543-57-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
xyleen 1330-20-7 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
zilver zink zeoliet (Zeoliet, Linde type A structuur, oppervlakte gemodificeerd met zilver en zink ionen met gehalten Ag 0.5% – 6%, Zn 5% – 16% en mogelijk met phosphor, NH , Mg en/of Ca elk met gehalten < 3% 130328-20-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
zinkchromaten, diverse 13530-65-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
zouten van 2-naftylamine Kankerverwekkend
zouten van 4-aminobifenyl Kankerverwekkend
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) Kankerverwekkend
zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine, waaronder Kankerverwekkend
zouten van o-dianisidine Kankerverwekkend
zwavelkoolstof 75-15-0 Reproductie toxisch Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
zwavelzuurnevels 7664-93-9 Kankerverwekkend Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   

[Toon alle CMR stoffen op 1 pagina]
Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken