Achtergrond
De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.

Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".

Hieronder staan alle ADR stoffen in een doorzoekbare lijst weergegeven.


UN Verpak. groep Etiket Benaming en beschrijving Benaming en beschrijving Engels
4 AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass
5 PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
6 PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
7 PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
9 BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge
10 BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge
12 PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS
14 LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR GEREEDSCHAP CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK or CARTRIDGE FOR TOOLS, BLANK
15 ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge
16 ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge
18 TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge
19 TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge
20 MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge
21 MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge
27 ZWART BUSKRUIT, korrels of poeder BLACK POWDER (GUNPOWDER), granular or as a meal
28 ZWART BUSKRUIT, GEPERST of ZWART BUSKRUIT, IN PELLETS BLACK POWDER (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER (GUNPOWDER), IN PELLETS
29 SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting
30 SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH DETONATORS, ELECTRIC for blasting
33 BOMMEN, met springlading BOMBS with bursting charge
34 BOMMEN, met springlading BOMBS with bursting charge
35 BOMMEN, met springlading BOMBS with bursting charge
37 FLITSLICHTBOMMEN BOMBS, PHOTO-FLASH
38 FLITSLICHTBOMMEN BOMBS, PHOTO-FLASH
39 FLITSLICHTBOMMEN BOMBS, PHOTO-FLASH
42 OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje BOOSTERS without detonator
43 VERSPREIDINGSLADINGEN, ontplofbaar BURSTERS, explosive
44 SLAGHOEDJES PRIMERS, CAP TYPE
48 SPRINGLADINGEN CHARGES, DEMOLITION
49 FLITSLICHTPATRONEN CARTRIDGES, FLASH
50 FLITSLICHTPATRONEN CARTRIDGES, FLASH
54 SEINPATRONEN CARTRIDGES, SIGNAL
55 PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER
56 DIEPTEBOMMEN CHARGES, DEPTH
59 HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje CHARGES, SHAPED without detonator
60 AANVULLINGSSPRINGLADINGEN CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE
65 SLAGSNOER, buigzaam CORD, DETONATING, flexible
66 SNELKOORD CORD, IGNITER
70 KABELSNIJDERS, ONTPLOFBAAR CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE
72 CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), WETTED with not less than 15% water, by mass
73 SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE DETONATORS FOR AMMUNITION
74 DIAZODINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 40 massa-% water of een mengsel van alcohol en water DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass
75 DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 25 massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass
76 DINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water DINITROPHENOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass
77 DINITROFENOLATEN van alkalimetalen, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water DINITROPHENOLATES, alkali metals, dry or wetted with less than 15% water, by mass
78 DINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water DINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass
79 HEXANITRODIFENYLAMINE (DIPICRYLAMINE), (HEXYL) HEXANITRODIPHENYL-AMINE (DIPICRYLAMINE; HEXYL)
81 SPRINGSTOF, TYPE A EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A
82 SPRINGSTOF, TYPE B EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B
83 SPRINGSTOF, TYPE C EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C
84 SPRINGSTOF, TYPE D EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D
92 GRONDFAKKELS FLARES, SURFACE
93 FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FLARES, AERIAL
94 FLITSLICHTPOEDER FLASH POWDER
99 SCHEURVORMENDE MIDDELEN, ONTPLOFBAAR, voor olieboringen, zonder slagpijpje FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells
101 GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND FUSE, NON-DETONATING
102 SLAGSNOER, met metalen bekleding CORD (FUSE), DETONATING, metal clad
103 VUURKOORD, kokervormig, met metalen bekleding FUSE, IGNITER, tubular, metal clad
104 SLAGSNOER MET GERING EFFECT, met metalen bekleding CORD (FUSE), DETONATING, MILD EFFECT, metal clad
105 VEILIGHEIDSVUURKOORD FUSE, SAFETY
106 BUIZEN, DETONEREND FUZES, DETONATING
107 BUIZEN, DETONEREND FUZES, DETONATING
110 OEFENGRANATEN, hand- of geweer- GRENADES, PRACTICE, hand or rifle
113 GUANYLNITROSAMINOGUANYLI DEENHYDRAZINE, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water GUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water, by mass
114 GUANYLNITROSAMINOGUANYL TETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of een mengsel van alcohol en water GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTETRAZENE (TETRAZENE), WETTED with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass
118 HEXOLIET (HEXOTOL), droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water HEXOLITE (HEXOTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass
121 ONTSTEKERS IGNITERS
124 OLIEPIJPDOORBORINGS- APPARATEN, zonder slagpijpje JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator
129 LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass
130 LOODSTYFNAAT (LOODTRINITRORESORCINAAT), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass
131 ONTSTEKERS VOOR VUURKOORD LIGHTERS, FUSE
132 DEFLAGRERENDE METAALZOUTEN VAN AROMATISCHE NITROVERBINDINGEN, N.E.G. DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S.
133 MANNITOLHEXANITRAAT (NITROMANNIET), BEVOCHTIGD met ten minste 40 massa-% water of een mengsel van alcohol en water MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE), WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass
135 KWIKFULMINAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass
136 MIJNEN, met springlading MINES with bursting charge
137 MIJNEN, met springlading MINES with bursting charge
138 MIJNEN, met springlading MINES with bursting charge
143 NITROGLYCERINE, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 40 massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel NITROGLYCERIN, DESENSITIZED with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass
144 NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL, met meer dan 1 % maar niet meer dan 10 % nitroglycerine NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin
146 ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water NITROSTARCH, dry or wetted with less than 20% water, by mass
147 NITRO-UREUM NITRO UREA
150 PENTAERYTHRIETTETRANI-TRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANI-TRAAT, PETN), BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water, of PENTAERYTHRIETTETRANI-TRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRA-NITRAAT, PETN), GEDESENSIBILISEERD met ten minste 15 massa-% flegmatiseermiddel PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), WETTED with not less than 25% water, by mass, or DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass
151 PENTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water PENTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass
153 TRINITROANILINE (PICRAMIDE) TRINITROANILINE (PICRAMIDE)
154 TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), dry or wetted with less than 30% water, by mass
155 TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE) TRINITROCHLORO-BENZENE (PICRYL CHLORIDE)
159 GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 25% water, by mass
160 ROOKZWAK BUSKRUIT POWDER, SMOKELESS
161 ROOKZWAK BUSKRUIT POWDER, SMOKELESS
167 PROJECTIELEN, met springlading PROJECTILES with bursting charge
168 PROJECTIELEN, met springlading PROJECTILES with bursting charge
169 PROJECTIELEN, met springlading PROJECTILES with bursting charge
171 LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge
173 ONTSPANNINGSONTSTEKERS, ONTPLOFBAAR RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE
174 KLINKNAGELPATRONEN RIVETS, EXPLOSIVE
180 RAKETTEN, met springlading ROCKETS with bursting charge
181 RAKETTEN, met springlading ROCKETS with bursting charge
182 RAKETTEN, met springlading ROCKETS with bursting charge
183 RAKETTEN, met inerte kop ROCKETS with inert head
186 RAKETAANDRIJVINGEN ROCKET MOTORS
190 ONTPLOFBARE STOF, MONSTER, die geen inleispringstof is SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive
191 HANDSEINMIDDELEN SIGNAL DEVICES, HAND
192 KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE
193 KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE
194 SCHEEPSNOODSIGNALEN SIGNALS, DISTRESS, ship
195 SCHEEPSNOODSIGNALEN SIGNALS, DISTRESS, ship
196 ROOKSIGNALEN SIGNALS, SMOKE
197 ROOKSIGNALEN SIGNALS, SMOKE
204 DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE
207 TETRANITROANILINE TETRANITROANILINE
208 TRINITROFENYLMETHYLNITRA- MINE (TETRYL) TRINITROPHENYLMETHYL-NITRAMINE (TETRYL)
209 TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water TRINITROTOLUENE (TNT), dry or wetted with less than 30% water, by mass
212 LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE TRACERS FOR AMMUNITION
213 TRINITROANISOL TRINITROANISOLE
214 TRINITROBENZEEN, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water TRINITROBENZENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass
215 TRINITROBENZOËZUUR, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water TRINITROBENZOIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass
216 TRINITRO-m-CRESOL TRINITRO-m-CRESOL
217 TRINITRONAFTALEEN TRINITRONAPHTHALENE
218 TRINITROFENETOL TRINITROPHENETOLE
219 TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass
220 UREUMNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water UREA NITRATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass
221 TORPEDOKOPPEN, met springlading WARHEADS, TORPEDO with bursting charge
222 AMMONIUMNITRAAT AMMONIUM NITRATE
224 BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% water BARIUM AZIDE, dry or wetted with less than 50% water, by mass
225 OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE BOOSTERS WITH DETONATOR
226 CYCLOTETRAMETHYLEEN- TETRANITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN), WETTED with not less than 15% water, by mass
234 NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, dry or wetted with less than 15% water, by mass
235 NATRIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass
236 ZIRKONIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass
237 HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR
238 LIJNWERPRAKETTEN ROCKETS, LINE-THROWING
240 LIJNWERPRAKETTEN ROCKETS, LINE-THROWING
241 SPRINGSTOF, TYPE E EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E
242 VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON
243 BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge
244 BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge
245 ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge
246 ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge
247 BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, INCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge
248 INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge
249 INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge
250 RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, met of zonder uitstootlading ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge
254 LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge
255 SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH DETONATORS, ELECTRIC for blasting
257 BUIZEN, DETONEREND FUZES, DETONATING
266 OCTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water OCTOLITE (OCTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass
267 SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting
268 OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE BOOSTERS WITH DETONATOR
271 VOORTDRIJVENDE LADINGEN CHARGES, PROPELLING
272 VOORTDRIJVENDE LADINGEN CHARGES, PROPELLING
275 PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN CARTRIDGES, POWER DEVICE
276 PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN CARTRIDGES, POWER DEVICE
277 PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN CARTRIDGES, OIL WELL
278 PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN CARTRIDGES, OIL WELL
279 VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON
280 RAKETAANDRIJVINGEN ROCKET MOTORS
281 RAKETAANDRIJVINGEN ROCKET MOTORS
282 NITROGUANIDINE (PIKRIET), droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water NITROGUANIDINE (PICRITE), dry or wetted with less than 20% water, by mass
283 OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje BOOSTERS without detonator
284 GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading GRENADES, hand or rifle, with bursting charge
285 GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading GRENADES, hand or rifle, with bursting charge
286 RAKETKOPPEN, met springlading WARHEADS, ROCKET with bursting charge
287 RAKETKOPPEN, met springlading WARHEADS, ROCKET with bursting charge
288 HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR
289 SLAGSNOER, buigzaam CORD, DETONATING, flexible
290 SLAGSNOER, met metalen bekleding CORD (FUSE), DETONATING, metal clad
291 BOMMEN, met springlading BOMBS with bursting charge
292 GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading GRENADES, hand or rifle, with bursting charge
293 GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading GRENADES, hand or rifle, with bursting charge
294 MIJNEN, met springlading MINES with bursting charge
295 RAKETTEN, met springlading ROCKETS with bursting charge
296 DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE
297 LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge
299 FLITSLICHTBOMMEN BOMBS, PHOTO-FLASH
300 BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge
301 TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge
303 ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge
305 FLITSLICHTPOEDER FLASH POWDER
306 LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE TRACERS FOR AMMUNITION
312 SEINPATRONEN CARTRIDGES, SIGNAL
313 ROOKSIGNALEN SIGNALS, SMOKE
314 ONTSTEKERS IGNITERS
315 ONTSTEKERS IGNITERS
316 BUIZEN, NIET DETONEREND FUZES, IGNITING
317 BUIZEN, NIET DETONEREND FUZES, IGNITING
318 OEFENGRANATEN, hand- of geweer- GRENADES, PRACTICE, hand or rifle
319 ONTSTEKINGSDOPPEN PRIMERS, TUBULAR
320 ONTSTEKINGSDOPPEN PRIMERS, TUBULAR
321 PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
322 RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, met of zonder uitstootlading ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge
323 PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN CARTRIDGES, POWER DEVICE
324 PROJECTIELEN, met springlading PROJECTILES with bursting charge
325 ONTSTEKERS IGNITERS
326 LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK
327 LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK
328 PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE
329 TORPEDO'S, met springlading TORPEDOES with bursting charge
330 TORPEDO'S, met springlading TORPEDOES with bursting charge
331 SPRINGSTOF, TYPE B EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B (AGENT, BLASTING, TYPE B)
332 SPRINGSTOF, TYPE E EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E (AGENT, BLASTING, TYPE E)
333 VUURWERK FIREWORKS
334 VUURWERK FIREWORKS
335 VUURWERK FIREWORKS
336 VUURWERK FIREWORKS
337 VUURWERK FIREWORKS
338 LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK
339 PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS
340 NITROCELLULOSE, droog of bevochtigd met minder dan 25 massa-% water (of alcohol) NITROCELLULOSE, dry or wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass
341 NITROCELLULOSE, onbehandeld of geplastificeerd met minder dan 18 massa-% plastificeermiddel NITROCELLULOSE, unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass
342 NITROCELLULOSE, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% alcohol NITROCELLULOSE, WETTED with not less than 25% alcohol, by mass
343 NITROCELLULOSE, GEPLASTIFICEERD met ten minste 18 massa-% plastificeermiddel NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass
344 PROJECTIELEN, met springlading PROJECTILES with bursting charge
345 PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement PROJECTILES, inert with tracer
346 PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading PROJECTILES with burster or expelling charge
347 PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading PROJECTILES with burster or expelling charge
348 PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
349 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
350 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
351 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
352 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
353 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
354 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
355 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
356 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
357 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
358 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
359 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
360 SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting
361 SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting
362 OEFENMUNITIE AMMUNITION, PRACTICE
363 MUNITIE VOOR BEPROEVINGEN AMMUNITION, PROOF
364 SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE DETONATORS FOR AMMUNITION
365 SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE DETONATORS FOR AMMUNITION
366 SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE DETONATORS FOR AMMUNITION
367 BUIZEN, DETONEREND FUZES, DETONATING
368 BUIZEN, NIET DETONEREND FUZES, IGNITING
369 RAKETKOPPEN, met springlading WARHEADS, ROCKET with bursting charge
370 RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge
371 RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge
372 OEFENGRANATEN, hand- of geweer- GRENADES, PRACTICE, hand or rifle
373 HANDSEINMIDDELEN SIGNAL DEVICES, HAND
374 DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE
375 DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE
376 ONTSTEKINGSDOPPEN PRIMERS, TUBULAR
377 SLAGHOEDJES PRIMERS, CAP TYPE
378 SLAGHOEDJES PRIMERS, CAP TYPE
379 PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER
380 PYROFORE VOORWERPEN ARTICLES, PYROPHORIC
381 PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN CARTRIDGES, POWER DEVICE
382 BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.
383 BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.
384 BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.
385 5-NITROBENZOTRIAZOL 5-NITROBENZOTRIAZOL
386 TRINITROBENZEENSULFONZUUR TRINITROBENZENE-SULPHONIC ACID
387 TRINITROFLUORENON TRINITROFLUORENONE
388 TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN, of TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET HEXANITROSTILBEEN TRINITROTOLUENE (TNT) AND TRINITROBENZENE MIXTURE or TRINITROTOLUENE (TNT) AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE
389 TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN EN HEXANITROSTILBEEN TRINITROTOLUENE (TNT) MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE
390 TRITONAL TRITONAL
391 CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET, HEXOGEEN, RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRA- NITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water of CYCLOTRIMETHYLEENTRINI- TRAMINE (CYCLONIET, HEXOGEEN, RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRA- NITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), GEDESENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-% flegmatiseermiddel CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN) MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass or DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatiser by mass
392 HEXANITROSTILBEEN HEXANITROSTILBENE
393 HEXOTONAL HEXOTONAL
394 TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass
395 RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED
396 RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED
397 RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge
398 RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge
399 BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge
400 BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge
401 DIPICRYLSULFIDE, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water DIPICRYL SULPHIDE, dry or wetted with less than 10% water, by mass
402 AMMONIUMPERCHLORAAT AMMONIUM PERCHLORATE
403 FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FLARES, AERIAL
404 FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FLARES, AERIAL
405 SEINPATRONEN CARTRIDGES, SIGNAL
406 DINITROSOBENZEEN DINITROSOBENZENE
407 TETRAZOL-1-AZIJNZUUR TETRAZOL-1-ACETIC ACID
408 BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen FUZES, DETONATING with protective features
409 BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen FUZES, DETONATING with protective features
410 BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen FUZES, DETONATING with protective features
411 PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT) (PENTRIET) (PETN), met ten minste 7 massa-% was PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) with not less than 7% wax, by mass
412 PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
413 LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK
414 VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON
415 VOORTDRIJVENDE LADINGEN CHARGES, PROPELLING
417 PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS
418 GRONDFAKKELS FLARES, SURFACE
419 GRONDFAKKELS FLARES, SURFACE
420 FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FLARES, AERIAL
421 FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN FLARES, AERIAL
424 PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement PROJECTILES, inert with tracer
425 PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement PROJECTILES, inert with tracer
426 PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading PROJECTILES with burster or expelling charge
427 PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading PROJECTILES with burster or expelling charge
428 PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes
429 PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes
430 PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes
431 PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes
432 PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes
433 GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten minste 17 massa-% alcohol POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 17% alcohol, by mass
434 PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading PROJECTILES with burster or expelling charge
435 PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading PROJECTILES with burster or expelling charge
436 RAKETTEN, met uitstootlading ROCKETS with expelling charge
437 RAKETTEN, met uitstootlading ROCKETS with expelling charge
438 RAKETTEN, met uitstootlading ROCKETS with expelling charge
439 HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje CHARGES, SHAPED, without detonator
440 HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje CHARGES, SHAPED, without detonator
441 HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje CHARGES, SHAPED, without detonator
442 SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, zonder slagpijpje CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator
443 SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, zonder slagpijpje CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator
444 SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, zonder slagpijpje CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator
445 SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, zonder slagpijpje CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator
446 PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER
447 PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER
448 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-AZIJNZUUR 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID
449 TORPEDO'S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met of zonder springlading TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge
450 TORPEDO'S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met inerte kop TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head
451 TORPEDO'S, met springlading TORPEDOES with bursting charge
452 OEFENGRANATEN, hand- of geweer- GRENADES, PRACTICE, hand or rifle
453 LIJNWERPRAKETTEN ROCKETS, LINE-THROWING
454 ONTSTEKERS IGNITERS
455 SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting
456 SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH DETONATORS, ELECTRIC for blasting
457 SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED
458 SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED
459 SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED
460 SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED
461 BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.
462 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
463 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
464 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
465 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
466 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
467 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
468 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
469 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
470 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
471 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
472 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.
473 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
474 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
475 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
476 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
477 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
478 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
479 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
480 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
481 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
482 ONTPLOFBARE STOFFEN, ZEER WEINIG GEVOELIG , N.E.G. (STOFFEN, EVI, N.E.G.) SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE (SUBSTANCES, EVI), N.O.S.
483 CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRA- MINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), GEDESENSIBILISEERD CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), DESENSITIZED
484 CYCLOTETRAMETHYLEENTETRA- NITRAMINE (OCTOGEEN), (HMX), GEDESENSIBILISEERD CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRA-NITRAMINE (HMX; OCTOGEN), DESENSITIZED
485 ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.
486 ONTPLOFBARE VOORWERPEN, EXTREEM WEINIG GEVOELIG (VOORWERPEN, EEI) ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES, EEI)
487 ROOKSIGNALEN SIGNALS, SMOKE
488 OEFENMUNITIE AMMUNITION, PRACTICE
489 DINITROGLYCOLURIL (DINGU) DINITROGLYCOLURIL (DINGU)
490 OXYNITROTRIAZOL (ONTA) NITROTRIAZOLONE (NTO)
491 VOORTDRIJVENDE LADINGEN CHARGES, PROPELLING
492 KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE
493 KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE
494 OLIEPIJPDOORBORINGS- APPARATEN, zonder slagpijpje JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator
495 VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR PROPELLANT, LIQUID
496 OCTONAL OCTONAL
497 VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR PROPELLANT, LIQUID
498 VOORTDRIJVENDE STOF, VAST PROPELLANT, SOLID
499 VOORTDRIJVENDE STOF, VAST PROPELLANT, SOLID
500 SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting
501 VOORTDRIJVENDE STOF, VAST PROPELLANT, SOLID
502 RAKETTEN, met inerte kop ROCKETS with inert head
503 PYROTECHNISCHE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC
504 1H-TETRAZOL 1H-TETRAZOLE
505 SCHEEPSNOODSIGNALEN SIGNALS, DISTRESS, ship
506 SCHEEPSNOODSIGNALEN SIGNALS, DISTRESS, ship
507 ROOKSIGNALEN SIGNALS, SMOKE
508 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, WATERVRIJ, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water 1-HYDROXY-BENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or wetted with less than 20% water, by mass
509 ROOKZWAK BUSKRUIT POWDER, SMOKELESS
510 RAKETAANDRIJVINGEN ROCKET MOTORS
1001 ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST) ACETYLENE, DISSOLVED
1002 LUCHT, SAMENGEPERST (PERSLUCHT) AIR, COMPRESSED
1003 LUCHT, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR AIR, REFRIGERATED LIQUID
1005 AMMONIAK, WATERVRIJ AMMONIA, ANHYDROUS
1006 ARGON, SAMENGEPERST ARGON, COMPRESSED
1008 BOORTRIFLUORIDE BORON TRIFLUORIDE
1009 BROOMTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13B1) BROMOTRIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 13B1)
1010 BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOFFEN, GESTABILISEERD, die een dampspanning bij 70 °C bezitten van niet meer dan 1,1 MPa (11 bar) en een dichtheid bij 50 °C die niet lager mag zijn dan 0,525 kg/l BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, having a vapour pressure at 70 °C not exceeding 1.1 Mpa (11 bar) and a density at 50 °C not lower than 0.525 kg/l
1011 BUTAAN BUTANE
1012 1-BUTEEN of CIS-2-BUTEEN of TRANS-2-BUTEEN of MENGSELS VAN BUTENEN BUTYLENES MIXTURE or 1-BUTYLENE or cis-2-BUTYLENE or trans-2-BUTYLENE
1013 KOOLSTOFDIOXIDE (KOOLDIOXIDE) (KOOLZUUR) CARBON DIOXIDE
1016 KOOLMONOXIDE, SAMENGEPERST (KOOLSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST) CARBON MONOXIDE, COMPRESSED
1017 CHLOOR CHLORINE
1018 CHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 22) CHLORODIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 22)
1020 CHLOORPENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 115) CHLOROPENTAFLUORO-ETHANE (REFRIGERANT GAS R 115)
1021 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124) 1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 124)
1022 CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13) CHLOROTRIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 13)
1023 STADSGAS, SAMENGEPERST COAL GAS, COMPRESSED
1026 DICYAAN CYANOGEN
1027 CYCLOPROPAAN CYCLOPROPANE
1028 DICHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12) DICHLORODIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 12)
1029 DICHLOORFLUORMETHAAN (KOELGAS R 21) DICHLOROFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 21)
1030 1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 152A) 1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a)
1032 DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS
1033 DIMETHYLETHER DIMETHYL ETHER
1035 ETHAAN ETHANE
1036 ETHYLAMINE ETHYLAMINE
1037 ETHYLCHLORIDE ETHYL CHLORIDE
1038 ETHYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID
1039 ETHYLMETHYLETHER ETHYL METHYL ETHER
1040 ETHYLEENOXIDE ETHYLENE OXIDE
1041 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 9 %, maar niet meer dan 87 % ethyleenoxide ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide
1043 MESTSTOF, OPLOSSING met niet gebonden ammioniak FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia
1044 BRANDBLUSAPPARATEN die een samengeperst of vloeibaar gas bevatten FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas
1045 FLUOR, SAMENGEPERST FLUORINE, COMPRESSED
1046 HELIUM, SAMENGEPERST HELIUM, COMPRESSED
1048 WATERSTOFBROMIDE, WATERVRIJ (BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ) HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS
1049 WATERSTOF, SAMENGEPERST HYDROGEN, COMPRESSED
1050 WATERSTOFCHLORIDE, WATERVRIJ (CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ) HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS
1051 CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, met minder dan 3 % water HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water
1052 FLUORWATERSTOF, WATERVRIJ HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS
1053 WATERSTOFSULFIDE (ZWAVELWATERSTOF) HYDROGEN SULPHIDE
1055 ISOBUTEEN ISOBUTYLENE
1056 KRYPTON, SAMENGEPERST KRYPTON, COMPRESSED
1057 AANSTEKERS of NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS die een brandbaar gas bevatten LIGHTERS or LIGHTER REFILLS containing flammable gas
1058 VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN, niet brandbaar, onder een atmosfeer van stikstof, koolstofdioxide (kooldioxide) (koolzuur) of lucht LIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air
1060 MENGSEL VAN METHYLACETYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD, zoals mengsel P1 of mengsel P2 METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED such as mixture P1 or mixture P2
1061 METHYLAMINE, WATERVRIJ METHYLAMINE, ANHYDROUS
1062 METHYLBROMIDE met niet meer dan 2 % chloorpikrine METHYL BROMIDE with not more than 2% chloropicrin
1063 METHYLCHLORIDE (KOELGAS R 40) METHYL CHLORIDE (REFRIGERANT GAS R 40)
1064 METHYLMERCAPTAAN METHYL MERCAPTAN
1065 NEON, SAMENGEPERST NEON, COMPRESSED
1066 STIKSTOF, SAMENGEPERST NITROGEN, COMPRESSED
1067 DISTIKSTOFTETROXIDE (STIKSTOFDIOXIDE) DINITROGEN TETROXIDE (NITROGEN DIOXIDE)
1069 NITROSYLCHLORIDE NITROSYL CHLORIDE
1070 DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS) NITROUS OXIDE
1071 OLIEGAS, SAMENGEPERST (PETROLEUMGAS, SAMENGEPERST) OIL GAS, COMPRESSED
1072 ZUURSTOF, SAMENGEPERST OXYGEN, COMPRESSED
1073 ZUURSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID
1075 PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT PETROLEUM GASES, LIQUEFIED
1076 FOSGEEN PHOSGENE
1077 PROPEEN (PROPYLEEN) PROPYLENE
1078 KOELGAS, N.E.G., zoals mengsel F1, mengsel F2 of mengsel F3 REFRIGERANT GAS, N.O.S., such as mixture F1, mixture F2 or mixture F3
1079 ZWAVELDIOXIDE SULPHUR DIOXIDE
1080 ZWAVELHEXAFLUORIDE SULPHUR HEXAFLUORIDE
1081 TETRAFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED
1082 CHLOORTRIFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD (CHLOORTRIFLUORETHEEN, GESTABILISEERD) (KOELGAS R1113) TRIFLUOROCHLORO-ETHYLENE, STABILIZED (REFRIGERANT GAS R 1113)
1083 TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS
1085 VINYLBROMIDE, GESTABILISEERD VINYL BROMIDE, STABILIZED
1086 VINYLCHLORIDE, GESTABILISEERD VINYL CHLORIDE, STABILIZED
1087 VINYLMETHYLETHER, GESTABILISEERD VINYL METHYL ETHER, STABILIZED
1088 ACETAL (1,1-diethoxyethaan) ACETAL
1089 ACEETALDEHYDE (ethanal) ACETALDEHYDE
1090 ACETON ACETONE
1091 ACETONOLIËN ACETONE OILS
1092 ACROLEINE, GESTABILISEERD ACROLEIN, STABILIZED
1093 ACRYLNITRIL, GESTABILISEERD ACRYLONITRILE, STABILIZED
1098 ALLYLALCOHOL ALLYL ALCOHOL
1099 ALLYLBROMIDE ALLYL BROMIDE
1100 ALLYLCHLORIDE ALLYL CHLORIDE
1104 AMYLACETATEN AMYL ACETATES
1105 PENTANOLEN PENTANOLS
1106 AMYLAMINEN AMYLAMINE
1107 AMYLCHLORIDEN AMYL CHLORIDE
1108 PENTEEN-1 (n-AMYLEEN) 1-PENTENE (n-AMYLENE)
1109 AMYLFORMIATEN AMYL FORMATES
1110 n-AMYLMETHYLKETON n-AMYL METHYL KETONE
1111 AMYLMERCAPTANEN AMYL MERCAPTAN
1112 AMYLNITRATEN AMYL NITRATE
1113 AMYLNITRIETEN AMYL NITRITE
1114 BENZEEN BENZENE
1120 BUTANOLEN BUTANOLS
1123 BUTYLACETATEN BUTYL ACETATES
1125 n-BUTYLAMINE n-BUTYLAMINE
1126 1-BROOMBUTAAN (n-butylbromide) 1-BROMOBUTANE
1127 CHLOORBUTANEN (butylchloriden) CHLOROBUTANES
1128 n-BUTYLFORMIAAT n-BUTYL FORMATE
1129 BUTYRALDEHYDE BUTYRALDEHYDE
1130 KAMFEROLIE CAMPHOR OIL
1131 KOOLSTOFDISULFIDE (ZWAVELKOOLSTOF) CARBON DISULPHIDE
1133 LIJMEN, met brandbare vloeistof ADHESIVES containing flammable liquid
1134 CHLOORBENZEEN (fenylchloride) CHLOROBENZENE
1135 ETHYLEENCHLOORHYDRINE (2-chloorethanol) ETHYLENE CHLOROHYDRIN
1136 KOOLTEERDESTILLATEN, BRANDBAAR COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE
1139 BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlaktebehandelingen of lakken, gebruikt voor industriële of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, bekledingen voor tonnen of vaten) COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under coating, drum or barrel lining)
1143 CROTONALDEHYDE of CROTONALDEHYDE, GESTABILISEERD CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED
1144 CROTONYLEEN (butyn-2) CROTONYLENE
1145 CYCLOHEXAAN CYCLOHEXANE
1146 CYCLOPENTAAN CYCLOPENTANE
1147 DECAHYDRONAFTALEEN (decaline) DECAHYDRO-NAPHTHALENE
1148 DIACETONALCOHOL DIACETONE ALCOHOL
1149 DIBUTYLETHERS DIBUTYL ETHERS
1150 1,2-DICHLOORETHYLEEN 1,2-DICHLOROETHYLENE
1152 DICHLOORPENTANEN DICHLOROPENTANES
1153 ETHYLEENGLYCOLDIETHYL- ETHER (1,2--diethoxyethaan) ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER
1154 DIETHYLAMINE DIETHYLAMINE
1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER) DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER)
1156 DIETHYLKETON DIETHYL KETONE
1157 DIISOBUTYLKETON DIISOBUTYL KETONE
1158 DIISOPROPYLAMINE DIISOPROPYLAMINE
1159 DIISOPROPYLETHER DIISOPROPYL ETHER
1160 DIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION
1161 DIMETHYLCARBONAAT DIMETHYL CARBONATE
1162 DIMETHYLDICHLOORSILAAN DIMETHYLDICHLORO-SILANE
1163 DIMETHYLHYDRAZINE, ASYMMETRISCH DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL
1164 DIMETHYLSULFIDE DIMETHYL SULPHIDE
1165 DIOXAAN DIOXANE
1166 DIOXOLAAN DIOXOLANE
1167 DIVINYLETHER, GESTABILISEERD DIVINYL ETHER, STABILIZED
1169 EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
1170 ETHANOL (ETHYLALCOHOL) of ETHANOL, OPLOSSING (ETHYLALCOHOL, OPLOSSING) ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
1171 ETHYLEENGLYCOLMONOETHYL-ETHER (2-ethoxyethanol) ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER
1172 ETHYLEENGLYCOLMONOETHYL- ETHERACETAAT (2-ethoxyethylacetaat) ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE
1173 ETHYLACETAAT ETHYL ACETATE
1175 ETHYLBENZEEN ETHYLBENZENE
1176 TRIETHYLBORAAT ETHYL BORATE
1177 2-ETHYLBUTYLACETAAT 2-ETHYLBUTYL ACETATE
1178 2-ETHYLBUTYRALDEHYDE 2-ETHYLBUTYRALDEHYDE
1179 ETHYLBUTYLETHER ETHYL BUTYL ETHER
1180 ETHYLBUTYRAAT ETHYL BUTYRATE
1181 ETHYLCHLOORACETAAT ETHYL CHLOROACETATE
1182 ETHYLCHLOORFORMIAAT ETHYL CHLOROFORMATE
1183 ETHYLDICHLOORSILAAN ETHYLDICHLOROSILANE
1184 ETHYLEENDICHLORIDE (1,2-dichloorethaan) ETHYLENE DICHLORIDE
1185 ETHYLEENIMINE, GESTABILISEERD ETHYLENEIMINE, STABILIZED
1188 ETHYLEENGLYCOLMONO- METHYLETHER (2-methoxyethanol) ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER
1189 ETHYLEENGLYCOLMONO- METHYLETHERACETAAT ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE
1190 ETHYLFORMIAAT ETHYL FORMATE
1191 OCTYLALDEHYDEN (ethylhexaldehyden) (2-ethylhexaldehyde, 3-ethylhexaldehyde) OCTYL ALDEHYDES
1192 ETHYLLACTAAT ETHYL LACTATE
1193 ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)
1194 ETHYLNITRIET, OPLOSSING ETHYL NITRITE SOLUTION
1195 ETHYLPROPIONAAT ETHYL PROPIONATE
1196 ETHYLTRICHLOORSILAAN ETHYLTRICHLOROSILANE
1197 EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
1198 FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE
1199 FURALDEHYDEN (furfural) FURALDEHYDES
1201 FOEZELOLIE FUSEL OIL
1202 DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT (vlampunt niet meer dan 60 °C) GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT (flash-point not more than 60 °C)
1203 BENZINE (motorbrandstof) MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL
1204 NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL, met niet meer dan 1 % nitroglycerine NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin
1206 HEPTANEN HEPTANES
1207 HEXALDEHYDE HEXALDEHYDE
1208 HEXANEN HEXANES
1210 DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable
1212 ISOBUTANOL (ISOBUTYLALCOHOL) ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)
1213 ISOBUTYLACETAAT ISOBUTYL ACETATE
1214 ISOBUTYLAMINE ISOBUTYLAMINE
1216 ISOOCTENEN ISOOCTENES
1218 ISOPREEN, GESTABILISEERD ISOPRENE, STABILIZED
1219 ISOPROPYLALCOHOL (ISOPROPANOL) ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
1220 ISOPROPYLACETAAT ISOPROPYL ACETATE
1221 ISOPROPYLAMINE ISOPROPYLAMINE
1222 ISOPROPYLNITRAAT ISOPROPYL NITRATE
1223 KEROSINE KEROSENE
1224 KETONEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) KETONES, LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
1228 MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.
1229 MESITYLOXIDE MESITYL OXIDE
1230 METHANOL METHANOL
1231 METHYLACETAAT METHYL ACETATE
1233 METHYLAMYLACETAAT METHYLAMYL ACETATE
1234 METHYLAL (dimethoxymethaan) METHYLAL
1235 METHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION
1237 METHYLBUTYRAAT METHYL BUTYRATE
1238 METHYLCHLOORFORMIAAT METHYL CHLOROFORMATE
1239 METHYLCHLOORMETHYLETHER METHYL CHLORO-METHYL ETHER
1242 METHYLDICHLOORSILAAN METHYLDICHLOROSILANE
1243 METHYLFORMIAAT METHYL FORMATE
1244 METHYLHYDRAZINE METHYLHYDRAZINE
1245 METHYLISOBUTYLKETON METHYL ISOBUTYL KETONE
1246 METHYLISOPROPENYLKETON, GESTABILISEERD METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED
1247 METHYLMETHACRYLAAT, MONOMEER, GESTABILISEERD METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
1248 METHYLPROPIONAAT METHYL PROPIONATE
1249 METHYLPROPYLKETON METHYL PROPYL KETONE
1250 METHYLTRICHLOORSILAAN METHYLTRICHLORO-SILANE
1251 METHYLVINYLKETON, GESTABILISEERD METHYL VINYL KETONE, STABILIZED
1259 NIKKELTETRACARBONYL NICKEL CARBONYL
1261 NITROMETHAAN NITROMETHANE
1262 OCTANEN OCTANES
1263 VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning and reducing compound)
1264 PARALDEHYDE PARALDEHYDE
1265 PENTANEN, vloeibaar PENTANES, liquid
1266 PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
1267 RUWE AARDOLIE PETROLEUM CRUDE OIL
1268 AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G. PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.
1272 PIJNOLIE PINE OIL
1274 n-PROPANOL (n-PROPYLALCOHOL) n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
1275 PROPIONALDEHYDE PROPIONALDEHYDE
1276 n-PROPYLACETAAT n-PROPYL ACETATE
1277 PROPYLAMINE PROPYLAMINE
1278 1-CHLOORPROPAAN (propylchloride) 1-CHLOROPROPANE
1279 1,2-DICHLOORPROPAAN (PROPYLEENDICHLORIDE) 1,2-DICHLOROPROPANE
1280 PROPYLEENOXIDE PROPYLENE OXIDE
1281 PROPYLFORMIATEN PROPYL FORMATES
1282 PYRIDINE PYRIDINE
1286 HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) ROSIN OIL (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
1287 RUBBERSOLUTIE (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) RUBBER SOLUTION (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
1288 LEISTEENOLIE SHALE OIL
1289 NATRIUMMETHYLAAT, OPLOSSING in alcohol SODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol
1292 TETRAETHYLSILICAAT TETRAETHYL SILICATE
1293 TINCTUREN, MEDICINALE TINCTURES, MEDICINAL
1294 TOLUEEN TOLUENE
1295 TRICHLOORSILAAN (silicochloroform) TRICHLOROSILANE
1296 TRIETHYLAMINE TRIETHYLAMINE
1297 TRIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, met niet meer dan 50 massa-% trimethylamine TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, not more than 50% trimethylamine, by mass
1298 TRIMETHYLCHLOORSILAAN TRIMETHYLCHLORO-SILANE
1299 TERPENTIJN TURPENTINE
1300 KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT) TURPENTINE SUBSTITUTE
1301 VINYLACETAAT, GESTABILISEERD VINYL ACETATE, STABILIZED
1302 VINYLETHYLETHER, GESTABILISEERD VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED
1303 VINYLIDEENCHLORIDE, GESTABILISEERD (1,1-DICHLOORETHYLEEN, GESTABILISEERD) VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED
1304 VINYLISOBUTYLETHER, GESTABILISEERD VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED
1305 VINYLTRICHLOORSILAAN VINYLTRICHLOROSILANE
1306 HOUTCONSERVERINGS- MIDDELEN, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) WOOD PRESERVATIVES, LIQUID (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
1307 XYLENEN XYLENES
1308 ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID
1309 ALUMINIUMPOEDER, GECOAT ALUMINIUM POWDER, COATED
1310 AMMONIUMPIKRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass
1312 BORNEOL BORNEOL
1313 CALCIUMRESINAAT CALCIUM RESINATE
1314 CALCIUMRESINAAT, GESMOLTEN en gestold CALCIUM RESINATE, FUSED
1318 KOBALTRESINAAT, NEERGESLAGEN COBALT RESINATE, PRECIPITATED
1320 DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass
1321 DINITROFENOLATEN, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass
1322 DINITRORESORCINOL, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass
1323 FERROCERIUM FERROCERIUM
1324 FILMS MET EEN NITROCELLULOSEDRAGER, gegelatineerd, met uitzondering van afvalstoffen FILMS, NITROCELLULOSE BASE, gelatin coated, except scrap
1325 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
1326 HAFNIUMPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water HAFNIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water
1327 Hooi, stro of Bhusa Hay, Straw or Bhusa
1328 HEXAMETHYLEENTETRAMINE HEXAMETHYLENE-TETRAMINE
1330 MANGAANRESINAAT MANGANESE RESINATE
1331 WRIJVINGSLUCIFERS MATCHES, 'STRIKE ANYWHERE'
1332 METALDEHYDE METALDEHYDE
1333 CERIUM, platen, staven, baren CERIUM, slabs, ingots or rods
1334 NAFTALEEN, RUW of NAFTALEEN, GERAFFINEERD NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED
1336 NITROGUANIDINE (PIKRIET), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water NITROGUANIDINE (PICRITE), WETTED with not less than 20% water, by mass
1337 ZETMEELNITRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water NITROSTARCH, WETTED with not less than 20% water, by mass
1338 Rode FOSFOR, AMORF PHOSPHORUS, AMORPHOUS
1339 FOSFORHEPTASULFIDE (P4), vrij van witte of gele fosfor PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus
1340 FOSFORPENTASULFIDE (P2S5) dat geen witte en gele fosfor bevat PHOSPHORUS PENTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus
1341 FOSFORSESQUISULFIDE (P4S3), vrij van witte of gele fosfor PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus
1343 FOSFORTRISULFIDE (P4S6), vrij van witte of gele fosfor PHOSPHORUS TRISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus
1344 TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), WETTED with not less than 30% water, by mass
1345 RUBBERAFVAL of RUBBERRESTEN, onder de vorm van poeder of korrels RUBBER SCRAP or RUBBER SHODDY, powdered or granulated
1346 SILICIUMPOEDER, AMORF SILICON POWDER, AMORPHOUS
1347 ZILVERPIKRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water SILVER PICRATE, WETTED with not less than 30% water, by mass
1348 NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass
1349 NATRIUMPIKRAMAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass
1350 ZWAVEL SULPHUR
1352 TITAANPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water TITANIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water
1353 VEZELS GEIMPREGNEERD MET ZWAK GENITREERDE NITROCELLULOSE, N.E.G. of WEEFSELS, GEIMPREGNEERD MET ZWAK GENITREERDE NITROCELLULOSE, N.E.G. FIBRES or FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.
1354 TRINITROBENZEEN, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 30% water, by mass
1355 TRINITROBENZOËZUUR, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 30% water, by mass
1356 TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water TRINITROTOLUENE (TNT), WETTED with not less than 30% water, by mass
1357 UREUMNITRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water UREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass
1358 ZIRKONIUMPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water ZIRCONIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water
1360 CALCIUMFOSFIDE CALCIUM PHOSPHIDE
1361 KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong CARBON, animal or vegetable origin
1362 KOOL, GEACTIVEERD CARBON, ACTIVATED
1363 COPRA COPRA
1364 KATOENAFVAL, OLIEHOUDEND COTTON WASTE, OILY
1365 KATOEN, VOCHTIG COTTON, WET
1369 p-NITROSODIMETHYLANILINE p-NITROSODIMETHYL-ANILINE
1372 Verbrande vezels van dierlijke oorsprong of van plantaardige oorsprong, nat of vochtig Fibres, animal or fibres, vegetable burnt, wet or damp
1373 VEZELS VAN DIERLIJKE, PLANTAARDIGE of SYNTHETISCHE OORSPRONG, doordrenkt met olie, N.E.G. of WEEFSELS VAN DIERLIJKE, PLANTAARDIGE of SYNTHETISCHE OORSPRONG, doordrenkt met olie, N.E.G. FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S. with oil
1374 VISMEEL (VISAFVAL), NIET GESTABILISEERD FISH MEAL (FISH SCRAP), UNSTABILIZED
1376 IJZEROXIDE, AFGEWERKT of IJZERSPONS, AFGEWERKT, afkomstig van de lichtgaszuivering IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification
1378 METAALKATALYSATOR, BEVOCHTIGD met een zichtbare overmaat vloeistof METAL CATALYST, WETTED with a visible excess of liquid
1379 PAPIER, BEHANDELD MET ONVERZADIGDE OLIËN, onvolledig gedroogd (met inbegrip van carbonpapier) PAPER, UNSATURATED OIL TREATED, incompletely dried (including carbon paper)
1380 PENTABORAAN PENTABORANE
1381 FOSFOR, WIT, ONDER WATER of FOSFOR, GEEL, ONDER WATER of FOSFOR, WIT, IN OPLOSSING of FOSFOR, GEEL, IN OPLOSSING PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, UNDER WATER or IN SOLUTION
1382 KALIUMSULFIDE, WATERVRIJ of KALIUMSULFIDE met minder dan 30 % kristalwater POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or POTASSIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization
1383 PYROFOOR METAAL, N.E.G. of PYROFORE LEGERING, N.E.G. PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.
1384 NATRIUMDITHIONIET SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULPHITE)
1385 NATRIUMSULFIDE, WATERVRIJ of NATRIUMSULFIDE met minder dan 30 % kristalwater SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or SODIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization
1386 OLIEZAADKOEKEN met meer dan 1,5 massa-% olie en niet meer dan 11 massa-% vocht SEED CAKE with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture
1387 Afval van wol, vochtig Wool waste, wet
1389 AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID
1390 ALKALIMETAALAMIDEN ALKALI METAL AMIDES
1391 DISPERSIE VAN AARDALKALI- METALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN ALKALI METAL DISPERSION or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION
1392 AMALGAAM VAN AARDALKALI- METALEN, VLOEIBAAR ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID
1393 LEGERING VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G. ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.
1394 ALUMINIUMCARBIDE ALUMINIUM CARBIDE
1395 ALUMINIUMFERROSILICIUM- POEDER ALUMINIUM FERROSILICON POWDER
1396 ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT ALUMINIUM POWDER, UNCOATED
1397 ALUMINIUMFOSFIDE ALUMINIUM PHOSPHIDE
1398 ALUMINIUMSILICIUMPOEDER, NIET GECOAT ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED
1400 BARIUM BARIUM
1401 CALCIUM CALCIUM
1402 CALCIUMCARBIDE CALCIUM CARBIDE
1403 CALCIUMCYAANAMIDE met meer dan 0,1 massa-% calciumcarbide CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide
1404 CALCIUMHYDRIDE CALCIUM HYDRIDE
1405 CALCIUMSILICIDE CALCIUM SILICIDE
1407 CESIUM CAESIUM
1408 FERROSILICIUM met ten minste 30 massa-% en minder dan 90 massa-% silicium FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon
1409 METAALHYDRIDEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G. METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.
1410 LITHIUMALUMINIUMHYDRIDE LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE
1411 LITHIUMALUMINIUMHYDRIDE IN ETHER LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL
1413 LITHIUMBOORHYDRIDE LITHIUM BOROHYDRIDE
1414 LITHIUMHYDRIDE LITHIUM HYDRIDE
1415 LITHIUM LITHIUM
1417 LITHIUMSILICIUM LITHIUM SILICON
1418 MAGNESIUMPOEDER of POEDER VAN MAGNESIUMLEGERINGEN MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER
1419 MAGNESIUMALUMINIUMFOSFIDE MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE
1420 METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VLOEIBAAR POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID
1421 LEGERING VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR, N.E.G. ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.
1422 LEGERINGEN VAN KALIUM EN NATRIUM, VLOEIBAAR POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID
1423 RUBIDIUM RUBIDIUM
1426 NATRIUMBOORHYDRIDE SODIUM BOROHYDRIDE
1427 NATRIUMHYDRIDE SODIUM HYDRIDE
1428 NATRIUM SODIUM
1431 NATRIUMMETHYLAAT SODIUM METHYLATE
1432 NATRIUMFOSFIDE SODIUM PHOSPHIDE
1433 TINFOSFIDEN STANNIC PHOSPHIDES
1435 ZINKAS ZINC ASHES
1436 ZINKPOEDER of ZINKSTOF ZINC POWDER or ZINC DUST
1437 ZIRKONIUMHYDRIDE ZIRCONIUM HYDRIDE
1438 ALUMINIUMNITRAAT ALUMINIUM NITRATE
1439 AMMONIUMDICHROMAAT AMMONIUM DICHROMATE
1442 AMMONIUMPERCHLORAAT AMMONIUM PERCHLORATE
1444 AMMONIUMPERSULFAAT AMMONIUM PERSULPHATE
1445 BARIUMCHLORAAT, VAST BARIUM CHLORATE, SOLID
1446 BARIUMNITRAAT BARIUM NITRATE
1447 BARIUMPERCHLORAAT, VAST BARIUM PERCHLORATE, SOLID
1448 BARIUMPERMANGANAAT BARIUM PERMANGANATE
1449 BARIUMPEROXIDE BARIUM PEROXIDE
1450 ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G. BROMATES, INORGANIC, N.O.S.
1451 CESIUMNITRAAT CAESIUM NITRATE
1452 CALCIUMCHLORAAT CALCIUM CHLORATE
1453 CALCIUMCHLORIET CALCIUM CHLORITE
1454 CALCIUMNITRAAT CALCIUM NITRATE
1455 CALCIUMPERCHLORAAT CALCIUM PERCHLORATE
1456 CALCIUMPERMANGANAAT CALCIUM PERMANGANATE
1457 CALCIUMPEROXIDE CALCIUM PEROXIDE
1458 CHLORAAT EN BORAAT, MENGSEL CHLORATE AND BORATE MIXTURE
1459 CHLORAAT EN MAGNESIUM- CHLORIDE, MENGSEL, VAST CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID
1461 ANORGANISCHE CHLORATEN, N.E.G. CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.
1462 ANORGANISCHE CHLORIETEN, N.E.G. CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.
1463 CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast) CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS
1465 DIDYMIUMNITRAAT DIDYMIUM NITRATE
1466 IJZER(III)NITRAAT FERRIC NITRATE
1467 GUANIDINENITRAAT GUANIDINE NITRATE
1469 LOODNITRAAT LEAD NITRATE
1470 LOODPERCHLORAAT, VAST LEAD PERCHLORATE, SOLID
1471 LITHIUMHYPOCHLORIET, DROOG of LITHIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE
1472 LITHIUMPEROXIDE LITHIUM PEROXIDE
1473 MAGNESIUMBROMAAT MAGNESIUM BROMATE
1474 MAGNESIUMNITRAAT MAGNESIUM NITRATE
1475 MAGNESIUMPERCHLORAAT MAGNESIUM PERCHLORATE
1476 MAGNESIUMPEROXIDE MAGNESIUM PEROXIDE
1477 ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G. NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
1479 OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G. OXIDIZING SOLID, N.O.S.
1481 ANORGANISCHE PERCHLORATEN, N.E.G. PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.
1482 ANORGANISCHE PERMANGANATEN, N.E.G. PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.
1483 ANORGANISCHE PEROXIDES, N.E.G. PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.
1484 KALIUMBROMAAT POTASSIUM BROMATE
1485 KALIUMCHLORAAT POTASSIUM CHLORATE
1486 KALIUMNITRAAT POTASSIUM NITRATE
1487 KALIUMNITRAAT EN NATRIUMNITRIET, MENGSEL POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE
1488 KALIUMNITRIET POTASSIUM NITRITE
1489 KALIUMPERCHLORAAT POTASSIUM PERCHLORATE
1490 KALIUMPERMANGANAAT POTASSIUM PERMANGANATE
1491 KALIUMPEROXIDE POTASSIUM PEROXIDE
1492 KALIUMPERSULFAAT POTASSIUM PERSULPHATE
1493 ZILVERNITRAAT SILVER NITRATE
1494 NATRIUMBROMAAT SODIUM BROMATE
1495 NATRIUMCHLORAAT SODIUM CHLORATE
1496 NATRIUMCHLORIET SODIUM CHLORITE
1498 NATRIUMNITRAAT SODIUM NITRATE
1499 NATRIUMNITRAAT EN KALIUMNITRAAT, MENGSEL SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE
1500 NATRIUMNITRIET SODIUM NITRITE
1502 NATRIUMPERCHLORAAT SODIUM PERCHLORATE
1503 NATRIUMPERMANGANAAT SODIUM PERMANGANATE
1504 NATRIUMPEROXIDE SODIUM PEROXIDE
1505 NATRIUMPERSULFAAT SODIUM PERSULPHATE
1506 STRONTIUMCHLORAAT STRONTIUM CHLORATE
1507 STRONTIUMNITRAAT STRONTIUM NITRATE
1508 STRONTIUMPERCHLORAAT STRONTIUM PERCHLORATE
1509 STRONTIUMPEROXIDE STRONTIUM PEROXIDE
1510 TETRANITROMETHAAN TETRANITROMETHANE
1511 UREUMWATERSTOFPEROXIDE UREA HYDROGEN PEROXIDE
1512 ZINKAMMONIUMNITRIET ZINC AMMONIUM NITRITE
1513 ZINKCHLORAAT ZINC CHLORATE
1514 ZINKNITRAAT ZINC NITRATE
1515 ZINKPERMANGANAAT ZINC PERMANGANATE
1516 ZINKPEROXIDE ZINC PEROXIDE
1517 ZIRKONIUMPIKRAMAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass
1541 ACETONCYAANHYDRINE, GESTABILISEERD ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED
1544 ALKALOÏDEN, VAST, N.E.G. of ALKALOÏDEZOUTEN, VAST, N.E.G. ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.
1545 ALLYLISOTHIOCYANAAT, GESTABILISEERD ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED
1546 AMMONIUMARSENAAT AMMONIUM ARSENATE
1547 ANILINE ANILINE
1548 ANILINEHYDROCHLORIDE ANILINE HYDROCHLORIDE
1549 ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G. ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
1550 ANTIMOONLACTAAT ANTIMONY LACTATE
1551 ANTIMOON-KALIUMTARTRAAT ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE
1553 ARSEENZUUR, VLOEIBAAR ARSENIC ACID, LIQUID
1554 ARSEENZUUR, VAST ARSENIC ACID, SOLID
1555 ARSEENBROMIDE ARSENIC BROMIDE
1556 ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G., anorganisch (meer in het bijzonder arsenaten, arsenieten en arseensulfiden) ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.
1557 ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch (arsenaten, arsenieten en arseensulfiden) ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.
1558 ARSEEN (ARSENICUM) ARSENIC
1559 ARSEENPENTOXIDE ARSENIC PENTOXIDE
1560 ARSEENTRICHLORIDE ARSENIC TRICHLORIDE
1561 ARSEENTRIOXIDE ARSENIC TRIOXIDE
1562 ARSEENSTOF ARSENICAL DUST
1564 BARIUMVERBINDING, N.E.G. BARIUM COMPOUND, N.O.S.
1565 BARIUMCYANIDE BARIUM CYANIDE
1566 BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G. BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.
1567 BERYLLIUMPOEDER BERYLLIUM POWDER
1569 BROOMACETON BROMOACETONE
1570 BRUCINE BRUCINE
1571 BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa-% water BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass
1572 KAKODYLZUUR CACODYLIC ACID
1573 CALCIUMARSENAAT CALCIUM ARSENATE
1574 CALCIUMARSENAAT EN CALCIUMARSENIET, MENGSEL, VAST CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID
1575 CALCIUMCYANIDE CALCIUM CYANIDE
1577 CHLOORDINITROBENZENEN, VLOEIBAAR CHLORODINITRO-BENZENES, LIQUID
1578 CHLOORNITROBENZENEN, VAST CHLORONITROBENZENES, SOLID
1579 4-CHLOOR-o-TOLUIDINEHYDROCHLORIDE, VAST 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID
1580 CHLOORPIKRINE CHLOROPICRIN
1581 MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLBROMIDE met meer dan 2 % chloorpikrine CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2% chloropicrin
1582 MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLCHLORIDE CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE
1583 CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G. CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.
1585 KOPERACETOARSENIET COPPER ACETOARSENITE
1586 KOPERARSENIET COPPER ARSENITE
1587 KOPERCYANIDE COPPER CYANIDE
1588 CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G. CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
1589 CHLOORCYAAN, GESTABILISEERD (CYAANCHLORIDE, GESTABILISEERD) CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED
1590 DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR DICHLOROANILINES, LIQUID
1591 o-DICHLOORBENZEEN o-DICHLOROBENZENE
1593 DICHLOORMETHAAN (methyleenchloride) DICHLOROMETHANE
1594 DIETHYLSULFAAT DIETHYL SULPHATE
1595 DIMETHYLSULFAAT DIMETHYL SULPHATE
1596 DINITROANILINEN DINITROANILINES
1597 DINITROBENZENEN, VLOEIBAAR DINITROBENZENES, LIQUID
1598 DINITRO-o-CRESOL DINITRO-o-CRESOL
1599 DINITROFENOL, OPLOSSING DINITROPHENOL SOLUTION
1600 DINITROTOLUENEN, GESMOLTEN DINITROTOLUENES, MOLTEN
1601 DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G. DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.
1602 KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
1603 ETHYLBROOMACETAAT ETHYL BROMOACETATE
1604 ETHYLEENDIAMINE ETHYLENEDIAMINE
1605 ETHYLEENDIBROMIDE (1,2-dibroomethaan) ETHYLENE DIBROMIDE
1606 IJZER(III)ARSENAAT FERRIC ARSENATE
1607 IJZER(III)ARSENIET FERRIC ARSENITE
1608 IJZER(II)ARSENAAT FERROUS ARSENATE
1611 HEXAETHYLTETRAFOSFAAT HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE
1612 MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE
1613 CYAANWATERSTOF, OPLOSSING IN WATER (CYAANWATERSTOFZUUR), met niet meer dan 20 % cyaanwaterstof HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION) with not more than 20% hydrogen cyanide
1614 CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, met minder dan 3 % water en geabsorbeerd door een inerte poreuze stof HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material
1616 LOODACETAAT LEAD ACETATE
1617 LOODARSENATEN LEAD ARSENATES
1618 LOODARSENIETEN LEAD ARSENITES
1620 LOODCYANIDE LEAD CYANIDE
1621 LONDON PURPLE LONDON PURPLE
1622 MAGNESIUMARSENAAT MAGNESIUM ARSENATE
1623 KWIK(II)ARSENAAT MERCURIC ARSENATE
1624 KWIK(II)CHLORIDE MERCURIC CHLORIDE
1625 KWIK(II)NITRAAT MERCURIC NITRATE
1626 KALIUM-KWIKCYANIDE MERCURIC POTASSIUM CYANIDE
1627 KWIK(I)NITRAAT MERCUROUS NITRATE
1629 KWIKACETAAT MERCURY ACETATE
1630 AMMONIUM-KWIKCHLORIDE MERCURY AMMONIUM CHLORIDE
1631 KWIKBENZOAAT MERCURY BENZOATE
1634 KWIKBROMIDEN MERCURY BROMIDES
1636 KWIKCYANIDE MERCURY CYANIDE
1637 KWIKGLUCONAAT MERCURY GLUCONATE
1638 KWIKJODIDE MERCURY IODIDE
1639 KWIKNUCLEAAT MERCURY NUCLEATE
1640 KWIKOLEAAT MERCURY OLEATE
1641 KWIKOXIDE MERCURY OXIDE
1642 KWIKOXYCYANIDE, GEFLEGMATISEERD MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED
1643 KALIUM-KWIKJODIDE MERCURY POTASSIUM IODIDE
1644 KWIKSALICYLAAT MERCURY SALICYLATE
1645 KWIKSULFAAT MERCURY SULPHATE
1646 KWIKTHIOCYANAAT MERCURY THIOCYANATE
1647 METHYLBROMIDE EN ETHYLEENDIBROMIDE, MENGSEL, VLOEIBAAR METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID
1648 ACETONITRIL (methylcyanide) ACETONITRILE
1649 ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE
1650 beta-NAFTYLAMINE, VAST beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID
1651 NAFTYLTHIOUREUM NAPHTHYLTHIOUREA
1652 NAFTYLUREUM NAPHTHYLUREA
1653 NIKKELCYANIDE NICKEL CYANIDE
1654 NICOTINE NICOTINE
1655 NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. of NICOTINEPREPARAAT, VAST, N.E.G. NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.
1656 NICOTINEHYDROCHLORIDE, VLOEIBAAR of NICOTINEHYDROCHLORIDE, OPLOSSING NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION
1657 NICOTINESALICYLAAT NICOTINE SALICYLATE
1658 NICOTINESULFAAT, OPLOSSING NICOTINE SULPHATE, SOLUTION
1659 NICOTINETARTRAAT NICOTINE TARTRATE
1660 STIKSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST, (STIKSTOFOXIDE, SAMENGEPERST) NITRIC OXIDE, COMPRESSED
1661 NITROANILINEN (o-, m-, p-) NITROANILINES (o-, m-, p-)
1662 NITROBENZEEN NITROBENZENE
1663 NITROFENOLEN (o-, m-, p-) NITROPHENOLS (o-, m-, p-)
1664 NITROTOLUENEN, VLOEIBAAR NITROTOLUENES, LIQUID
1665 NITROXYLENEN, VLOEIBAAR NITROXYLENES, LIQUID
1669 PENTACHLOORETHAAN PENTACHLOROETHANE
1670 PERCHLOORMETHYL-MERCAPTAAN PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN
1671 FENOL, VAST PHENOL, SOLID
1672 FENYLCARBYLAMINECHLORIDE PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE
1673 FENYLEENDIAMINEN (o-, m-, p-) PHENYLENEDIAMINES (o-, m-, p-)
1674 FENYLKWIKACETAAT PHENYLMERCURIC ACETATE
1677 KALIUMARSENAAT POTASSIUM ARSENATE
1678 KALIUMARSENIET POTASSIUM ARSENITE
1679 KALIUMKOPER(I)CYANIDE POTASSIUM CUPROCYANIDE
1680 KALIUMCYANIDE, VAST POTASSIUM CYANIDE, SOLID
1683 ZILVERARSENIET SILVER ARSENITE
1684 ZILVERCYANIDE SILVER CYANIDE
1685 NATRIUMARSENAAT SODIUM ARSENATE
1686 NATRIUMARSENIET, OPLOSSING IN WATER SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION
1687 NATRIUMAZIDE SODIUM AZIDE
1688 NATRIUMKAKODYLAAT SODIUM CACODYLATE
1689 NATRIUMCYANIDE, VAST SODIUM CYANIDE, SOLID
1690 NATRIUMFLUORIDE, VAST SODIUM FLUORIDE, SOLID
1691 STRONTIUMARSENIET STRONTIUM ARSENITE
1692 STRYCHNINE of STRYCHNINEZOUTEN STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS
1693 TRAANGASINGREDIËNT, VLOEIBAAR, N.E.G. TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
1694 BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID
1695 CHLOORACETON, GESTABILISEERD CHLOROACETONE, STABILIZED
1697 CHLOORACETOFENON, VAST (fenacylchloride, vast) CHLOROACETOPHENONE, SOLID
1698 DIFENYLAMINOCHLOORARSINE DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE
1699 DIFENYLCHLOORARSINE, VLOEIBAAR DIPHENYLCHLORO-ARSINE, LIQUID
1700 TRAANGASKAARSEN TEAR GAS CANDLES
1701 XYLYLBROMIDE, VLOEIBAAR XYLYL BROMIDE, LIQUID
1702 1,1,2,2-TETRACHLOORETHAAN (acetyleentetrachloride) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE
1704 TETRAETHYLDITHIOPYRO- FOSFAAT TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE
1707 THALLIUMVERBINDING, N.E.G. THALLIUM COMPOUND, N.O.S.
1708 TOLUIDINEN, VLOEIBAAR TOLUIDINES, LIQUID
1709 2,4-TOLUEENDIAMINE, VAST 2,4-TOLUYLENEDIAMINE, SOLID
1710 TRICHLOORETHYLEEN TRICHLOROETHYLENE
1711 XYLIDINEN, VLOEIBAAR XYLIDINES, LIQUID
1712 ZINKARSENAAT of ZINKARSENIET of ZINKARSENAAT EN ZINKARSENIET, MENGSEL ZINC ARSENATE, ZINC ARSENITE or ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE
1713 ZINKCYANIDE ZINC CYANIDE
1714 ZINKFOSFIDE ZINC PHOSPHIDE
1715 AZIJNZUURANHYDRIDE ACETIC ANHYDRIDE
1716 ACETYLBROMIDE ACETYL BROMIDE
1717 ACETYLCHLORIDE ACETYL CHLORIDE
1718 BUTYLFOSFAAT BUTYL ACID PHOSPHATE
1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G. CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
1722 ALLYLCHLOORFORMIAAT ALLYL CHLOROFORMATE
1723 ALLYLJODIDE ALLYL IODIDE
1724 ALLYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED
1725 ALUMINIUMBROMIDE, WATERVRIJ ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS
1726 ALUMINIUMCHLORIDE, WATERVRIJ ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS
1727 AMMONIUMWATERSTOF- DIFLUORIDE, VAST (ammoniumbifluoride, vast) AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID
1728 AMYLTRICHLOORSILAAN AMYLTRICHLOROSILANE
1729 ANISOYLCHLORIDE ANISOYL CHLORIDE
1730 ANTIMOONPENTACHLORIDE, VLOEIBAAR ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID
1731 ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION
1732 ANTIMOONPENTAFLUORIDE ANTIMONY PENTAFLUORIDE
1733 ANTIMOONTRICHLORIDE ANTIMONY TRICHLORIDE
1736 BENZOYLCHLORIDE BENZOYL CHLORIDE
1737 BENZYLBROMIDE BENZYL BROMIDE
1738 BENZYLCHLORIDE BENZYL CHLORIDE
1739 BENZYLCHLOORFORMIAAT BENZYL CHLOROFORMATE
1740 WATERSTOFDIFLUORIDEN, VAST, N.E.G. HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S.
1741 BOORTRICHLORIDE BORON TRICHLORIDE
1742 BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID
1743 BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID
1744 BROOM of BROOM, OPLOSSING BROMINE or BROMINE SOLUTION
1745 BROOMPENTAFLUORIDE BROMINE PENTAFLUORIDE
1746 BROOMTRIFLUORIDE BROMINE TRIFLUORIDE
1747 BUTYLTRICHLOORSILAAN BUTYLTRICHLOROSILANE
1748 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, MENGSEL, met meer dan 39 % actief chloor (8,8 % actieve zuurstof), CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)
1749 CHLOORTRIFLUORIDE CHLORINE TRIFLUORIDE
1750 CHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING CHLOROACETIC ACID SOLUTION
1751 CHLOORAZIJNZUUR, VAST CHLOROACETIC ACID, SOLID
1752 CHLOORACETYLCHLORIDE CHLOROACETYL CHLORIDE
1753 CHLOORFENYLTRICHLOOR-SILAAN CHLOROPHENYL-TRICHLOROSILANE
1754 CHLOORSULFONZUUR met of zonder zwaveltrioxide CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide)
1755 CHROOMZUUR, OPLOSSING CHROMIC ACID SOLUTION
1756 CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (chroomtrifluoride, vast) CHROMIC FLUORIDE, SOLID
1757 CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing) CHROMIC FLUORIDE SOLUTION
1758 CHROOMOXYCHLORIDE (CHROMYLCHLORIDE) CHROMIUM OXYCHLORIDE
1759 BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G. CORROSIVE SOLID, N.O.S.
1760 BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
1761 KOPERETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION
1762 CYCLOHEXENYLTRICHLOOR-SILAAN CYCLOHEXENYLTRICHLORO-SILANE
1763 CYCLOHEXYLTRICHLOORSILAAN CYCLOHEXYLTRICHLORO-SILANE
1764 DICHLOORAZIJNZUUR DICHLOROACETIC ACID
1765 DICHLOORACETYLCHLORIDE DICHLOROACETYL CHLORIDE
1766 DICHLOORFENYLTRICHLOOR-SILAAN DICHLOROPHENYL-TRICHLOROSILANE
1767 DIETHYLDICHLOORSILAAN DIETHYLDICHLORO-SILANE
1768 DIFLUORFOSFORZUUR, WATERVRIJ DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS
1769 DIFENYLDICHLOORSILAAN DIPHENYLDICHLORO-SILANE
1770 DIFENYLBROOMMETHAAN DIPHENYLMETHYL BROMIDE
1771 DODECYLTRICHLOORSILAAN DODECYLTRICHLORO-SILANE
1773 IJZER(III)CHLORIDE, WATERVRIJ (ijzertrichloride, watervrij) FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
1774 VULLINGEN VOOR BRANDBLUSSERS, bijtende vloeistof FIRE EXTINGUISHER CHARGES, corrosive liquid
1775 FLUORBOORZUUR FLUOROBORIC ACID
1776 FLUORFOSFORZUUR, WATERVRIJ FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS
1777 FLUORSULFONZUUR FLUOROSULPHONIC ACID
1778 SILICOFLUORWATERSTOFZUUR FLUOROSILICIC ACID
1779 MIERENZUUR met meer dan 85 massa-% zuur FORMIC ACID with more than 85% acid by mass
1780 FUMARYLCHLORIDE FUMARYL CHLORIDE
1781 HEXADECYLTRICHLOORSILAAN HEXADECYLTRICHLORO-SILANE
1782 HEXAFLUORFOSFORZUUR HEXAFLUORO-PHOSPHORIC ACID
1783 HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING HEXAMETHYLENE-DIAMINE SOLUTION
1784 HEXYLTRICHLOORSILAAN HEXYLTRICHLOROSILANE
1786 MENGSEL VAN FLUORWATERSTOFZUUR EN ZWAVELZUUR HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE
1787 JOODWATERSTOFZUUR HYDRIODIC ACID
1788 BROOMWATERSTOFZUUR HYDROBROMIC ACID
1789 ZOUTZUUR (CHLOORWATERSTOFZUUR) HYDROCHLORIC ACID
1790 FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 85 % fluorwaterstof HYDROFLUORIC ACID with more than 85% hydrogen fluoride
1791 HYPOCHLORIET, OPLOSSING HYPOCHLORITE SOLUTION
1792 JOODMONOCHLORIDE VAST IODINE MONOCHLORIDE, SOLID
1793 ISOPROPYLFOSFAAT ISOPROPYL ACID PHOSPHATE
1794 LOODSULFAAT met meer dan 3 % vrij zuur LEAD SULPHATE with more than 3% free acid
1796 NITREERZUURMENGSEL met meer dan 50 % salpeterzuur NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid
1798 MENGSEL VAN SALPETERZUUR EN ZOUTZUUR NITROHYDROCHLORIC ACID
1799 NONYLTRICHLOORSILAAN NONYLTRICHLOROSILANE
1800 OCTADECYLTRICHLOORSILAAN OCTADECYLTRICHLORO-SILANE
1801 OCTYLTRICHLOORSILAAN OCTYLTRICHLOROSILANE
1802 PERCHLOORZUUR, met niet meer dan 50 massa-% zuur PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass
1803 FENOLSULFONZUUR, VLOEIBAAR PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID
1804 FENYLTRICHLOORSILAAN PHENYLTRICHLORO-SILANE
1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
1806 FOSFORPENTACHLORIDE PHOSPHORUS PENTACHLORIDE
1807 FOSFORPENTOXIDE (FOSFORZUURANHYDRIDE) PHOSPHORUS PENTOXIDE
1808 FOSFORTRIBROMIDE PHOSPHORUS TRIBROMIDE
1809 FOSFORTRICHLORIDE PHOSPHORUS TRICHLORIDE
1810 FOSFOROXYCHLORIDE PHOSPHORUS OXYCHLORIDE
1811 KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (kaliumbifluoride, vast) POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID
1812 KALIUMFLUORIDE, VAST POTASSIUM FLUORIDE, SOLID
1813 KALIUMHYDROXIDE, VAST (caustische potas) POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID
1814 KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (kaliloog) POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
1815 PROPIONYLCHLORIDE PROPIONYL CHLORIDE
1816 PROPYLTRICHLOORSILAAN PROPYLTRICHLORO-SILANE
1817 PYROSULFURYLCHLORIDE PYROSULPHURYL CHLORIDE
1818 SILICIUMTETRACHLORIDE SILICON TETRACHLORIDE
1819 NATRIUMALUMINAAT, OPLOSSING SODIUM ALUMINATE SOLUTION
1823 NATRIUMHYDROXIDE, VAST (caustische soda) SODIUM HYDROXIDE, SOLID
1824 NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (natronloog) SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
1825 NATRIUMMONOXIDE (natriumoxide) SODIUM MONOXIDE
1826 NITREERZUURMENGSEL, AFGEWERKT, met meer dan 50 % salpeterzuur NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50% nitric acid
1827 TINTETRACHLORIDE, WATERVRIJ STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS
1828 ZWAVELCHLORIDEN SULPHUR CHLORIDES
1829 ZWAVELTRIOXIDE, GESTABILISEERD (zwavelzuuranhydride, gestabiliseerd) SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED
1830 ZWAVELZUUR met meer dan 51 % zuur SULPHURIC ACID with more than 51% acid
1831 ZWAVELZUUR, ROKEND (oleum) SULPHURIC ACID, FUMING
1832 ZWAVELZUUR, AFGEWERKT SULPHURIC ACID, SPENT
1833 ZWAVELIGZUUR SULPHUROUS ACID
1834 SULFURYLCHLORIDE SULPHURYL CHLORIDE
1835 TETRAMETHYLAMMONIUM- HYDROXIDE, OPLOSSING TETRAMETHYL-AMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION
1836 THIONYLCHLORIDE THIONYL CHLORIDE
1837 THIOFOSFORYLCHLORIDE THIOPHOSPHORYL CHLORIDE
1838 TITAANTETRACHLORIDE TITANIUM TETRACHLORIDE
1839 TRICHLOORAZIJNZUUR TRICHLOROACETIC ACID
1840 ZINKCHLORIDE, OPLOSSING ZINC CHLORIDE SOLUTION
1841 ACEETALDEHYDEAMMONIAK ACETALDEHYDE AMMONIA
1843 AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, VAST AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID
1845 Koolstofdioxide, vast (droogijs) Carbon dioxide, solid (Dry ice)
1846 TETRACHLOORKOOLSTOF CARBON TETRACHLORIDE
1847 KALIUMSULFIDE, GEHYDRATEERD met ten minste 30 % kristalwater POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water of crystallization
1848 PROPIONZUUR met ten minste 10 massa-%, maar minder dan 90 massa-% zuur PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass
1849 NATRIUMSULFIDE, GEHYDRATEERD met ten minste 30 % kristalwater SODIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water
1851 MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
1854 BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC
1855 CALCIUM, PYROFOOR of CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR CALCIUM, PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC
1856 Oliehoudende lompen Rags, oily
1857 Textielafval, vochtig Textile waste, wet
1858 HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216) HEXAFLUOROPROPYLENE (REFRIGERANT GAS R 1216)
1859 SILICIUMTETRAFLUORIDE SILICON TETRAFLUORIDE
1860 VINYLFLUORIDE, GESTABILISEERD VINYL FLUORIDE, STABILIZED
1862 ETHYLCROTONAAT ETHYL CROTONATE
1863 BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE
1865 n-PROPYLNITRAAT n-PROPYL NITRATE
1866 HARS, OPLOSSING, brandbaar RESIN SOLUTION, flammable
1868 DECABORAAN DECABORANE
1869 MAGNESIUM of MAGNESIUMLEGERINGEN met meer dan 50 % magnesium, korrels, repen, draaisels MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons
1870 KALIUMBOORHYDRIDE POTASSIUM BOROHYDRIDE
1871 TITAANHYDRIDE TITANIUM HYDRIDE
1872 LOODDIOXIDE LEAD DIOXIDE
1873 PERCHLOORZUUR met meer dan 50 massa-% maar niet meer dan 72 massa-% zuur PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass
1884 BARIUMOXIDE BARIUM OXIDE
1885 BENZIDINE BENZIDINE
1886 BENZYLIDEENCHLORIDE BENZYLIDENE CHLORIDE
1887 BROOMCHLOORMETHAAN BROMOCHLOROMETHANE
1888 CHLOROFORM CHLOROFORM
1889 CYAANBROMIDE CYANOGEN BROMIDE
1891 ETHYLBROMIDE ETHYL BROMIDE
1892 ETHYLDICHLOORARSINE ETHYLDICHLOROARSINE
1894 FENYLKWIKHYDROXIDE PHENYLMERCURIC HYDROXIDE
1895 FENYLKWIKNITRAAT PHENYLMERCURIC NITRATE
1897 TETRACHLOORETHYLEEN (perchloorethyleen) TETRACHLOROETHYLENE
1898 ACETYLJODIDE ACETYL IODIDE
1902 DIISOOCTYLFOSFAAT DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE
1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
1905 SELEENZUUR SELENIC ACID
1906 AFVALZWAVELZUUR SLUDGE ACID
1907 NATRONKALK, met meer dan 4 % natriumhydroxide SODA LIME with more than 4% sodium hydroxide
1908 CHLORIET, OPLOSSING CHLORITE SOLUTION
1910 Calciumoxide Calcium oxide
1911 DIBORAAN DIBORANE
1912 MENGSEL VAN METHYLCHLORIDE EN DICHLOORMETHAAN METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE
1913 NEON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR NEON, REFRIGERATED LIQUID
1914 BUTYLPROPIONATEN BUTYL PROPIONATES
1915 CYCLOHEXANON CYCLOHEXANONE
1916 2,2'-DICHLOORDIETHYLETHER 2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER
1917 ETHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD ETHYL ACRYLATE, STABILIZED
1918 ISOPROPYLBENZEEN (cumeen) ISOPROPYLBENZENE
1919 METHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD METHYL ACRYLATE, STABILIZED
1920 NONANEN NONANES
1921 PROPYLEENIMINE, GESTABILISEERD PROPYLENEIMINE, STABILIZED
1922 PYRROLIDINE PYRROLIDINE
1923 CALCIUMDITHIONIET CALCIUM DITHIONITE (CALCIUM HYDROSULPHITE)
1928 METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER METHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER
1929 KALIUMDITHIONIET POTASSIUM DITHIONITE (POTASSIUM HYDROSULPHITE)
1931 ZINKDITHIONIET (zinkhydrosulfiet) ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE)
1932 ZIRKONIUMAFVAL ZIRCONIUM SCRAP
1935 CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G. CYANIDE SOLUTION, N.O.S.
1938 BROOMAZIJNZUUR, OPLOSSING BROMOACETIC ACID SOLUTION
1939 FOSFOROXYBROMIDE PHOSPHORUS OXYBROMIDE
1940 THIOGLYCOLZUUR THIOGLYCOLIC ACID
1941 DIBROOMDIFLUORMETHAAN (difluordibroommethaan) DIBROMODIFLUORO-METHANE
1942 AMMONIUMNITRAAT dat niet meer dan 0,2 % brandbare stoffen bevat (inclusief om het even welke organische stof, berekend als koolstof), met uitzondering van elke andere toegevoegde stof AMMONIUM NITRATE with not more than 0.2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance
1944 VEILIGHEIDSLUCIFERS (voor strijkvlak) in boekjes of doosjes MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box)
1945 WASLUCIFERS MATCHES, WAX 'VESTA'
1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), verstikkend AEROSOLS, asphyxiant
1951 ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR ARGON, REFRIGERATED LIQUID
1952 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOL- STOFDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR), met niet meer dan 9 % ethyleenoxide ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9% ethylene oxide
1953 SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.
1954 SAMENGEPERST GAS, BRANDBAAR, N.E.G. COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.
1955 SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, N.E.G. COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.
1956 SAMENGEPERST GAS, N.E.G. COMPRESSED GAS, N.O.S.
1957 DEUTERIUM, SAMENGEPERST DEUTERIUM, COMPRESSED
1958 1,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 114) 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 114)
1959 1,1-DIFLUORETHYLEEN (1,1-DIFLUORETHEEN) (KOELGAS R 1132A) 1,1-DIFLUOROETHYLENE (REFRIGERANT GAS R 1132a)
1961 ETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR ETHANE, REFRIGERATED LIQUID
1962 ETHYLEEN (ETHEEN) ETHYLENE
1963 HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR HELIUM, REFRIGERATED LIQUID
1964 MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST, N.E.G. HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.
1965 MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G., zoals mengsel A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B of C HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. such as mixtures A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B or C
1966 WATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID
1967 INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G. INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.
1968 INSECTICIDE, GAS, N.E.G. INSECTICIDE GAS, N.O.S.
1969 ISOBUTAAN ISOBUTANE
1970 KRYPTON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID
1971 METHAAN, SAMENGEPERST of AARDGAS, SAMENGEPERST, met hoog methaangehalte METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED with high methane content
1972 METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR, met hoog methaangehalte METHANE, REFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content
1973 MENGSEL VAN CHLOORDIFLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 502), met een vast kookpunt , dat ca. 49 % chloordifluormethaan bevat CHLORODIFLUORO-METHANE AND CHLOROPENTAFLUORO-ETHANE MIXTURE with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 502)
1974 BROOMCHLOORDIFLUOR- METHAAN (KOELGAS R 12B1) CHLORODIFLUOROBROMO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 12B1)
1975 MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN DISTIKSTOFTETROXIDE (MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN STIKSTOFDIOXIDE) NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE)
1976 OCTAFLUORCYCLOBUTAAN (KOELGAS RC 318) OCTAFLUOROCYCLO-BUTANE (REFRIGERANT GAS RC 318)
1977 STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID
1978 PROPAAN PROPANE
1982 TETRAFLUORMETHAAN (KOELGAS R 14) TETRAFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 14)
1983 1-CHLOOR-2,2,2-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 133A) 1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 133a)
1984 TRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 23) TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 23)
1986 ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.
1987 ALCOHOLEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) ALCOHOLS, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
1988 ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.
1989 ALDEHYDEN, N.E.G. ALDEHYDES, N.O.S.
1990 BENZALDEHYDE BENZALDEHYDE
1991 CHLOROPREEN, GESTABILISEERD CHLOROPRENE, STABILIZED
1992 BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
1994 IJZERPENTACARBONYL IRON PENTACARBONYL
1999 TEER, VLOEIBAAR (met inbegrip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa) TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)
2000 CELLULOID in blokken, staven, rollen, bladen, buizen, enz. (met uitzondering van afvalstoffen) CELLULOID in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap
2001 KOBALTNAFTENAATPOEDER COBALT NAPHTHENATES, POWDER
2002 CELLULOIDAFVAL CELLULOID, SCRAP
2004 MAGNESIUMDIAMIDE MAGNESIUM DIAMIDE
2006 KUNSTSTOFFEN OP BASIS VAN NITROCELLULOSE, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S.
2008 ZIRKONIUMPOEDER, DROOG ZIRCONIUM POWDER, DRY
2009 ZIRKONIUM, DROOG, onder de vorm van platen, repen of draad (dunner dan 18 µm) ZIRCONIUM, DRY, finished sheets, strip or coiled wire
2010 MAGNESIUMHYDRIDE MAGNESIUM HYDRIDE
2011 MAGNESIUMFOSFIDE MAGNESIUM PHOSPHIDE
2012 KALIUMFOSFIDE POTASSIUM PHOSPHIDE
2013 STRONTIUMFOSFIDE STRONTIUM PHOSPHIDE
2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, met ten minste 20 % en niet meer dan 60 % waterstofperoxide (zo nodig gestabiliseerd) HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)
2015 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, GESTABILISEERD, met meer dan 60 % en niet meer dan 70 % waterstofperoxide HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with more than 70% hydrogen peroxide
2016 MUNITIE, GIFTIG, NIET ONTPLOFBAAR, zonder verspreidingslading of uitstootlading en zonder ontsteker AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed
2017 MUNITIE, TRAANVERWEKKEND, NIET ONTPLOFBAAR, zonder verspreidingslading of uitstootlading en zonder ontsteker AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed
2018 CHLOORANILINEN, VAST CHLOROANILINES, SOLID
2019 CHLOORANILINEN, VLOEIBAAR CHLOROANILINES, LIQUID
2020 CHLOORFENOLEN, VAST CHLOROPHENOLS, SOLID
2021 CHLOORFENOLEN, VLOEIBAAR CHLOROPHENOLS, LIQUID
2022 CRESYLZUUR CRESYLIC ACID
2023 EPICHLOORHYDRINE EPICHLOROHYDRIN
2024 KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2025 KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G. MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2026 FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G. PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2027 NATRIUMARSENIET, VAST SODIUM ARSENITE, SOLID
2028 ROOKBOMMEN, NIET ONTPLOFBAAR, die een bijtende vloeistof bevatten, zonder ontsteker BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE with corrosive liquid, without initiating device
2029 HYDRAZINE, WATERVRIJ HYDRAZINE, ANHYDROUS
2030 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten minste 37 massa-% hydrazine HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, with more than 37% hydrazine by mass
2031 SALPETERZUUR, met uitzondering van roodrokend salpeterzuur, met meer dan 70 % salpeterzuur NITRIC ACID, other than red fuming, with more than 70% nitric acid
2032 SALPETERZUUR, ROODROKEND NITRIC ACID, RED FUMING
2033 KALIUMMONOXIDE (kaliumoxide) POTASSIUM MONOXIDE
2034 MENGSEL VAN WATERSTOF EN METHAAN, SAMENGEPERST HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED
2035 1,1,1-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 143A) 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 143a)
2036 XENON XENON
2037 RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES) without a release device, non-refillable
2038 DINITROTOLUENEN, VLOEIBAAR DINITROTOLUENES, LIQUID
2044 2,2-DIMETHYLPROPAAN 2,2-DIMETHYLPROPANE
2045 ISOBUTYRALDEHYDE ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYL ALDEHYDE)
2046 CYMENEN (methylisopropylbenzenen) CYMENES
2047 DICHLOORPROPENEN DICHLOROPROPENES
2048 DICYCLOPENTADIEEN DICYCLOPENTADIENE
2049 DIETHYLBENZEEN DIETHYLBENZENE
2050 DIISOBUTYLEEN, ISOMERE VERBINDINGEN DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS
2051 2-DIMETHYLAMINOETHANOL 2-DIMETHYLAMINO- ETHANOL
2052 DIPENTEEN (limoneen) DIPENTENE
2053 METHYLISOBUTYLCARBINOL (METHYLAMYLALCOHOL) METHYL ISOBUTYL CARBINOL
2054 MORFOLINE MORPHOLINE
2055 STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD (vinylbenzeen, monomeer, gestabiliseerd) STYRENE MONOMER, STABILIZED
2056 TETRAHYDROFURAN TETRAHYDROFURAN
2057 TRIPROPYLEEN (propyleen trimeer) TRIPROPYLENE
2058 VALERALDEHYDE VALERALDEHYDE
2059 NITROCELLULOSE, OPLOSSING, BRANDBAAR, die niet meer dan 12,6 % stikstof bevat (berekend op de droge massa) en niet meer dan 55 % nitrocellulose NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose
2067 AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN, type A1 AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER
2071 AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN, homogene mengsels van het type stikstof/fosfaat, stikstof/kalium of stikstof/fosfaat/kalium : - met ten hoogste 70 % ammoniumnitraat en een totaal gehalte aan brandbare stoffen (inclusief om het even welke organische stof, berekend als koolstof) dat niet hoger is dan 0,4 %, of - met ten hoogste 45 % ammoniumnitraat en een willekeurig gehalte aan brandbare stoffen AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER, uniform mixtures of the nitrogen/phosphate, nitrogen/potash or nitrogen/phosphate/potash type, containing not more than 70% ammonium nitrate and not more than 0.4% total combustible/organic material calculated as carbon
2073 AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een densiteit bij 15 °C lager dan 0,880, die meer dan 35 % maar niet meer dan 50 % ammoniak bevat AMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia
2074 ACRYLAMIDE, VAST ACRYLAMIDE, SOLID
2075 CHLORAAL, WATERVRIJ, GESTABILISEERD CHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED
2076 CRESOLEN, VLOEIBAAR CRESOLS, LIQUID
2077 alfa-NAFTYLAMINE alpha-NAPHTHYLAMINE
2078 TOLUEENDIISOCYANAAT TOLUENE DIISOCYANATE
2079 DIETHYLEENTRIAMINE DIETHYLENETRIAMINE
2186 CHLOORWATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID
2187 KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (KOOLDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) (KOOLZUUR, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID
2188 ARSEENWATERSTOF (ARSINE) ARSINE
2189 DICHLOORSILAAN DICHLOROSILANE
2190 ZUURSTOFDIFLUORIDE, SAMENGEPERST OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED
2191 SULFURYLFLUORIDE SULPHURYL FLUORIDE
2192 GERMAANWATERSTOF (GERMAAN) GERMANE
2193 HEXAFLUORETHAAN (KOELGAS R 116) HEXAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 116)
2194 SELEENHEXAFLUORIDE SELENIUM HEXAFLUORIDE
2195 TELLUURHEXAFLUORIDE TELLURIUM HEXAFLUORIDE
2196 WOLFRAAMHEXAFLUORIDE TUNGSTEN HEXAFLUORIDE
2197 WATERSTOFJODIDE, WATERVRIJ (JOODWATERSTOF, WATERVRIJ) HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS
2198 FOSFORPENTAFLUORIDE PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE
2199 FOSFORWATERSTOF (FOSFINE) PHOSPHINE
2200 PROPADIEEN, GESTABILISEERD PROPADIENE, STABILIZED
2201 DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (LACHGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID
2202 SELEENWATERSTOF, WATERVRIJ (WATERSTOFSELENIDE, WATERVRIJ) HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS
2203 SILICIUMWATERSTOF (SILAAN) SILANE
2204 CARBONYLSULFIDE CARBONYL SULPHIDE
2205 ADIPONITRIL ADIPONITRILE
2206 ISOCYANATEN, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, N.E.G. ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.
2208 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, MENGSEL, met meer dan 10 % en niet meer dan 39 % actief chloor. CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine
2209 FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25 % formaldehyde FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde
2210 MANEB (mangaan-ethyleen-1,2-bis-dithiocarbamaat) of MANEB-PREPARATEN met ten minste 60 massa-% maneb MANEB or MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb
2211 EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable vapour
2212 ASBEST, AMFIBOOL (amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet) ASBESTOS, AMPHIBOLE (amosite, tremolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)
2213 PARAFORMALDEHYDE PARAFORMALDEHYDE
2214 FTAALZUURANHYDRIDE met meer dan 0,05 % maleïnezuuranhydride PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride
2215 MALEÏNEZUURANHYDRIDE, GESMOLTEN MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN
2216 Vismeel (visafval), gestabiliseerd Fish meal (Fish scrap), stabilized
2217 OLIEZAADKOEKEN met niet meer dan 1,5 massa-% olie en niet meer dan 11 massa-% vocht SEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture
2218 ACRYLZUUR, GESTABILISEERD ACRYLIC ACID, STABILIZED
2219 ALLYLGLYCIDYLETHER ALLYL GLYCIDYL ETHER
2222 ANISOL (fenylmethylether) ANISOLE
2224 BENZONITRIL BENZONITRILE
2225 BENZEENSULFONYLCHLORIDE BENZENESULPHONYL CHLORIDE
2226 BENZOTRICHLORIDE (trichloormethylbenzeen) BENZOTRICHLORIDE
2227 n-BUTYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD n-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED
2232 2-CHLOORETHANAL (chlooracetaldehyde) 2-CHLOROETHANAL
2233 CHLOORANISIDINEN CHLOROANISIDINES
2234 CHLOORBENZOTRIFLUORIDEN CHLOROBENZOTRI-FLUORIDES
2235 CHLOORBENZYLCHLORIDEN, VLOEIBAAR CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID
2236 3-CHLOOR-4-METHYLFENYLISO- CYANAAT, VLOEIBAAR 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, LIQUID
2237 CHLOORNITROANILINEN CHLORONITROANILINES
2238 CHLOORTOLUENEN CHLOROTOLUENES
2239 CHLOORTOLUIDINEN, VAST CHLOROTOLUIDINES, SOLID
2240 CHROOMZWAVELZUUR CHROMOSULPHURIC ACID
2241 CYCLOHEPTAAN CYCLOHEPTANE
2242 CYCLOHEPTEEN CYCLOHEPTENE
2243 CYCLOHEXYLACETAAT CYCLOHEXYL ACETATE
2244 CYCLOPENTANOL CYCLOPENTANOL
2245 CYCLOPENTANON CYCLOPENTANONE
2246 CYCLOPENTEEN CYCLOPENTENE
2247 n-DECAAN n-DECANE
2248 DI-n-BUTYLAMINE DI-n-BUTYLAMINE
2249 DICHLOORMETHYLETHER, SYMMETRISCH DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL
2250 DICHLOORFENYLISOCYANATEN DICHLOROPHENYL ISOCYANATES
2251 BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5, GESTABILISEERD (NORBORNADIEEN-2,5, GESTABILISEERD) BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED (2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED)
2252 1,2-DIMETHOXYETHAAN 1,2-DIMETHOXYETHANE
2253 N,N-DIMETHYLANILINE N,N-DIMETHYLANILINE
2254 STORMLUCIFERS MATCHES, FUSEE
2256 CYCLOHEXEEN CYCLOHEXENE
2257 KALIUM POTASSIUM
2258 1,2-PROPYLEENDIAMINE 1,2-PROPYLENEDIAMINE
2259 TRIETHYLEENTETRAMINE TRIETHYLENETETRAMINE
2260 TRIPROPYLAMINE TRIPROPYLAMINE
2261 XYLENOLEN, VAST XYLENOLS, SOLID
2262 N,N-DIMETHYLCARBAMOYL-CHLORIDE DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE
2263 DIMETHYLCYCLOHEXANEN DIMETHYL-CYCLOHEXANES
2264 N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE N,N-DIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE
2265 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE N,N-DIMETHYL-FORMAMIDE
2266 N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE (dimethyl-N-propylamine) DIMETHYL-N-PROPYLAMINE
2267 DIMETHYLTHIOFOSFORYL-CHLORIDE DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE
2269 3,3'-IMINOBISPROPYLAMINE (dipropyleentriamine) 3,3'-IMINODIPROPYLAMINE
2270 ETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, met ten minste 50 massa-% en niet meer dan 70 massa-% ethylamine ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 50% but not more than 70% ethylamine
2271 ETHYLAMYLKETON ETHYL AMYL KETONE
2272 N-ETHYLANILINE N-ETHYLANILINE
2273 2-ETHYLANILINE 2-ETHYLANILINE
2274 N-ETHYL-N-BENZYLANILINE N-ETHYL-N-BENZYLANILINE
2275 2-ETHYLBUTANOL 2-ETHYLBUTANOL
2276 2-ETHYLHEXYLAMINE 2-ETHYLHEXYLAMINE
2277 ETHYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED
2278 n-HEPTEEN n-HEPTENE
2279 HEXACHLOORBUTADIEEN HEXACHLOROBUTADIENE
2280 HEXAMETHYLEENDIAMINE, VAST HEXAMETHYLENE-DIAMINE, SOLID
2281 HEXAMETHYLEENDIISO- CYANAAT HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE
2282 HEXANOLEN HEXANOLS
2283 ISOBUTYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED
2284 ISOBUTYRONITRIL ISOBUTYRONITRILE
2285 ISOCYANATOBENZOTRI-FLUORIDEN ISOCYANATOBENZO-TRIFLUORIDES
2286 PENTAMETHYLHEPTAAN (isododecaan) PENTAMETHYLHEPTANE
2287 ISOHEPTENEN ISOHEPTENE
2288 ISOHEXENEN ISOHEXENE
2289 ISOFORONDIAMINE ISOPHORONEDIAMINE
2290 ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat) ISOPHORONE DIISOCYANATE
2291 LOODVERBINDING, OPLOSBAAR, N.E.G. LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.
2293 4-METHOXY-4-METHYLPENTAAN- 2-ON 4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE
2294 N-METHYLANILINE N-METHYLANILINE
2295 METHYLCHLOORACETAAT METHYL CHLOROACETATE
2296 METHYLCYCLOHEXAAN METHYLCYCLOHEXANE
2297 METHYLCYCLOHEXANON METHYLCYCLO-HEXANONE
2298 METHYLCYCLOPENTAAN METHYLCYCLOPENTANE
2299 METHYLDICHLOORACETAAT METHYL DICHLOROACETATE
2300 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE
2301 2-METHYLFURAN 2-METHYLFURAN
2302 5-METHYLHEXAAN-2-ON 5-METHYLHEXAN-2-ONE
2303 ISOPROPENYLBENZEEN ISOPROPENYLBENZENE
2304 NAFTALEEN, GESMOLTEN NAPHTHALENE, MOLTEN
2305 NITROBENZEENSULFONZUUR NITROBENZENE-SULPHONIC ACID
2306 NITROBENZOTRIFLUORIDEN, VLOEIBAAR NITROBENZO-TRIFLUORIDES, LIQUID
2307 3-NITRO-4-CHLOORBENZOTRIFLUORIDE 3-NITRO-4-CHLORO-BENZOTRIFLUORIDE
2308 NITROSYLZWAVELZUUR, VLOEIBAAR NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID
2309 OCTADIENEN OCTADIENES
2310 2,4-PENTAANDION (acetylaceton) PENTANE-2,4-DIONE
2311 FENETIDINEN PHENETIDINES
2312 FENOL, GESMOLTEN PHENOL, MOLTEN
2313 PICOLINEN (methylpyridinen) PICOLINES
2315 POLYCHLOORBIFENYLEN, VLOEIBAAR POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID
2316 NATRIUMKOPER(I)CYANIDE, VAST SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID
2317 NATRIUMKOPER(I)CYANIDE, OPLOSSING SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION
2318 NATRIUMWATERSTOFSULFIDE met minder dan 25 % kristalwater SODIUM HYDROSULPHIDE with less than 25% water of crystallization
2319 TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G. TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.
2320 TETRAETHYLEENPENTAMINE TETRAETHYLENE-PENTAMINE
2321 TRICHLOORBENZENEN, VLOEIBAAR TRICHLOROBENZENES, LIQUID
2322 TRICHLOORBUTEEN TRICHLOROBUTENE
2323 TRIETHYLFOSFIET TRIETHYL PHOSPHITE
2324 TRIISOBUTYLEEN TRIISOBUTYLENE
2325 1,3,5-TRIMETHYLBENZEEN (mesityleen) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE
2326 TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE TRIMETHYLCYCLO-HEXYLAMINE
2327 TRIMETHYLHEXAMETHYLEEN- DIAMINEN TRIMETHYLHEXA-METHYLENEDIAMINES
2328 TRIMETHYLHEXAMETHYLEEN- DIISOCYANAAT en de isomere mengsels TRIMETHYLHEXA-METHYLENE DIISOCYANATE
2329 TRIMETHYLFOSFIET TRIMETHYL PHOSPHITE
2330 UNDECAAN UNDECANE
2331 ZINKCHLORIDE, WATERVRIJ ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS
2332 ACETALDOXIME ACETALDEHYDE OXIME
2333 ALLYLACETAAT ALLYL ACETATE
2334 ALLYLAMINE ALLYLAMINE
2335 ALLYLETHYLETHER ALLYL ETHYL ETHER
2336 ALLYLFORMIAAT ALLYL FORMATE
2337 FENYLMERCAPTAAN (thiofenol) PHENYL MERCAPTAN
2338 BENZOTRIFLUORIDE BENZOTRIFLUORIDE
2339 2-BROOMBUTAAN 2-BROMOBUTANE
2340 2-BROOMETHYLETHYLETHER 2-BROMOETHYL ETHYL ETHER
2341 1-BROOM-3-METHYLBUTAAN 1-BROMO-3-METHYLBUTANE
2342 BROOMMETHYLPROPANEN BROMOMETHYL-PROPANES
2343 2-BROOMPENTAAN 2-BROMOPENTANE
2344 BROOMPROPANEN BROMOPROPANES
2345 3-BROOMPROPYN 3-BROMOPROPYNE
2346 BUTAANDION (diacetyl) BUTANEDIONE
2347 BUTYLMERCAPTAAN BUTYL MERCAPTAN
2348 BUTYLACRYLATEN, GESTABILISEERD BUTYL ACRYLATES, STABILIZED
2350 BUTYLMETHYLETHER BUTYL METHYL ETHER
2351 BUTYLNITRIETEN BUTYL NITRITES
2352 BUTYLVINYLETHER, GESTABILISEERD BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED
2353 BUTYRYLCHLORIDE BUTYRYL CHLORIDE
2354 CHLOORMETHYLETHYLETHER CHLOROMETHYL ETHYL ETHER
2356 2-CHLOORPROPAAN (isopropylchloride) 2-CHLOROPROPANE
2357 CYCLOHEXYLAMINE CYCLOHEXYLAMINE
2358 CYCLOOCTATETRAEEN CYCLOOCTATETRAENE
2359 DIALLYLAMINE DIALLYLAMINE
2360 DIALLYLETHER DIALLYL ETHER
2361 DIISOBUTYLAMINE DIISOBUTYLAMINE
2362 1,1-DICHLOORETHAAN (ethylideenchloride) 1,1-DICHLOROETHANE
2363 ETHYLMERCAPTAAN ETHYL MERCAPTAN
2364 n-PROPYLBENZEEN n-PROPYLBENZENE
2366 DIETHYLCARBONAAT DIETHYL CARBONATE
2367 alfa-METHYLVALERALDEHYDE alpha-METHYL-VALERALDEHYDE
2368 alfa-PINEEN alpha-PINENE
2370 HEXEEN-1 1-HEXENE
2371 ISOPENTENEN ISOPENTENES
2372 1,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)-ETHAAN 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE
2373 DIETHOXYMETHAAN DIETHOXYMETHANE
2374 3,3-DIETHOXYPROPEEN 3,3-DIETHOXYPROPENE
2375 DIETHYLSULFIDE DIETHYL SULPHIDE
2376 2,3-DIHYDROPYRAN 2,3-DIHYDROPYRAN
2377 1,1-DIMETHOXYETHAAN 1,1-DIMETHOXYETHANE
2378 2-DIMETHYLAMINOACETONITRIL 2-DIMETHYLAMINO-ACETONITRILE
2379 1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE 1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE
2380 DIMETHYLDIETHOXYSILAAN DIMETHYLDIETHOXY-SILANE
2381 DIMETHYLDISULFIDE DIMETHYL DISULPHIDE
2382 DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRISCH DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL
2383 DIPROPYLAMINE DIPROPYLAMINE
2384 DI-n-PROPYLETHER DI-n-PROPYL ETHER
2385 ETHYLISOBUTYRAAT ETHYL ISOBUTYRATE
2386 1-ETHYLPIPERIDINE 1-ETHYLPIPERIDINE
2387 FLUORBENZEEN FLUOROBENZENE
2388 FLUORTOLUENEN FLUOROTOLUENES
2389 FURAN FURAN
2390 2-JOODBUTAAN 2-IODOBUTANE
2391 JOODMETHYLPROPANEN IODOMETHYLPROPANES
2392 JOODPROPANEN IODOPROPANES
2393 ISOBUTYLFORMIAAT ISOBUTYL FORMATE
2394 ISOBUTYLPROPIONAAT ISOBUTYL PROPIONATE
2395 ISOBUTYRYLCHLORIDE ISOBUTYRYL CHLORIDE
2396 METHACRYLALDEHYDE, GESTABILISEERD METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED
2397 3-METHYLBUTAAN-2-ON 3-METHYLBUTAN-2-ONE
2398 METHYL-tert-BUTYLETHER METHYL tert-BUTYL ETHER
2399 1-METHYLPIPERIDINE 1-METHYLPIPERIDINE
2400 METHYLISOVALERAAT METHYL ISOVALERATE
2401 PIPERIDINE PIPERIDINE
2402 PROPAANTHIOLEN (propylmercaptanen) PROPANETHIOLS
2403 ISOPROPENYLACETAAT ISOPROPENYL ACETATE
2404 PROPIONITRIL PROPIONITRILE
2405 ISOPROPYLBUTYRAAT ISOPROPYL BUTYRATE
2406 ISOPROPYLISOBUTYRAAT ISOPROPYL ISOBUTYRATE
2407 ISOPROPYLCHLOORFORMIAAT ISOPROPYL CHLOROFORMATE
2409 ISOPROPYLPROPIONAAT ISOPROPYL PROPIONATE
2410 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE
2411 BUTYRONITRIL BUTYRONITRILE
2412 TETRAHYDROTHIOFEEN TETRAHYDROTHIOPHENE
2413 TETRAPROPYLORTHOTITANAAT TETRAPROPYL ORTHOTITANATE
2414 THIOFEEN THIOPHENE
2416 TRIMETHYLBORAAT TRIMETHYL BORATE
2417 CARBONYLFLUORIDE CARBONYL FLUORIDE
2418 ZWAVELTETRAFLUORIDE SULPHUR TETRAFLUORIDE
2419 BROOMTRIFLUORETHYLEEN (BROOMTRIFLUORETHEEN) BROMOTRIFLUORO-ETHYLENE
2420 HEXAFLUORACETON HEXAFLUOROACETONE
2421 DISTIKSTOFTRIOXIDE NITROGEN TRIOXIDE
2422 OCTAFLUOR-2-BUTEEN (KOELGAS R 1318) OCTAFLUOROBUT-2-ENE (REFRIGERANT GAS R 1318)
2424 OCTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 218) OCTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 218)
2426 AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR, warme geconcentreerde oplossing met een concentratie van meer dan 80 % maar niet meer dan 93 % AMMONIUM NITRATE, LIQUID, hot concentrated solution, in a concentration of more than 80% but not more than 93%
2427 KALIUMCHLORAAT, OPLOSSING IN WATER POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION
2428 NATRIUMCHLORAAT, OPLOSSING IN WATER SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION
2429 CALCIUMCHLORAAT, OPLOSSING IN WATER CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION
2430 ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen) ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. (including C2-C12 homologues)
2431 ANISIDINEN ANISIDINES
2432 N,N-DIETHYLANILINE N,N-DIETHYLANILINE
2433 CHLOORNITROTOLUENEN, VLOEIBAAR CHLORONITROTOLUENES, LIQUID
2434 DIBENZYLDICHLOORSILAAN DIBENZYL-DICHLOROSILANE
2435 ETHYLFENYLDICHLOORSILAAN ETHYLPHENYL-DICHLOROSILANE
2436 THIOAZIJNZUUR THIOACETIC ACID
2437 METHYLFENYLDICHLOORSILAAN METHYLPHENYL-DICHLOROSILANE
2438 TRIMETHYLACETYLCHLORIDE (pivaloylchloride) TRIMETHYLACETYL CHLORIDE
2439 NATRIUMWATERSTOF- DIFLUORIDE (natriumbifluoride) SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE
2440 TINTETRACHLORIDE-PENTAHYDRAAT STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE
2441 TITAANTRICHLORIDE, PYROFOOR of TITAANTRICHLORIDE, MENGSELS, PYROFOOR TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC or TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC
2442 TRICHLOORACETYLCHLORIDE TRICHLOROACETYL CHLORIDE
2443 VANADIUMOXYTRICHLORIDE VANADIUM OXYTRICHLORIDE
2444 VANADIUMTETRACHLORIDE VANADIUM TETRACHLORIDE
2446 NITROCRESOLEN, VAST NITROCRESOLS, SOLID
2447 FOSFOR, WIT, GESMOLTEN PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN
2448 ZWAVEL, GESMOLTEN SULPHUR, MOLTEN
2451 STIKSTOFTRIFLUORIDE NITROGEN TRIFLUORIDE
2452 ETHYLACETYLEEN, GESTABILISEERD ETHYLACETYLENE, STABILIZED
2453 ETHYLFLUORIDE (KOELGAS R 161) ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 161)
2454 METHYLFLUORIDE (KOELGAS R 41) METHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 41)
2455 METHYLNITRIET METHYL NITRITE
2456 2-CHLOORPROPEEN 2-CHLOROPROPENE
2457 2,3-DIMETHYLBUTAAN 2,3-DIMETHYLBUTANE
2458 HEXADIENEN HEXADIENES
2459 2-METHYL-1-BUTEEN 2-METHYL-1-BUTENE
2460 2-METHYL-2-BUTEEN 2-METHYL-2-BUTENE
2461 METHYLPENTADIENEN METHYLPENTADIENE
2463 ALUMINIUMHYDRIDE ALUMINIUM HYDRIDE
2464 BERYLLIUMNITRAAT BERYLLIUM NITRATE
2465 DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS
2466 KALIUMSUPEROXIDE POTASSIUM SUPEROXIDE
2468 TRICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY
2469 ZINKBROMAAT ZINC BROMATE
2470 FENYLACETONITRIL, VLOEIBAAR (benzylcyanide) PHENYLACETONITRILE, LIQUID
2471 OSMIUMTETROXIDE OSMIUM TETROXIDE
2473 NATRIUMARSANILAAT SODIUM ARSANILATE
2474 THIOFOSGEEN THIOPHOSGENE
2475 VANADIUMTRICHLORIDE VANADIUM TRICHLORIDE
2477 METHYLISOTHIOCYANAAT METHYL ISOTHIOCYANATE
2478 ISOCYANATEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.
2480 METHYLISOCYANAAT METHYL ISOCYANATE
2481 ETHYLISOCYANAAT ETHYL ISOCYANATE
2482 n-PROPYLISOCYANAAT n-PROPYL ISOCYANATE
2483 ISOPROPYLISOCYANAAT ISOPROPYL ISOCYANATE
2484 tert-BUTYLISOCYANAAT tert-BUTYL ISOCYANATE
2485 n-BUTYLISOCYANAAT n-BUTYL ISOCYANATE
2486 ISOBUTYLISOCYANAAT ISOBUTYL ISOCYANATE
2487 FENYLISOCYANAAT PHENYL ISOCYANATE
2488 CYCLOHEXYLISOCYANAAT CYCLOHEXYL ISOCYANATE
2490 DICHLOORISOPROPYLETHER DICHLOROISOPROPYL ETHER
2491 ETHANOLAMINE of ETHANOLAMINE, OPLOSSING ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION
2493 HEXAMETHYLEENIMINE HEXAMETHYLENEIMINE
2495 JOODPENTAFLUORIDE IODINE PENTAFLUORIDE
2496 PROPIONZUURANHYDRIDE PROPIONIC ANHYDRIDE
2498 1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE 1,2,3,6-TETRAHYDRO-BENZALDEHYDE
2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINEOXIDE, OPLOSSING TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION
2502 VALERYLCHLORIDE (valeriaanzuurchloride) VALERYL CHLORIDE
2503 ZIRKONIUMTETRACHLORIDE ZIRCONIUM TETRACHLORIDE
2504 TETRABROOMETHAAN (acetyleentetrabromide) TETRABROMOETHANE
2505 AMMONIUMFLUORIDE AMMONIUM FLUORIDE
2506 AMMONIUMWATERSTOF- SULFAAT (ammoniumbisulfaat) AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE
2507 HEXACHLOORPLATINAZUUR, VAST CHLOROPLATINIC ACID, SOLID
2508 MOLYBDEENPENTACHLORIDE MOLYBDENUM PENTACHLORIDE
2509 KALIUMWATERSTOFSULFAAT (kaliumbisulfaat) POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE
2511 alfa-CHLOORPROPIONZUUR 2-CHLOROPROPIONIC ACID
2512 AMINOFENOLEN (o-, m-, p-) AMINOPHENOLS (o-, m-, p-)
2513 BROOMACETYLBROMIDE BROMOACETYL BROMIDE
2514 BROOMBENZEEN BROMOBENZENE
2515 BROMOFORM BROMOFORM
2516 TETRABROOMKOOLSTOF CARBON TETRABROMIDE
2517 1-CHLOOR-1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 142B) 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 142b)
2518 1,5,9-CYCLODODECATRIEEN 1,5,9-CYCLODODECATRIENE
2520 CYCLOOCTADIENEN CYCLOOCTADIENES
2521 DIKETEEN, GESTABILISEERD DIKETENE, STABILIZED
2522 2-DIMETHYLAMINOETHYL- METHACRYLAAT 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE
2524 ETHYLORTHOFORMIAAT ETHYL ORTHOFORMATE
2525 ETHYLOXALAAT ETHYL OXALATE
2526 FURFURYLAMINE FURFURYLAMINE
2527 ISOBUTYLACRYLAAT, GESTABILISEERD ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED
2528 ISOBUTYLISOBUTYRAAT ISOBUTYL ISOBUTYRATE
2529 ISOBOTERZUUR ISOBUTYRIC ACID
2531 METHACRYLZUUR, GESTABILISEERD METHACRYLIC ACID, STABILIZED
2533 METHYLTRICHLOORACETAAT METHYL TRICHLOROACETATE
2534 METHYLCHLOORSILAAN METHYLCHLOROSILANE
2535 4-METHYLMORFOLINE (N-METHYLMORFOLINE) 4-METHYLMORPHOLINE (N-METHYLMORPHOLINE)
2536 METHYLTETRAHYDROFURAN METHYLTETRAHYDRO-FURAN
2538 NITRONAFTALEEN NITRONAPHTHALENE
2541 TERPINOLEEN TERPINOLENE
2542 TRIBUTYLAMINE TRIBUTYLAMINE
2545 HAFNIUMPOEDER, DROOG HAFNIUM POWDER, DRY
2546 TITAANPOEDER, DROOG TITANIUM POWDER, DRY
2547 NATRIUMSUPEROXIDE SODIUM SUPEROXIDE
2548 CHLOORPENTAFLUORIDE CHLORINE PENTAFLUORIDE
2552 HEXAFLUORACETON-HYDRAAT, VLOEIBAAR HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID
2554 METHYLALLYLCHLORIDE METHYLALLYL CHLORIDE
2555 NITROCELLULOSE MET ten minste 25 massa-% WATER NITROCELLULOSE WITH WATER (not less than 25% water, by mass)
2556 NITROCELLULOSE MET ten minste 25 massa-% ALCOHOL en met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % berekend op de droge massa NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less than 25% alcohol, by mass, and not more than 12.6% nitrogen, by dry mass)
2557 NITROCELLULOSE, MENGSEL, met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % berekend op de droge massa, MET of ZONDER PLASTIFICEERMIDDEL, MET of ZONDER PIGMENT NITROCELLULOSE, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITH or WITHOUT PLASTICIZER, WITH or WITHOUT PIGMENT
2558 EPIBROOMHYDRINE EPIBROMOHYDRIN
2560 2-METHYLPENTANOL-2 2-METHYLPENTAN-2-OL
2561 3-METHYL-1-BUTEEN (isoamyleen-1) (isopropylethyleen) 3-METHYL-1-BUTENE
2564 TRICHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION
2565 DICYCLOHEXYLAMINE DICYCLOHEXYLAMINE
2567 NATRIUMPENTACHLOORFENO-LAAT SODIUM PENTACHLOROPHENATE
2570 CADMIUMVERBINDING CADMIUM COMPOUND
2571 ALKYLZWAVELZUREN ALKYLSULPHURIC ACIDS
2572 FENYLHYDRAZINE PHENYLHYDRAZINE
2573 THALLIUMCHLORAAT THALLIUM CHLORATE
2574 TRICRESYLFOSFAAT met meer dan 3 % van het ortho-isomeer TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho isomer
2576 FOSFOROXYBROMIDE, GESMOLTEN PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN
2577 FENYLACETYLCHLORIDE PHENYLACETYL CHLORIDE
2578 FOSFORTRIOXIDE PHOSPHORUS TRIOXIDE
2579 PIPERAZINE (diethyleendiamine) PIPERAZINE
2580 ALUMINIUMBROMIDE, OPLOSSING ALUMINIUM BROMIDE SOLUTION
2581 ALUMINIUMCHLORIDE, OPLOSSING ALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION
2582 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING FERRIC CHLORIDE SOLUTION
2583 ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5 % vrij zwavelzuur ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid
2584 ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5 % vrij zwavelzuur ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid
2585 ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met niet meer dan 5 % vrij zwavelzuur ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid
2586 ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met niet meer dan 5 % vrij zwavelzuur ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid
2587 BENZOCHINON BENZOQUINONE
2588 PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G. PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.
2589 VINYLCHLOORACETAAT VINYL CHLOROACETATE
2590 ASBEST, CHRYSOTIEL ASBESTOS, CHRYSOTILE
2591 XENON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR XENON, REFRIGERATED LIQUID
2599 CHLOORTRIFLUORMETHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60 % chloortrifluor- methaan bevat (KOELGAS R 503) CHLOROTRIFLUORO-METHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60% chlorotrifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 503)
2601 CYCLOBUTAAN CYCLOBUTANE
2602 DICHLOORDIFLUORMETHAAN EN 1,1-DIFLUORETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 74 % dichloordifluormethaan bevat (KOELGAS R 500) DICHLORODIFLUORO-METHANE AND 1,1-DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 500)
2603 CYCLOHEPTATRIEEN CYCLOHEPTATRIENE
2604 BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT (boortrifluoride-ether-complex) BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE
2605 METHOXYMETHYLISOCYANAAT METHOXYMETHYL ISOCYANATE
2606 METHYLORTHOSILICAAT (tetramethoxysilaan) METHYL ORTHOSILICATE
2607 ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD ACROLEIN DIMER, STABILIZED
2608 NITROPROPANEN NITROPROPANES
2609 TRIALLYLBORAAT TRIALLYL BORATE
2610 TRIALLYLAMINE TRIALLYLAMINE
2611 1-CHLOORPROPANOL-2 PROPYLENE CHLOROHYDRIN
2612 METHYLPROPYLETHER METHYL PROPYL ETHER
2614 METHYLALLYLALCOHOL METHALLYL ALCOHOL
2615 ETHYLPROPYLETHER ETHYL PROPYL ETHER
2616 TRIISOPROPYLBORAAT TRIISOPROPYL BORATE
2617 METHYLCYCLOHEXANOLEN, brandbaar METHYLCYCLO-HEXANOLS, flammable
2618 VINYLTOLUENEN, GESTABILISEERD VINYLTOLUENES, STABILIZED
2619 BENZYLDIMETHYLAMINE BENZYLDIMETHYLAMINE
2620 AMYLBUTYRATEN AMYL BUTYRATES
2621 ACETYLMETHYLCARBINOL ACETYL METHYL CARBINOL
2622 GLYCIDALDEHYDE GLYCIDALDEHYDE
2623 VUURAANMAKERS (VAST), gedrenkt in brandbare vloeistoffen FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid
2624 MAGNESIUMSILICIDE MAGNESIUM SILICIDE
2626 CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met niet meer dan 10 % chloorzuur CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 10% chloric acid
2627 ANORGANISCHE NITRIETEN, N.E.G. NITRITES, INORGANIC, N.O.S.
2628 KALIUMFLUORACETAAT POTASSIUM FLUOROACETATE
2629 NATRIUMFLUORACETAAT SODIUM FLUOROACETATE
2630 SELENATEN of SELENIETEN SELENATES or SELENITES
2642 FLUORAZIJNZUUR FLUOROACETIC ACID
2643 METHYLBROOMACETAAT METHYL BROMOACETATE
2644 METHYLJODIDE METHYL IODIDE
2645 FENACYLBROMIDE (omega-broomacetofenon) PHENACYL BROMIDE
2646 HEXACHLOORCYCLOPENTA-DIEEN HEXACHLOROCYCLO-PENTADIENE
2647 MALONITRIL MALONONITRILE
2648 1,2-DIBROOMBUTANON-3 1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE
2649 1,3-DICHLOORACETON 1,3-DICHLOROACETONE
2650 1,1-DICHLOOR-1-NITROETHAAN 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE
2651 4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAAN 4,4'-DIAMINODIPHENYL-METHANE
2653 BENZYLJODIDE BENZYL IODIDE
2655 KALIUMFLUOROSILICAAT POTASSIUM FLUOROSILICATE
2656 CHINOLINE QUINOLINE
2657 SELEENDISULFIDE SELENIUM DISULPHIDE
2659 NATRIUMCHLOORACETAAT SODIUM CHLOROACETATE
2660 NITROTOLUIDINEN (MONO) NITROTOLUIDINES (MONO)
2661 HEXACHLOORACETON HEXACHLOROACETONE
2664 DIBROOMMETHAAN DIBROMOMETHANE
2667 BUTYLTOLUENEN BUTYLTOLUENES
2668 CHLOORACETONITRIL CHLOROACETONITRILE
2669 CHLOORCRESOLEN, OPLOSSING CHLOROCRESOLS SOLUTION
2670 CYANUURCHLORIDE CYANURIC CHLORIDE
2671 AMINOPYRIDINEN (o-, m-, p-) AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-)
2672 AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een densiteit bij 15 °C tussen 0,880 en 0,957 en met meer dan 10 % maar niet meer dan 35 % ammoniak AMMONIA SOLUTION, relative density between 0.880 and 0.957 at 15 °C in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia
2673 2-AMINO-4-CHLOORFENOL 2-AMINO-4-CHLOROPHENOL
2674 NATRIUMFLUOROSILICAAT SODIUM FLUOROSILICATE
2676 ANTIMOONWATERSTOF (STIBINE) STIBINE
2677 RUBIDIUMHYDROXIDE, OPLOSSING RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION
2678 RUBIDIUMHYDROXIDE RUBIDIUM HYDROXIDE
2679 LITHIUMHYDROXIDE, OPLOSSING LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION
2680 LITHIUMHYDROXIDE LITHIUM HYDROXIDE
2681 CESIUMHYDROXIDE, OPLOSSING CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION
2682 CESIUMHYDROXIDE CAESIUM HYDROXIDE
2683 AMMONIUMSULFIDE, OPLOSSING AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION
2684 3-(DIETHYLAMINO)-PROPYLAMINE 3-DIETHYLAMINO-PROPYLAMINE
2685 N,N-DIETHYLETHYLEENDIAMINE N,N-DIETHYL-ETHYLENEDIAMINE
2686 2-DIETHYLAMINOETHANOL 2-DIETHYL-AMINOETHANOL
2687 DICYCLOHEXYLAMMONIUM-NITRIET DICYCLOHEXYL-AMMONIUM NITRITE
2688 1-BROOM-3-CHLOORPROPAAN 1-BROMO-3-CHLOROPROPANE
2689 GLYCEROL-alfa-MONOCHLOORHYDRINE GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN
2690 N,n-BUTYLIMIDAZOOL N,n-BUTYLIMIDAZOLE
2691 FOSFORPENTABROMIDE PHOSPHORUS PENTABROMIDE
2692 BOORTRIBROMIDE BORON TRIBROMIDE
2693 WATERSTOFSULFIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
2698 TETRAHYDROFTAALZUURANHYDRIDEN met meer dan 0,05 % maleïnezuuranhydride TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% of maleic anhydride
2699 TRIFLUORAZIJNZUUR TRIFLUOROACETIC ACID
2705 1-PENTOL (3-methyl- penteen-2-yn-4-ol-1) 1-PENTOL
2707 DIMETHYLDIOXANEN DIMETHYLDIOXANES
2709 BUTYLBENZENEN BUTYLBENZENES
2710 DIPROPYLKETON DIPROPYL KETONE
2713 ACRIDINE ACRIDINE
2714 ZINKRESINAAT ZINC RESINATE
2715 ALUMINIUMRESINAAT ALUMINIUM RESINATE
2716 BUTYNDIOL-1,4 1,4-BUTYNEDIOL
2717 KAMFER, synthetisch CAMPHOR, synthetic
2719 BARIUMBROMAAT BARIUM BROMATE
2720 CHROOMNITRAAT CHROMIUM NITRATE
2721 KOPERCHLORAAT COPPER CHLORATE
2722 LITHIUMNITRAAT LITHIUM NITRATE
2723 MAGNESIUMCHLORAAT MAGNESIUM CHLORATE
2724 MANGAANNITRAAT MANGANESE NITRATE
2725 NIKKELNITRAAT NICKEL NITRATE
2726 NIKKELNITRIET NICKEL NITRITE
2727 THALLIUMNITRAAT THALLIUM NITRATE
2728 ZIRKONIUMNITRAAT ZIRCONIUM NITRATE
2729 HEXACHLOORBENZEEN HEXACHLOROBENZENE
2730 NITROANISOLEN, VLOEIBAAR NITROANISOLES, LIQUID
2732 NITROBROOMBENZEEN, VLOEIBAAR NITROBROMOBENZENES, LIQUID
2733 AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
2734 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
2738 N-BUTYLANILINE N-BUTYLANILINE
2739 BOTERZUURANHYDRIDE BUTYRIC ANHYDRIDE
2740 n-PROPYLCHLOORFORMIAAT n-PROPYL CHLOROFORMATE
2741 BARIUMHYPOCHLORIET, met meer dan 22 % actief chloor BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine
2742 CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
2743 n-BUTYLCHLOORFORMIAAT n-BUTYL CHLOROFORMATE
2744 CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE
2745 CHLOORMETHYLCHLOOR- FORMIAAT CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE
2746 FENYLCHLOORFORMIAAT PHENYL CHLOROFORMATE
2747 tert-BUTYLCYCLOHEXYL- CHLOORFORMIAAT tert-BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE
2748 2-ETHYLHEXYL- CHLOORFORMIAAT 2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE
2749 TETRAMETHYLSILAAN TETRAMETHYLSILANE
2750 1,3-DICHLOORPROPANOL-2 (alfa-dichloorhydrine) 1,3-DICHLOROPROPANOL-2
2751 DIETHYLTHIOFOSFORYL- CHLORIDE DIETHYLTHIO-PHOSPHORYL CHLORIDE
2752 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAAN 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE
2753 N-ETHYLBENZYLTOLUIDINEN, VLOEIBAAR N-ETHYLBENZYL-TOLUIDINES, LIQUID
2754 N-ETHYLTOLUIDINEN N-ETHYLTOLUIDINES
2757 PESTICIDE, CARBAMAAT, VAST, GIFTIG CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2758 PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2759 PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VAST, GIFTIG ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2760 PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2761 PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VAST, GIFTIG ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2762 PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2763 PESTICIDE, TRIAZINEVERBINDING, VAST, GIFTIG TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2764 PESTICIDE, TRIAZINEVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2771 PESTICIDE, THIOCARBAMAAT, VAST, GIFTIG THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2772 PESTICIDE, THIOCARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2775 PESTICIDE, KOPERVERBINDING, VAST, GIFTIG COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2776 PESTICIDE, KOPERVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2777 PESTICIDE, KWIKVERBINDING, VAST, GIFTIG MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2778 PESTICIDE, KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2779 PESTICIDE, MET GESUBSTITUEERD NITROFENOL, VAST, GIFTIG SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2780 PESTICIDE, MET GESUBSTITUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2781 PESTICIDE, BIPYRIDILIUMVERBINDING, VAST, GIFTIG BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2782 PESTICIDE, BIPYRIDILIUMVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2783 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2784 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2785 4-THIAPENTANAL [3-(methylthio)propanal] 4-THIAPENTANAL
2786 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, GIFTIG ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2787 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
2788 ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2789 IJSAZIJN of AZIJNZUUR, OPLOSSING met meer dan 80 massa-% zuur ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass
2790 AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en niet meer dan 80 massa-% zuur ACETIC ACID SOLUTION, not less than 50% but not more than 80% acid, by mass
2793 BOORSPANEN, FREESSPANEN of DRAAISPANEN VAN FERROMETALEN in een voor zelfverhitting vatbare vorm FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating
2794 BATTERIJEN (ACCUMULATOREN), NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage
2795 BATTERIJEN (ACCUMULATOREN), NAT, GEVULD MET ALKALISCHE ELEKTROLYT BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage
2796 ZWAVELZUUR met niet meer dan 51 % zuur of ACCUMULATOR- VLOEISTOF, ZUUR SULPHURIC ACID with not more than 51% acid or BATTERY FLUID, ACID
2797 ACCUMULATORVLOEISTOF, ALKALISCH (ELEKTROLYT VOOR BATTERIJEN, ALKALISCH) BATTERY FLUID, ALKALI
2798 FENYLFOSFORDICHLORIDE PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE
2799 FENYLFOSFORTHIODICHLORIDE PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE
2800 BATTERIJEN (ACCUMULATOREN), NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage
2801 KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
2802 KOPERCHLORIDE COPPER CHLORIDE
2803 GALLIUM GALLIUM
2805 LITHIUMHYDRIDE, VAST, GIETSTUKKEN LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID
2806 LITHIUMNITRIDE LITHIUM NITRIDE
2807 Gemagnetiseerd materiaal Magnetized material
2809 KWIK MERCURY
2810 GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
2811 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.
2812 NARTIUMALUMINAAT, VAST Sodium aluminate, solid
2813 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, N.E.G. WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.
2814 INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN) INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS
2815 N-AMINOETHYLPIPERAZINE N-AMINOETHYLPIPERAZINE
2817 AMMONIUMWATERSTOF- DIFLUORIDE, OPLOSSING (ammoniumbifluoride, oplossing) AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION
2818 AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION
2819 AMYLFOSFAAT AMYL ACID PHOSPHATE
2820 BOTERZUUR BUTYRIC ACID
2821 FENOL, OPLOSSING PHENOL SOLUTION
2822 2-CHLOORPYRIDINE 2-CHLOROPYRIDINE
2823 CROTONZUUR, VAST CROTONIC ACID, SOLID
2826 ETHYLCHLOORTHIOFORMIAAT ETHYL CHLOROTHIOFORMATE
2829 CAPRONZUUR CAPROIC ACID
2830 LITHIUMFERROSILICIUM LITHIUM FERROSILICON
2831 1,1,1-TRICHLOORETHAAN 1,1,1-TRICHLOROETHANE
2834 FOSFORIGZUUR PHOSPHOROUS ACID
2835 NATRIUMALUMINIUMHYDRIDE SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE
2837 WATERSTOFSULFATEN, OPLOSSING IN WATER (bisulfaten, oplossing in water) BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION
2838 VINYLBUTYRAAT, GESTABILISEERD VINYL BUTYRATE, STABILIZED
2839 ALDOL (BETA-HYDROXYBUTYRALDEHYDE) ALDOL
2840 BUTYRALDOXIME BUTYRALDOXIME
2841 DI-n-AMYLAMINE DI-n-AMYLAMINE
2842 NITROETHAAN NITROETHANE
2844 CALCIUMMANGAANSILICIDE CALCIUM MANGANESE SILICON
2845 PYROFORE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
2846 PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.
2849 3-CHLOORPROPANOL-1 3-CHLOROPROPANOL-1
2850 TETRAPROPYLEEN (PROPYLEEN TETRAMEER) PROPYLENE TETRAMER
2851 BOORTRIFLUORIDE-DIHYDRAAT BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE
2852 DIPICRYLSULFIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water DIPICRYL SULPHIDE, WETTED with not less than 10% water, by mass
2853 MAGNESIUMFLUOROSILICAAT MAGNESIUM FLUOROSILICATE
2854 AMMONIUMFLUOROSILICAAT AMMONIUM FLUOROSILICATE
2855 ZINKFLUOROSILICAAT ZINC FLUOROSILICATE
2856 FLUOROSILICATEN, N.E.G. FLUOROSILICATES, N.O.S.
2857 KOELMACHINES die niet brandbare en niet giftige gassen of ammoniakoplos- singen (UN 2672) bevatten REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672)
2858 ZIRKONIUM, DROOG, onder de vorm van platen, repen of draad (dunner dan 254 µm maar niet dunner dan 18 µm) ZIRCONIUM, DRY, coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns)
2859 AMMONIUMMETAVANADAAT AMMONIUM METAVANADATE
2861 AMMONIUMPOLYVANADAAT AMMONIUM POLYVANADATE
2862 VANADIUMPENTOXIDE, niet omgesmolten VANADIUM PENTOXIDE, non-fused form
2863 NATRIUMAMMONIUMVANADAAT SODIUM AMMONIUM VANADATE
2864 KALIUMMETAVANADAAT POTASSIUM METAVANADATE
2865 HYDROXYLAMINESULFAAT HYDROXYLAMINE SULPHATE
2869 TITAANTRICHLORIDE, MENGSEL TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE
2870 ALUMINIUMBOORHYDRIDE ALUMINIUM BOROHYDRIDE
2871 ANTIMOONPOEDER ANTIMONY POWDER
2872 DIBROOMCHLOORPROPANEN DIBROMOCHLORO-PROPANES
2873 DIBUTYLAMINOETHANOL DIBUTYLAMINOETHANOL
2874 FURFURYLALCOHOL FURFURYL ALCOHOL
2875 HEXACHLOROFEEN HEXACHLOROPHENE
2876 RESORCINOL RESORCINOL
2878 TITAANSPONS, GRANULAAT of TITAANSPONS, POEDER TITANIUM SPONGE GRANULES or TITANIUM SPONGE POWDERS
2879 SELEENOXYCHLORIDE (seleenoxydichloride) SELENIUM OXYCHLORIDE
2880 CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL met ten minste 5,5% maar ten hoogste 16% water CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, with not less than 5.5% but not more than 16% water
2881 METAALKATALYSATOR, DROOG METAL CATALYST, DRY
2900 INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN) INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only
2901 BROOMCHLORIDE BROMINE CHLORIDE
2902 PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
2903 PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash-point not less than 23 °C
2904 CHLOORFENOLATEN, VLOEIBAAR of FENOLATEN, VLOEIBAAR CHLOROPHENOLATES, LIQUID or PHENOLATES, LIQUID
2905 CHLOORFENOLATEN, VAST of FENOLATEN, VAST CHLOROPHENOLATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID
2907 ISOSORBIDEDINITRAAT, MENGSEL met ten minste 60 % lactose, mannose, zetmeel of calciumwaterstoffosfaat ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate
2908 RADIOACTIEVE STOFFEN, UITGEZONDERD COLLO - LEGE VERPAKKING RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING
2909 RADIOACTIEVE STOFFEN, UITGEZONDERD COLLO -INDUSTRIËLE VOORWERPEN VAN NATUURLIJK URAAN of VAN VERARMD URAAN of VAN NATUURLIJK THORIUM RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM
2910 RADIOACTIEVE STOFFEN, UITGEZONDERD COLLO -BEPERKTE HOEVEELHEID STOF RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL
2911 RADIOACTIEVE STOFFEN, UITGEZONDERD COLLO -INSTRUMENTEN of INDUSTRIËLE VOORWERPEN RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS or ARTICLES
2912 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-I), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I), non fissile or fissile-excepted
2913 RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN HET OPPERVLAK (SCO-I of SCO-II), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or SCO-II), non fissile or fissile-excepted
2915 RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE A, niet in speciale toestand, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non-special form, non fissile or fissile-excepted
2916 RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE B(U), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, non fissile or fissile-excepted
2917 RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE B (M), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, non fissile or fissile-excepted
2919 RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GROND VAN EEN SPECIALE REGELING, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, non fissile or fissile-excepted
2920 BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
2921 BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.
2922 BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
2923 BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.
2924 BRANDBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
2925 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.
2926 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.
2927 GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.
2928 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.
2929 GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.
2930 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.
2931 VANADYLSULFAAT VANADYL SULPHATE
2933 METHYL-2-CHLOORPROPIONAAT METHYL 2-CHLOROPROPIONATE
2934 ISOPROPYL-2-CHLOORPROPIONAAT ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE
2935 ETHYL-2-CHLOORPROPIONAAT ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE
2936 THIOMELKZUUR THIOLACTIC ACID
2937 alfa-METHYLBENZYLALCOHOL, VLOEIBAAR alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID
2940 9-FOSFABICYCLONONANEN (CYCLOOCTADIEENFOSFINEN) 9-PHOSPHABICYCLO-NONANES (CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES)
2941 FLUORANILINEN FLUOROANILINES
2942 2-TRIFLUORMETHYLANILINE 2-TRIFLUOROMETHYL-ANILINE
2943 TETRAHYDROFURFURYLAMINE TETRAHYDROFURFURYL-AMINE
2945 N-METHYLBUTYLAMINE N-METHYLBUTYLAMINE
2946 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAAN 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE
2947 ISOPROPYLCHLOORACETAAT ISOPROPYL CHLOROACETATE
2948 3-TRIFLUORMETHYLANILINE 3-TRIFLUOROMETHYL-ANILINE
2949 NATRIUMWATERSTOFSULFIDE, GEHYDRATEERD met ten minste 25 % kristalwater SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED with not less than 25% water of crystallization
2950 MAGNESIUMKORRELS, GECOAT, met een korrelgrootte van ten minste 149 µm MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns
2956 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEEN (MUSKUS-XYLEEN) 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE (MUSK XYLENE)
2965 BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE
2966 THIOGLYCOL (mercaptoethanol) THIOGLYCOL
2967 SULFAMINEZUUR (aminosulfonzuur) SULPHAMIC ACID
2968 MANEB (mangaan-ethyleen-1,2-bis-dithiocarbamaat), GESTABILISEERD tegen zelfverhitting of MANEB-PREPARATEN, GESTABILISEERD tegen zelfverhitting MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating
2969 RICINUSZAAD of RICINUSMEEL of RICINUSKOEKEN of RICINUSVLOKKEN CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE
2977 RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE
2978 RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non fissile or fissile-excepted
2983 ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL, met niet meer dan 30 % ethyleenoxide ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE, not more than 30% ethylene oxide
2984 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, met ten minste 8 % en minder dan 20 % waterstofperoxide (zo nodig gestabiliseerd) HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)
2985 CHLOORSILANEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
2986 CHLOORSILANEN, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
2987 CHLOORSILANEN, BIJTEND, N.E.G. CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.
2988 CHLOORSILANEN, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
2989 LOODFOSFIET, DIBASISCH LEAD PHOSPHITE, DIBASIC
2990 REDDINGSMIDDELEN, AUTOMATISCH OPBLAASBAAR LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING
2991 PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
2992 PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
2993 PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
2994 PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
2995 PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
2996 PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
2997 PESTICIDE, TRIAZINEVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
2998 PESTICIDE, TRIAZINEVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3005 PESTICIDE, THIOCARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3006 PESTICIDE, THIOCARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3009 PESTICIDE, KOPERVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3010 PESTICIDE, KOPERVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3011 PESTICIDE, KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3012 PESTICIDE, KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3013 PESTICIDE, MET GESUBSTITUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3014 PESTICIDE, MET GESUBSTITUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3015 PESTICIDE, PIPYRIDILIUMVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3016 PESTICIDE, PIPYRIDILIUMVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3017 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3018 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3019 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3020 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3021 PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash-point less than 23 °C
3022 1,2-BUTYLEENOXIDE, GESTABILISEERD 1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED
3023 2-METHYL-2-HEPTAANTHIOL 2-METHYL-2-HEPTANETHIOL
3024 PESTICIDE, CUMARINEVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
3025 PESTICIDE, CUMARINEVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3026 PESTICIDE, CUMARINEVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3027 PESTICIDE, CUMARINEVERBINDING, VAST, GIFTIG COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC
3028 BATTERIJEN (ACCUMULATOREN), DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric storage
3048 ALUMINIUMFOSFIDE, PESTICIDE ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE
3054 CYCLOHEXYLMERCAPTAAN CYCLOHEXYL MERCAPTAN
3055 2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL 2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL
3056 n-HEPTALDEHYDE n-HEPTALDEHYDE
3057 TRIFLUORACETYLCHLORIDE TRIFLUOROACETYL CHLORIDE
3064 NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL, met meer dan 1 % maar niet meer dan 5 % nitroglycerine NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin
3065 ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 70 volume-% alcohol ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 70% alcohol by volume
3066 VERF (met inbegrip van verven, lakverven, emails, beitsen, schellakoplossingen, vernissen, polijstmiddelen, vloeibare plamuren, vloeibare lakbasissen) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning and reducing compound)
3070 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN DICHLOOR-DIFLUORMETHAAN, met niet meer dan 12,5 % ethyleenoxide ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUORO- METHANE MIXTURE with not more than 12.5% ethylene oxide
3071 MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.
3072 REDDINGSMIDDELEN, NIET AUTOMATISCH OPBLAASBAAR, die met gevaarlijke stoffen of voorwerpen zijn uitgerust LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING containing dangerous goods as equipment
3073 VINYLPYRIDINEN, GESTABILISEERD VINYLPYRIDINES, STABILIZED
3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
3078 CERIUM, spanen of schuurpoeder CERIUM, turnings or gritty powder
3079 METHACRYLNITRIL, GESTABILISEERD METHACRYLONITRILE, STABILIZED
3080 ISOCYANATEN, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.
3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
3083 PERCHLORYLFLUORIDE PERCHLORYL FLUORIDE
3084 BIJTENDE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G. CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.
3085 OXIDERENDE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
3086 GIFTIGE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G. TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.
3087 OXIDERENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.
3088 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.
3089 BRANDBAAR METAALPOEDER, N.E.G. METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.
3090 BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries)
3091 BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM, IN APPARATUUR of BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM, VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium alloy batteries)
3092 1-METHOXY-2-PROPANOL 1-METHOXY-2-PROPANOL
3093 BIJTENDE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.
3094 BIJTENDE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.
3095 BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.
3096 BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G. CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.
3097 BRANDBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G. FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.
3098 OXIDERENDE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
3099 OXIDERENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3100 OXIDERENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.
3101 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VLOEIBAAR ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID
3102 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VAST ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID
3103 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VLOEIBAAR ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID
3104 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VAST ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID
3105 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VLOEIBAAR ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID
3106 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VAST ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID
3107 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VLOEIBAAR ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID
3108 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VAST ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID
3109 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID
3110 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VAST ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID
3111 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
3112 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED
3113 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
3114 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED
3115 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
3116 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED
3117 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
3118 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED
3119 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
3120 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED
3121 OXIDERENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER , N.E.G. OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.
3122 GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G. TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.
3123 GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G. TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.
3124 GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.
3125 GIFTIGE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G. TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.
3126 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.
3127 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G. SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S
3128 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.
3129 MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
3130 MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3131 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
3132 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.
3133 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G. WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.
3134 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.
3135 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.
3136 TRIFLUORMETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID
3137 OXIDERENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.
3138 MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (MENGSEL VAN ETHEEN, ACETYLEEN EN PROPEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR), dat ten minste 71,5 % ethyleen bevat, niet meer dan 22,5 % acetyleen en niet meer dan 6 % propyleen ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID containing at least 71.5% ethylene with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene
3139 OXIDERENDE VLOEISTOF, N.E.G. OXIDIZING LIQUID, N.O.S.
3140 ALKALOÏDEN, VLOEIBAAR, N.E.G. of ALKALOÏDEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G. ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.
3141 ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S.
3142 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3143 KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.
3144 NICOTINEVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. of NICOTINEPREPARAAT, VLOEIBAAR, N.E.G. NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.
3145 ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen) ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C2-C12 homologues)
3146 ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, N.E.G. ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3147 KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
3148 MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, N.E.G. WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.
3149 WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, GESTABILISEERD met zu(u)r(en), water en niet meer dan 5 % peroxyazijnzuur HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED
3150 APPARATEN, KLEIN, MET KOOLWATERSTOFGAS of NAVULPATRONEN MET KOOLWATERSTOFGAS VOOR KLEINE APPARATEN, met aftapinrichting DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES with release device
3151 POLYHALOGEENBIFENYLEN, VLOEIBAAR of GEHALOGENEERDE MONOMETHYLBIFENYL- METHANEN, VLOEIBAAR of POLYHALOGEENTERFENYLEN, VLOEIBAAR POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID
3152 POLYHALOGEENBIFENYLEN, VAST of GEHALOGENEERDE MONOMETHYLBIFENYL- METHANEN, VAST of POLYHALOGEENTERFENYLEN, VAST POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID
3153 PERFLUOR(METHYLVINYL)ETHER PERFLUORO(METHYL VINYL ETHER)
3154 PERFLUOR(ETHYLVINYL)ETHER PERFLUORO(ETHYL VINYL ETHER)
3155 PENTACHLOORFENOL PENTACHLOROPHENOL
3156 SAMENGEPERST GAS, OXIDEREND, N.E.G. COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.
3157 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, OXIDEREND, N.E.G. LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S.
3158 STERK GEKOELD, VLOEIBAAR GAS, N.E.G. GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.
3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 134a) 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134a)
3160 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.
3161 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, BRANDBAAR, N.E.G. LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.
3162 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, N.E.G. LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.
3163 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. LIQUEFIED GAS, N.O.S.
3164 VOORWERPEN ONDER PNEUMATISCHE DRUK of VOORWERPEN ONDER HYDRAULISCHE DRUK (die een niet brandbaar gas bevatten) ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC or HYDRAULIC (containing non-flammable gas)
3165 BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AGGREGAAT VOOR VLIEGTUIGEN (dat een mengsel van methylhydrazine en watervrije hydrazine bevat) (M86 brandstof) AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK (containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine) (M86 fuel)
3166 VOERTUIG, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of VOERTUIG, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of VOERTUIG MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of VOERTUIG MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED, of VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWEREDE, or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED, or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED
3167 GASMONSTER, DRUKLOOS, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid
3168 GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid
3169 GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid
3170 BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMININIUM ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS
3171 APPARAAT of VOERTUIG MET ACCUVOEDING BATTERY-POWERED VEHICLE or BATTERY-POWERED EQUIPMENT
3172 TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VLOEIBAAR, N.E.G. TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.
3174 TITAANDISULFIDE TITANIUM DISULPHIDE
3175 VASTE STOFFEN of mengsels van vaste stoffen (zoals preparaten en afvalstoffen), DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN met een vlampunt van niet meer dan 60 °C BEVATTEN, N.E.G. SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to 60 °C
3176 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G. FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.
3178 BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.
3179 BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.
3180 BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.
3181 BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN, N.E.G. METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.
3182 BRANDBARE METAALHYDRIDEN, N.E.G. METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.
3183 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
3184 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.
3185 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.
3186 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.
3187 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.
3188 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.
3189 VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR METAALPOEDER, N.E.G. METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.
3190 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.
3191 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.
3192 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.
3194 PYROFORE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.
3200 PYROFORE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
3205 ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G. ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.
3206 ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G. ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.
3208 MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, N.E.G. METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.
3209 MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.
3210 ANORGANISCHE CHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3211 ANORGANISCHE PERCHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3212 ANORGANISCHE HYPOCHLORIETEN, N.E.G. HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.
3213 ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3214 ANORGANISCHE PERMANGANATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3215 ANORGANISCHE PERSULFATEN, N.E.G. PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.
3216 ANORGANISCHE PERSULFATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3218 ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3219 ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3220 PENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 125) PENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 125)
3221 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE B SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B
3222 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE B SELF-REACTIVE SOLID TYPE B
3223 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE C SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C
3224 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE C SELF-REACTIVE SOLID TYPE C
3225 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE D SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D
3226 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE D SELF-REACTIVE SOLID TYPE D
3227 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE E SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E
3228 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE E SELF-REACTIVE SOLID TYPE E
3229 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE F SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F
3230 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE F SELF-REACTIVE SOLID TYPE F
3231 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE B, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED
3232 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE B, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED
3233 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE C, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED
3234 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE C, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED
3235 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE D, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED
3236 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE D, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED
3237 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE E, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED
3238 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE E, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED
3239 ZELFONTLEDENDE VLOEISTOF VAN TYPE F, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED
3240 ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE F, MET TEMPERATUURBEHEERSING SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED
3241 2-BROOM-2-NITROPROPAAN-1,3-DIOL 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
3242 AZODICARBONAMIDE AZODICARBONAMIDE
3243 VASTE STOFFEN DIE GIFTIGE VLOEISTOF BEVATTEN, N.E.G. SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.
3244 VASTE STOFFEN DIE BIJTENDE VLOEISTOF BEVATTEN, N.E.G. SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
3245 GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO- ORGANISMEN of GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
3246 METHAANSULFONYLCHLORIDE METHANESULPHONYL CHLORIDE
3247 NATRIUMPEROXOBORAAT, WATERVRIJ SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS
3248 MEDICAMENT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.
3249 MEDICAMENT, VAST, GIFTIG, N.E.G. MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.
3250 CHLOORAZIJNZUUR, GESMOLTEN CHLOROACETIC ACID, MOLTEN
3251 ISOSORBIDE-5-MONONITRAAT ISOSORBIDE-5-MONONITRATE
3252 DIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 32) DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 32)
3253 DINATRIUMTRIOXOSILICAAT (NATRIUMMETASILICAAT) DISODIUM TRIOXOSILICATE
3254 TRIBUTYLFOSFAAN TRIBUTYLPHOSPHANE
3255 tert-BUTYLHYPOCHLORIET tert-BUTYL HYPOCHLORITE
3256 VERWARMDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt hoger dan 60 °C, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan haar vlampunt maar lager dan 100°C ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flashpoint above 60° C, at or above its flashpoint and below 100° C
3257 VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G. (met inbegrip van gesmolten metaal, gesmolten zout, enz.) bij een temperatuur van ten minste 100 °C en beneden zijn vlampunt, geladen bij een temperatuur hoger dan 190°C ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100 °C and below its flash-point (including molten metals, molten salts, etc.), filled at a temperature higher than 190 °C
3258 VERWARMDE VASTE STOF, N.E.G., bij een temperatuur van ten minste 240 °C. ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S., at or above 240 °C
3259 AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
3260 BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
3261 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
3262 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
3263 BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
3264 BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
3265 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
3266 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
3267 BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
3268 VEILIGHEIDSINRICHTINGEN, met elektrische ontsteking SAFETY DEVICES, electrically initiated
3269 POLYESTERHARS-KIT, vloeibaar basisproduct POLYESTER RESIN KIT
3270 MEMBRAANFILTERS UIT NITROCELLULOSE met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % berekend op de droge massa NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass
3271 ETHERS, N.E.G. ETHERS, N.O.S.
3272 ESTERS, N.E.G. ESTERS, N.O.S.
3273 NITRILLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.
3274 ALCOHOLATEN, OPLOSSING in alcohol, N.E.G. ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S., in alcohol
3275 NITRILLEN, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.
3276 NITRILLEN, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3277 CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
3278 ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3279 ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.
3280 ORGANISCHE ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
3281 METAALCARBONYLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.
3282 METAALORGANISCHE VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3283 SELEENVERBINDING, VAST, N.E.G. SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3284 TELLUURVERBINDING, N.E.G. TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.
3285 VANADIUMVERBINDING, N.E.G. VANADIUM COMPOUND, N.O.S.
3286 BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
3287 GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.
3288 GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
3289 GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.
3290 GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.
3291 ZIEKENHUISAFVAL, ONGESPECIFICEERD, N.E.G. of (BIO)MEDISCH AFVAL, N.E.G. of GEREGLEMENTEERD MEDISCH AFVAL, N.E.G. CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.
3292 NATRIUMBATTERIJEN of NATRIUMCELLEN BATTERIES, CONTAINING SODIUM, or CELLS, CONTAINING SODIUM
3293 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, met niet meer dan 37 massa-% hydrazine HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 37% hydrazine, by mass
3294 CYAANWATERSTOF, OPLOSSING IN ALCOHOL, met niet meer dan 45 % cyaanwaterstof HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 45% hydrogen cyanide
3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
3296 HEPTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 227) HEPTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 227)
3297 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN CHLOORTETRAFLUORETHAAN, dat niet meer dan 8,8 % ethyleenoxide bevat ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUORO- ETHANE MIXTURE with not more than 8.8% ethylene oxide
3298 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN, dat niet meer dan 7,9 % ethyleenoxide bevat ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 7.9% ethylene oxide
3299 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN TETRAFLUORETHAAN, dat niet meer dan 5,6 % ethyleenoxide bevat ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 5.6% ethylene oxide
3300 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 87 % ethyleenoxide ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87% ethylene oxide
3301 BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.
3302 2-DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAAT GESTABILISEERD 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE
3303 SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G. COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.
3304 SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
3305 SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
3306 SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G. COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.
3307 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G. LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.
3308 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
3309 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
3310 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G. LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.
3311 STERK GEKOELD, VLOEIBAAR GAS, OXIDEREND, N.E.G. GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.
3312 STERK GEKOELD, VLOEIBAAR GAS, BRANDBAAR N.E.G. GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
3313 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE ORGANISCHE PIGMENTEN ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING
3314 KUNSTSTOF PERSMASSA, als pasta, blad of geëxtrudeerde band, die brandbare dampen ontwikkelt PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded rope form evolving flammable vapour
3315 MONSTER VAN CHEMISCHE STOF, GIFTIG CHEMICAL SAMPLE, TOXIC
3316 CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP CHEMICAL KIT or FIRST AID KIT
3317 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water 2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED with not less than 20% water, by mass
3318 AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een densiteit bij 15 °C lager dan 0.880, die meer dan 50 % ammoniak bevat AMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 50% ammonia
3319 NITROGLYCERINE, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 2 massa-%, maar niet meer dan 10 massa-% nitroglycerine NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 2% but not more than 10% nitroglycerin, by mass
3320 NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, met niet meer dan 12 massa-% natriumboorhydride en niet meer dan 40 massa-% natriumhydroxide SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide by mass
3321 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-II), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), non fissile or fissile-excepted
3322 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-III), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), non fissile or fissile-excepted
3323 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE C, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, non fissile or fissile-excepted
3324 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-II), SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE
3325 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-III), SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY, (LSA-III), FISSILE
3326 RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN HET OPPERVLAK (SCO-1 OF SCO-II), SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or SCO-II), FISSILE
3327 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, SPLIJTBAAR, niet in speciale toestand RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE, non-special form
3328 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(U), SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE
3329 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B (M), SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE
3330 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE C, SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE
3331 RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GR0ND VAN EEN SPECIALE REGELING, SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE
3332 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, IN SPECIALE TOESTAND, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, non fissile or fissile-excepted
3333 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, IN SPECIALE TOESTAND, SPLIJTBAAR RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE
3334 Vloeistof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g. Aviation regulated liquid, n.o.s.
3335 Vaste stof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g. Aviation regulated solid, n.o.s.
3336 MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
3337 KOELGAS R 404A (zeotropisch mengsel van pentafluorethaan, 1,1,1- trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ongeveer 44 % pentafluorethaan en 52 % 1,1,1-trifluorethaan) REFRIGERANT GAS R 404A (Pentafluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 44% pentafluoroethane and 52% 1,1,1-trifluoroethane)
3338 KOELGAS R 407A (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ongeveer 20 % difluormethaan en 40 % pentafluorethaan) REFRIGERANT GAS R 407A (Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 20% difluoromethane and 40% pentafluoroethane)
3339 KOELGAS R 407B (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ongeveer 10 % difluormethaan en 70 % pentafluorethaan) REFRIGERANT GAS R 407B (Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 10% difluoromethane and 70% pentafluoroethane)
3340 KOELGAS R 407C (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ongeveer 23 % difluormethaan en 25 % pentafluorethaan) REFRIGERANT GAS R 407C (Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 23%difluoromethane and 25% pentafluoroethane)
3341 THIOUREUMDIOXIDE THIOUREA DIOXIDE
3342 XANTHATEN XANTHATES
3343 NITROGLYCERINE, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G., met niet meer dan 30 massa-% nitroglycerine NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with not more than 30% nitroglycerin, by mass
3344 PENTAERYTHRIETTETRANI- TRAAT (PENTAERYTHRITOL-TETRANITRAAT, PENTRIET, PETN), MENGSEL, GEDESENSIBILI- SEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 10 massa-% maar niet meer dan 20 massa-% PETN PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass
3345 PESTICIDE, FENOXYAZIJNZUURDERIVAAT, VAST, GIFTIG PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC
3346 PESTICIDE, FENOXYAZIJNZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
3347 PESTICIDE, FENOXYAZIJNZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3348 PESTICIDE, FENOXYAZIJNZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3349 PESTICIDE, PYRETHROÏDE, VAST, GIFTIG PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC
3350 PESTICIDE, PYRETHROÏDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash-point less than 23 °C
3351 PESTICIDE, PYRETHROÏDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash-point not less than 23 °C
3352 PESTICIDE, PYRETHROÏDE, VLOEIBAAR, GIFTIG PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3354 INSECTICIDE, GAS, BRANDBAAR, N.E.G. INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.
3355 INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.
3356 ZUURSTOFGENERATOR, CHEMISCH OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL
3357 NITROGLYCERINE, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD, VLOEIBAAR, N.E.G., met niet meer dan 30 massa-% nitroglycerine NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S. with not more than 30% nitroglycerin, by mass
3358 KOELMACHINES met brandbaar, niet giftig, vloeibaar gemaakt gas REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas
3359 CARGO-TRANSPORTEENHEID ONDER FUMIGATIE (GEGASTE CARGO-TRANSPORTEENHEID) FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT
3360 Droge plantaardige vezels Fibres, vegetable, dry
3361 CHLOORSILANEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
3362 CHLOORSILANEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
3363 GEVAARLIJKE GOEDEREN VERVAT IN MACHINES OF GEVAARLIJKE GOEDEREN VERVAT IN APPARATEN DANGEROUS GOODS IN MACHINERY or DANGEROUS GOODS IN APPARATUS
3364 TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), WETTED with not less than 10% water, by mass
3365 TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE), WETTED with not less than 10% water, by mass
3366 TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water TRINITROTOLUENE (TNT), WETTED with not less than 10% water, by mass
3367 TRINITROBENZEEN, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 10% water, by mass
3368 TRINITROBENZOEZUUR, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 10% water, by mass
3369 NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 10% water, by mass
3370 UREUMNITRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water UREA NITRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass
3371 2-METHYLBUTANAL 2 –METHYLBUTANAL
3373 BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B
3374 ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ (ETHYN, OPLOSMIDDELVRIJ) ACETYLENE, SOLVENT FREE
3375 AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE of AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE of AMMONIUMNITRAAT-GEL, die dient voor de vervaardiging van springstoffen, vloeibaar AMMONIUM NITRATE EMULSION or SUSPENSION or GEL, intermediate for blasting explosives, liquid
3376 4-NITROFENYLHYDRAZINE, met ten minste 30 massa-% water 4-NITROPHENYL-HYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass
3377 NATRIUMPERBORAAT-MONOHYDRAAT SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE
3378 NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE
3379 GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G. DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.
3380 GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VAST, N.E.G. DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.
3381 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50
3382 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50
3383 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50
3384 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met eenLC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50
3385 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde damp- concentratie van ten minste 500 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50
3386 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50
3387 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50
3388 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50
3389 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50
3390 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50
3391 PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VAST ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC
3392 PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC
3393 PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VAST, REACTIEF MET WATER ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE
3394 PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR, REACTIEF MET WATER ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE
3395 MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VAST ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE
3396 MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VAST , BRANDBAAR ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
3397 MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VAST, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING
3398 MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE
3399 MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR, BRANDBAAR ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
3400 VOOR ZELFVERHITTING VATBARE METAALORGANISCHE STOF, VAST ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING
3401 AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VAST ALKALI METAL AMALGAM, SOLID
3402 AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN, VAST ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID
3403 METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VAST POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID
3404 LEGERINGEN VAN KALIUM EN NATRIUM, VAST POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID
3405 BARIUMCHLORAAT, OPLOSSING BARIUM CHLORATE SOLUTION
3406 BARIUMPERCHLORAAT, OPLOSSING BARIUM PERCHLORATE SOLUTION
3407 CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, OPLOSSING CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE SOLUTION
3408 LOODPERCHLORAAT, OPLOSSING LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3409 CHLOORNITROBENZENEN, VLOEIBAAR CHLORONITROBENZENES, LIQUID
3410 4-CHLOOR-o-TOLUIDINE-HYDROCHLORIDE, OPLOSSING 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION
3411 beta-NAFTYLAMINE, OPLOSSING beta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION
3412 MIERENZUUR met ten minste 10 massa-% en ten hoogste 85 massa-% zuur FORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid by mass
3413 KALIUMCYANIDE, OPLOSSING POTASSIUM CYANIDE SOLUTION
3414 NATRIUMCYANIDE, OPLOSSING SODIUM CYANIDE SOLUTION
3415 NATRIUMFLUORIDE, OPLOSSING SODIUM FLUORIDE SOLUTION
3416 CHLOORACETOFENON, VLOEIBAAR (fenacylchloride, vloeibaar) CHLOROACETO-PHENONE, LIQUID
3417 XYLYLBROMIDE, VAST XYLYL BROMIDE, SOLID
3418 2,4-TOLUEENDIAMINE, OPLOSSING 2,4-TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION
3419 BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VAST BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID
3420 BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VAST BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID
3421 KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (kaliumbifluoride, oplossing) POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION
3422 KALIUMFLUORIDE, OPLOSSING POTASSIUM FLUORIDE SOLUTION
3423 TETRAMETHYLAMMONIUM- HYDROXIDE, VAST TETRAMETHYL-AMMONIUM HYDROXIDE, SOLID
3424 AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, OPLOSSING AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE SOLUTION
3425 BROOMAZIJNZUUR, VAST BROMOACETIC ACID, SOLID
3426 ACRYLAMIDE, OPLOSSING ACRYLAMIDE SOLUTION
3427 CHLOORBENZYLCHLORIDEN, VAST CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID
3428 3-CHLOOR-4-METHYLFENYLISOCYANAAT, VAST 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID
3429 CHLOORTOLUIDINEN, VLOEIBAAR CHLOROTOLUIDINES, LIQUID
3430 XYLENOLEN, VLOEIBAAR XYLENOLS, LIQUID
3431 NITROBENZOTRIFLUORIDEN, VAST NITROBENZO-TRIFLUORIDES, SOLID
3432 POLYCHLOORBIFENYLEN, VAST POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID
3434 NITROCRESOLEN, VLOEIBAAR NITROCRESOLS, LIQUID
3436 HEXAFLUORACETON-HYDRAAT, VAST HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID
3437 CHLOORCRESOLEN, VAST CHLOROCRESOLS, SOLID
3438 alfa-METHYLBENZYLALCOHOL, VAST alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID
3439 NITRILLEN, VAST, GIFTIG, N.E.G. NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
3440 SELEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
3441 CHLOORDINITROBENZENEN, VAST CHLORODINITROBENZENES, SOLID
3442 DICHLOORANILINEN, VAST DICHLOROANILINES, SOLID
3443 DINITROBENZENEN, VAST DINITROBENZENES, SOLID
3444 NICOTINEHYDROCHLORIDE, VAST NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID
3445 NICOTINESULFAAT, VAST NICOTINE SULPHATE, SOLID
3446 NITROTOLUENEN, VAST NITROTOLUENES, SOLID
3447 NITROXYLENEN, VAST NITROXYLENES, SOLID
3448 TRAANGASINGREDIËNT, VAST, N.E.G. TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
3449 BROOMBENZYLCYANIDEN, VAST BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID
3450 DIFENYLCHLOORARSINE, VAST DIPHENYLCHLORO-ARSINE, SOLID
3451 TOLUIDINEN, VAST TOLUIDINES, SOLID
3452 XYLIDINEN, VAST XYLIDINES, SOLID
3453 FOSFORZUUR, VAST PHOSPHORIC ACID, SOLID
3454 DINITROTOLUENEN, VAST DINITROTOLUENES, SOLID
3455 CRESOLEN, VAST CRESOLS, SOLID
3456 NITROSYLZWAVELZUUR, VAST NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID
3457 CHLOORNITROTOLUENEN, VAST CHLORONITROTOLUENES, SOLID
3458 NITROANISOLEN, VAST NITROANISOLES, SOLID
3459 NITROBROOMBENZENEN, VAST NITROBROMOBENZENES, SOLID
3460 N-ETHYLBENZYLTOLUIDINEN, VAST N-ETHYLBENZYL-TOLUIDINES, SOLID
3462 TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VAST, N.E.G. TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.
3463 PROPIONZUUR met ten minste 90 massa-% zuur PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass
3464 ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG, N.E.G. ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.
3465 ORGANISCHE ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G. ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3466 METAALCARBONYLEN, VAST, N.E.G. METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.
3467 METAALORGANISCHE VERBINDING, VAST, GIFTIG, N.E.G. ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.
3468 WATERSTOF IN EEN OPSLAG- SYSTEEM MET METAAL- HYDRIDEN of WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM MET METAALHYDRIDEN, IN APPARATUUR of WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM MET METAALHYDRIDEN, VERPAKT MET APPARATUUR HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM or HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM CONTAINED IN EQUIPMENT or HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM PACKED WITH EQUIPMENT
3469 VERF, BRANDBAAR, BIJTEND (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BRANDBAAR, BIJTEND (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint thinning and reducing compound)
3470 VERF, BIJTEND, BRANDBAAR (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BIJTEND, BRANDBAAR (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint thinning and reducing compound)
3471 WATERSTOFDIFLUORIDEN, OPLOSSING, N.E.G. HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.
3472 CROTONZUUR, VLOEIBAAR CROTONIC ACID, LIQUID
3473 PATRONEN VOOR BRANDSTOF- CELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, VERPAKT MET APPARATUUR, die brandbare vloeistoffen bevatten FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT containing flammable liquids
3474 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL-MONOHYDRAAT 1‑HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE
3475 MENGSEL VAN ETHANOL EN BENZINE met meer dan 10 % ethanol ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE or ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE or ETHANOL AND PETROL MIXTURE, with more than 10% ethanol
3476 PATRONEN VOOR BRANDSTOF- CELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, VERPAKT MET APPARATUUR, die met water reactieve stoffen bevatten FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing water-reactive substances
3477 PATRONEN VOOR BRANDSTOF- CELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, VERPAKT MET APPARATUUR, die bijtende stoffen bevatten FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing corrosive substances
3478 PATRONEN VOOR BRANDSTOF- CELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, VERPAKT MET APPARATUUR, die een vloeibaar gemaakt brandbaar gas bevatten FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas
3479 PATRONEN VOOR BRANDSTOF- CELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, VERPAKT MET APPARATUUR, die waterstof in een metaalhydride bevatten FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing hydrogen in metal hydride
3480 LITHIUM-ION-BATTERIJEN (met inbegrip van lithium-ion-batterijen met polymeermembraan) LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer batteries)
3481 LITHIUM-ION-BATTERIJEN, IN APPARATUUR of LITHIUM-ION-BATTERIJEN, VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van lithium-ion-batterijen met polymeermembraan) LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion polymer batteries)
3482 DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN, BRANDBAAR of DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN, BRANDBAAR ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE
3483 ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF, BRANDBAAR (tetraethyllood, tetramethyllood) MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE
3484 HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa-% hydrazine HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with more than 37% hydrazine, by mass
3485 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG MENGSEL, BIJTEND, met meer dan 39 % actief chloor (8,8 % actieve zuurstof) CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)
3486 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG MENGSEL, BIJTEND, met meer dan 10 % maar niet meer dan 39 % actief chloor CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine
3487 CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND of CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND, met ten minste 5,5 % maar niet meer dan 16 % water CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water
3488 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50
3489 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50
3490 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50
3491 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50
3494 HOOGZWAVELIGE AARDOLIE, BRANDBAAR, GIFTIG PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC
3495 JOOD IODINE
3496 Nikkel-metaalhydride-batterijen Batteries, nickel-metal hydride
3497 KRILLMEEL KRILL MEAL
3498 JOODMONOCHLORIDE, VLOEIBAAR IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID
3499 CONDENSATOR, ELEKTRISCH, DUBBELLAAGS (met een energieopslagcapaciteit groter dan 0.3 Wh) CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER (with an energy storage capacity greater than 0.3Wh)
3500 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, N.E.G. CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.
3501 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G. CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.
3502 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, GIFTIG, N.E.G. CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S.
3503 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BIJTEND, N.E.G. CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S.
3504 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.
3505 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
3506 KWIK IN VERVAARDIGDE VOORWERPEN MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES
3507 URANIUMHEXAFLUORIDE, RADIOACTIEVE STOFFEN, UITGEZONDERD COLLO met minder dan 0,1 kg per verpakking, niet-splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile-excepted
3508 CONDENSATOR, ASYMMETRISCH (met een energieopslagcapaciteit groter dan 0.3 Wh) CAPACITOR, ASYMMETRIC (with an energy storage capacity greater than 0.3Wh)
3509 AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED
3510 GEADSORBEERD GAS, BRANDBAAR, N.E.G. ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.
3511 GEADSORBEERD GAS, N.E.G. ADSORBED GAS, N.O.S.
3512 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, N.E.G. ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S.
3513 GEADSORBEERD GAS, OXIDEREND, N.E.G. ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S.
3514 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.
3515 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G. ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.
3516 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
3517 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
3518 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G. ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.
3519 BOORTRICHLORIDE, GEADSORBEERD BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED
3520 CHLOOR, GEADSORBEERD CHLORINE, ADSORBED
3521 SILICIUMTETRAFLUORIDE, GEADSORBEERD SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED
3522 ARSEENWATERSTOF (ARSINE), GEADSORBEERD ARSINE, ADSORBED
3523 GERMAANWATERSTOF (GERMAAN), GEADSORBEERD GERMANE, ADSORBED
3524 FOSFORPENTAFLUORIDE, GEADSORBEERD PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED
3525 FOSFORWATERSTOF (FOSFINE), GEADSORBEERD PHOSPHINE, ADSORBED
3526 SELEENWATERSTOF, (WATERSTOFSELENIDE), GEADSORBEERD HYDROGEN SELENIDE, ADSORBED
3527 POLYESTERHARS-KIT, vast basisproduct POLYESTER RESIN KIT, solid base material
3528 VERBRANDINGSMOTOR, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of VERBRANDINGSMACHINE, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of MACHINE MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED
3529 VERBRANDINGSMOTOR, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of VERBRANDINGSMACHINE, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of MACHINE MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED
3530 VERBRANDINGSMOTOR of VERBRANDINGSMACHINE ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION
3531 POLYMERISERENDE STOF, VAST, GESTABILISEERD, N.E.G. POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S.
3532 POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, GESTABILISEERD, N.E.G. POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S
3533 POLYMERISERENDE STOF, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING, N.E.G. POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.
3534 POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING, N.E.G. POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.
3535 GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.
3536 LITHIUMBATTERIJEN GEÏNSTALLEERD IN CARGO-TRANSPORTEENHEDEN lithium-ion-batterijen of lithiummetaal-batterijen LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries
3537 VOORWERPEN DIE BRANDBAAR GAS BEVATTEN, N.E.G. ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.
3538 VOORWERPEN DIE NIET-BRANDBAAR, NIET-GIFTIG GAS BEVATTEN, N.E.G. ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S.
3539 VOORWERPEN DIE GIFTIG GAS BEVATTEN, N.E.G. ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.
3540 VOORWERPEN DIE BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEN, N.E.G. ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
3541 VOORWERPEN DIE BRANDBARE VASTE STOF BEVATTEN N.E.G. ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.
3542 VOORWERPEN DIE VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE VASTE STOF BEVATTEN, N.E.G. ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.
3543 VOORWERPEN DIE EEN STOF BEVATTEN DIE IN CONTACT MET WATER BRANDBARE GASSEN ONTWIKKELT, N.E.G. ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S.
3544