Achtergrond
De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.

Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".

Hieronder staan alle ADR stoffen in een doorzoekbare lijst weergegeven.


GHS02 Brandbare vloeistoffen

De etiketten van goederen in deze lijst dienen onder andere voorzien
te zijn van bovenstaand CLP / GHS pictogram
Bovenstaande ADR pictogram(men) leiden naar een selectie
van ADR goederen die behoren bij het pictogram


UN Verpak. groep Etiket Benaming en beschrijving Benaming en beschrijving Engels

[Toon alle ADR gevaarlijke stoffen op 1 pagina]

Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken