Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
β-D-Glucopyranoside, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1.fwdarw.3)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1.fwdarw.6)]-, 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate] 82854-37-3 617-397-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-d-Glucopyranoside, 5b-[(benzoyloxy)methyl]tetrahydro-5-hydroxy-2-methyl-2,5-methano-1H-3,4-dioxacyclobuta[cd]pentalen-1a(2H)-yl, [1aR-(1aα,2β,3aα,5α,5aα,5bα)]- 23180-57-6 245-476-2 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-D-Glucopyranoside, octyl 1-thio- 85618-21-9 617-729-0 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-d-Glucopyranosiduronic acid, [3β,16α,21β(Z),22α]-22-(acetyloxy)-16,24,28-trihydroxy-21-[(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)oxy]olean-12-en-3-yl O-β-d-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-d-glucopyranosyl-(1→4)]- 26339-90-2 247-619-4 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl, compd. with cyclohexanamine (1:1) 114162-64-0 601-302-0 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-D-glucose pentaacetate 604-69-3 210-074-8 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-D-glucose pentakis[3,4-dihydroxy-5-[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]benzoate] 5424-20-4 226-562-9 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-D-Lactopyranosylphenyl isothiocyanate 96324-93-5 635-560-0 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-D-Xylopyranoside, (3β,12β,16β,23S,24R,25R)-12-(acetyloxy)-16,23:23,26:24,25-triepoxy-9,19-cyclolanostan-3-yl 264624-38-6 607-941-1 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) 17-sulfate dipotassium salt 99156-45-3 635-575-2 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket