Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
(±) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxalin-2-yloxy)-fenyloxy]propanoaat (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 119738-06-6 (66... 414-200-4 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(±)-(R*,S*)-6-fluor-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyraan (+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 793669-26-8 616-687-0 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(±)-[(R*,R*) en (R*,S*)]-6-fluor-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyraan (+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 99199-90-3 619-407-5 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(±)-1-[2-(allyloxy)ethyl- 2-(2,4-dichloorfenyl)]-1H-imidazoliumhydrogeensulfaat (±)-1-[2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate 83918-57-4 281-291-3 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexeen (±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene 7705-14-8 231-732-0 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(±)-4-[2-[[3-(4-hydroxyfenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]fenolhydrochloride (+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride 90274-24-1 635-469-6 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(±)-butaan-2-ol (±)-butan-2-ol 15892-23-6 240-029-8 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(±)-trans-4-(4-fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine (+/-)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 109887-53-8 415-550-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(<I>E</I>)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol (E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol 5932-68-3 227-678-2 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(<I>Z</I>)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol (Z)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol 5912-86-7 227-633-7 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket