Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
(2S,5R)-6,6-dibroom-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptaan-2-carbonzuur-4,4-dioxide (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide 76646-91-8 427-200-4 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindool-2-yl)-5-oxopentaanzuur (2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic acid 88784-33-2 443-560-5 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3-aminofenyl)pyridin-3-ylmethanon (3-aminophenyl)pyridin-3-ylmethanone 79568-06-2 428-230-0 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride …% (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride 3327-22-8 222-048-3 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3-chlorfenyl)-(4-methoxy-3-nitrofenyl)methanon (3-chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanone 66938-41-8 423-290-4 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethylcarbamaat 3-methylpyrazol-5-yl-dimethylcarbamate; monometilan 2532-43-6 - Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3'-carboxymethyl-5-(2-(3-ethyl-3H-benzothiazool-2-ylideen)-1-methylethylideen)-4,4'-dioxo-2'-thioxo-(2,5')bithiazolidinylideen-3-yl)-azijnzuur (3'-carboxymethyl-5-(2-(3-ethyl-3H-benzothiazol-2-ylidene)-1-methyl-ethylidene)-4,4'-dioxo-2'-thioxo-(2,5')bithiazolidinyliden-3-yl)-acetic acid 166596-68-5 422-240-9 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-fenylbutyl]-N-tert-butyldecahydro-isoquinoline-3-carboxamide (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-tert-butyldecahydroisoquinoline-3-carboxamide 136522-17-3 430-230-0 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3S,4aS,8aS)-N-trans-butyldecahydro-3-isochinolinecarboxamide (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyldecahydro-3-isoquinolinecarboxamide 136465-81-1 603-964-6 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanon (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone 104872-06-2 682-528-7 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket