Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
(1-hydroxydodecylideen)difosfonzuur (1-hydroxydodecylidene)diphosphonic acid 16610-63-2 692-502-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl)diacrylaat (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 42978-66-5 256-032-2 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoïndool-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate 1166-46-7 214-619-0 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxaan-5,2'-norcaraan) A mixture of: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane) 121251-67-0 (66... 416-930-9 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecaan (1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.01,10.03,7]tetradecane 211299-54-6 (50... 427-580-1 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chloorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)cyclopentanol (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol; metconazole (ISO) 125116-23-6 603-031-3 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1S-cis)-4-(2-amino-6-chloor-9H-purin-9-yl)-2-cyclopenteen-1-methanolhydrochloride (1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride 172015-79-1 682-587-9 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1S-cis)-4-(3,4-dichloorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naftaleenamine-2-hydroxy-2-fenylacetaat (1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate 79617-97-3 420-560-3 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1S,1′R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methylpropanoaat (1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate 236391-76-7 (66... 431-700-8 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1S,3S,5R,6R)-(4-nitrofenylmethyl)-1-dioxo-6-fenylacetamido-penam-3-carboxylaat (1S,3S,5R,6R)-(4-nitrophenylmethyl)-1-dioxo-6-phenylacetamido-penam-3-carboxylate 54275-93-3 412-670-5 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket