Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
(2-hydroxy-3-(3,4-dimethyl-9-oxo-10-thiaantraceen-2-yloxy)propyl)trimethylammoniumchloride (2-hydroxy-3-(3,4-dimethyl-9-oxo-10-thiaanthracen-2-yloxy)propyl)trimethylammonium chloride 103430-24-6 402-200-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-methylpropyl)lithium (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium 920-36-5 628-083-4 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2,2'-(3,3'-dioxidobifenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftolato))dikoper(II)acetaatlactaat (2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate 159604-94-1 407-240-9 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2,3-dimethylbut-2-yl)trimethoxysilaan (2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilane 142877-45-0 439-360-2 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2,3,5,6-tetrafluorfenyl)methanol (2,3,5,6-tetrafluorophenyl)methanol 4084-38-2 609-872-2 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2R,3R)-3-((R)-1-(tert-butyldimethylsiloxy)ethyl)-4-oxoazetidin-2-ylacetaat (2R,3R)-3-((R)-1-(tert-butyldimethylsiloxy)ethyl)-4-oxoazetidin-2-yl acetate 76855-69-1 623-445-8 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)-10-[(4-dimethylamino-3-hydroxy-6-methyltetrahydropyraan-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6,14-oxo-1-oxacyclotetradecaan (2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)-10-[(4-dimethylamino-3-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6,14-dioxo-1-oxacyclotetradecane 118058-74-5 433-820-6 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2R,3S)-N-(3-amino-2-hydroxy-4-fenylbutyl)-N-isobutyl-4-nitrobenzeensulfonamidehydrochloride (2R,3S)-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-N-isobutyl-4-nitrobenzenesulfonamide hydrochloride 244634-31-9 607-381-8 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromeen-6-on (rotenon) (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one 83-79-4 201-501-9 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan (2RS,3RS)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane 133855-98-8 (77... 406-850-2 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket