Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosaan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaon (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclo-tetracosane-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone 133413-70-4 444-350-6 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(3β, 5α, 6β)-3-(acetyloxy)-5-broom-6-hydroxy-androstaan-17-on (3 β, 5 α, 6β)-3-(acetyloxy)-5-bromo-6-hydroxy-androstan-17-one 4229-69-0 419-790-7 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4-(1-methylethyl)fenyl)-(4-methylfenyl)jodonium tetrakis(pentafluorfenyl)boraat (1-) (4-(1-methylethyl)phenyl)-(4-methylphenyl)iodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate (1-) 178233-72-2 672-712-5 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4-aminofenyl)-N-methylmethyleensulfonamidehydrochloride (4-aminophenyl)-N-methylmethylenesulfonamide hydrochloride 88918-84-7 406-010-5 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4-chloorfenyl)-benzeensulfonaat Fenson 80-38-6 201-274-6 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan (4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane 105024-66-6 600-629-6 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4-fenylbutyl)fosfinezuur (4-phenylbutyl)phosphinic acid 86552-32-1 420-450-5 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4-hydrazinofenyl)-N-methylmethaansulfonamidehydrochloride (4-hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochloride 81880-96-8 406-090-1 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4aR*,8aR*)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-on (4aR*,8aR*)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one 1668-86-6 605-454-9 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(4aS-cis)-6-benzyloctahydropyrrool[3.4-b]pyridine (4aS-cis-)-6-benzyl-octahydropyrrolo[3.4-b]pyridine 151213-39-7 604-777-2 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket