Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
(1S,4R,6R,7R)-(4-nitrofenylmethyl)-3-methyleen-1-oxo-7-fenylacetamido-cefam-4-carboxylaat (1S,4R,6R,7R)-(4-nitrophenylmethyl)3-methylene-1-oxo-7-phenylacetamido-cepham-4-carboxylate 76109-32-5 412-800-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptaandihydrobromide (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 125224-62-6 631-368-6 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(1α,2α,3β,6β)-1,2,3,6-tetrahydro-3,6-methanoftaalzuuranhydride (1α,2α,3β,6β)-1,2,3,6-tetrahydro-3,6-methanophthalic anhydride 2746-19-2 220-384-5 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-(1,3-dioxolaan-2-yl)ethyl)trifenylfosfoniumbromide (2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide 86608-70-0 617-894-9 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-(aminomethyl)fenyl)acetylchloride hydrochloride (2-(aminomethyl)phenyl)acetylchloride hydrochloride 61807-67-8 417-410-4 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-butyl-5-nitrobenzofuraan-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)fenyl]methanon (2-butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanone 141645-23-0 444-800-1 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride (2-chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chloride 40722-80-3 429-740-6 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel 84852-39-1 284-351-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel 85508-45-8 287-470-2 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel 85135-77-9 285-698-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket