Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
.Alfa.-cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (cyfenotrine) α-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate 39515-40-7 254-484-5 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
.Alfa.-cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (cyfluthrin) α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 68359-37-5 269-855-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
.Alfa.,.alfa.′,.alfa.′′-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (HPT) α,α',α''-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol 25254-50-6 246-764-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
.sc.D.sc.,.sc.L.sc.-(N,N-diethyl-2-hydroxy-2-fenylacetamide) D,L-(N,N-diethyl-2-hydroxy-2-phenylacetamide) 65197-96-8 (66.... 408-120-9 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
.sc.DL.sc.-α-methylbenzylamine DL-α-methylbenzylamine 618-36-0 210-545-8 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(-)-trans-4-(4'-fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine (-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 105812-81-5 600-679-9 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(-)(3S,4R)-4-(4-fluorfenyl)-3-(3,4-methyleendioxyfenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride (-)(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxy-phenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride 105813-13-6 432-360-3 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
((4-fenylbutyl)hydroxyfosforyl)azijnzuur ((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid 83623-61-4 809-489-2 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptaan-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-een-4'-on) (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 133636-82-5 801-871-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(+)-R-2-(2,4-dichloorfenoxy)propionzuur R-(+)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid 15165-67-0 604-810-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket