Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
(E)-oxacyclohexadec-13-een-2-on A mixture of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one; (E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one; a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one 111879-80-2 634-655-4 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxy-2-propanolato)aluminium(III), gedimeriseerd (ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxypropan-2-olato)aluminium(III), dimerised 149057-70-5 802-752-2 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(Ethyleendioxy)dimethanol (reactieproducten van ethyleenglycol en paraformaldehyde (met EGForm)) (ethylenedioxy)dimethanol 3586-55-8 222-720-6 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel 84852-36-8 284-348-0 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel 85166-19-4 285-909-2 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel 85508-46-9 287-471-8 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel 85551-28-6 287-592-6 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel 84852-35-7 284-347-5 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichloridedihydrochloride (methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium dichloride dihydrochloride 118658-99-4 401-500-5 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(N-benzyl-N-ethyl)amino-3-hydroxyacetofenonhydrochloride 1-(3-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-(N-benzyl-N-ethyl)aminoethane hydrochloride 55845-90-4 401-840-4 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket