Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
(R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl-methyl)-1H-indool (R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole 143322-57-0 422-390-5 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(R)-butaan-2-ol (R)-butan-2-ol 14898-79-4 238-967-8 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(R)-sec-butylamine (R)-sec-butylamine 13250-12-9 236-232-6 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(R)-α-cyaan-3-fenoxybenzyl (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat A mixture of: α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enyl)]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enyl)]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 91465-08-6 618-753-4 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(R)-α-fenylethylammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat (R)-α-phenylethylammonium (-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate 25383-07-7 689-358-2 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)hexaan-2-ol (RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol 79983-71-4 616-763-3 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]aceetamide; mandestrobine (RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide; mandestrobin 173662-97-0 695-819-9 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (mengsel van 4 isomeren: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-allethrin) (RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin) 231937-89-6 687-634-7 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat (mengsel van 2 isomeren: 1R trans: 1R/S; 1:3) (esbiothrin) (RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 260359-57-7 807-421-6 Gevaar Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
(RS)-3,5-dichloor-N-(3-chloor-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide (RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide; zoxamide (ISO) 156052-68-5 605-037-1 Waarschuwing Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket