Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken


Achtergrond
Het gevaarsidentificatienummer is relevant voor de PGS 6 stoffenlijsten omdat het gevaarsidentificatienummer op de PGS 6 stoffenlijsten getoond moet worden.
Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor.


Number Definitie
66 zeer giftige stof
68 giftige stof, bijtend
69 giftige of zwak giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
70 radioactieve stof
78 radioactieve stof, bijtend
80 bijtende of zwak bijtende stof
83 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C)
84 bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar
85 bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend
86 bijtende of zwak bijtende stof, giftig
88 sterk bijtende stof
89 bijtende of zwak bijtende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
90 milieugevaarlijke stof, diverse gevaarlijke stoffen
99 diverse gevaarlijke stoffen, vervoerd in verwarmde toestand
223 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, brandbaar
225 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, oxiderend
238 brandbaar gas, bijtend
239 brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
263 giftig gas, brandbaar
265 giftig gas, oxiderend
268 giftig gas, bijtend
285 bijtend gas, oxiderend
323 brandbare vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
333 pyrofore vloeistof
336 zeer brandbare vloeistof, giftig
Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken