Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken


Achtergrond
Het gevaarsidentificatienummer is relevant voor de PGS 6 stoffenlijsten omdat het gevaarsidentificatienummer op de PGS 6 stoffenlijsten getoond moet worden.
Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor.


Number Definitie
338 zeer brandbare vloeistof, bijtend
339 zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
362 brandbare, giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
368 brandbare vloeistof, giftig, bijtend
382 brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert, onder ontwikkeling van brandbare gassen
423 vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
446 brandbare vaste stof, giftig, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
462 giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
482 bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
539 brandbaar organisch peroxide
556 sterk oxiderende stof, giftig
558 sterk oxiderende stof, bijtend
559 sterk oxiderende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
568 oxiderende stof, giftig, bijtend
606 infectueuze (besmettelijke) stof
623 giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
638 giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), bijtend
639 giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
642 giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
663 zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
664 zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar
665 zeer giftige stof, oxiderend
668 zeer giftige stof, bijtend
669 zeer giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
823 bijtende vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken