Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken


Achtergrond
Het gevaarsidentificatienummer is relevant voor de PGS 6 stoffenlijsten omdat het gevaarsidentificatienummer op de PGS 6 stoffenlijsten getoond moet worden.
Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor.


Number Definitie
839 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
842 bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
856 bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend en giftig
883 sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C)
884 sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar
885 sterk bijtende stof, oxiderend
886 sterk bijtende stof, giftig
Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken