Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen

Keuze uit 163838 etiketten

Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008

Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de elementen op die op uw etiketten moeten staan. Die elementen hoeft u niet zelf meer op te zoeken op de veiligheidsbladen. U hoeft ook niet meer uit te zoeken welke elementen op uw etiketten getoond moeten worden, dit hebben wij voor u uitgezocht.

U heeft geen etiket print sofware meer nodig. U hoeft niets te installeren.
U hoeft u database / voorraadbeheersysteem niet meer te koppelen aan uw etiket print software.
U heeft alleen nog Stoffenjournaal.nl nodig om u etiketten eenvoudig, volledig webbased te printen.

Onderstaande elementen kunnen op uw etiketten worden afgedrukt:

  • Productidentificaties, waaronder stofnaam, CAS nummer, EC nummer en formule
  • Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P zinnen
  • Gevarenpictogrammen
  • Hoeveelheid
  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Streepjescode met id
  • Signaalwoord ( Waarschuwing / Gevaar )
  • Datum en tijd
  • Vrije tekst
  • UFI

Let op: voor vervoer over de weg zijn gelden er aanvullende eisen, zoals ADR pictogrammen op vrachtauto's, zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

vdp
Name NL Name EN Cas EG Signaalwoord
γ-Acetylenic GABA 57659-38-8 637-345-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-butyrolactone 96-48-0 202-509-5 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-ethoxy-4-methylbenzenebutyronitrile 83898-14-0 281-222-7 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-ethoxybenzenebutyronitrile 71172-39-9 275-229-4 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-methoxybenzenebutyronitrile 71172-63-9 275-236-2 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-methylaziridine-1-propylamine 74993-03-6 278-047-3 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-Oxo-2-naphthalenebutyric acid 1590-22-3 621-427-4 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-Oxo-5-acenaphthenebutyric acid 16294-60-3 630-637-5 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-oxo-α-phenylbenzenebutyronitrile 6268-00-4 228-440-0 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket   
γ-oxopyrene-1-butyric acid 7499-60-7 231-354-6 Wijzig gevaarsetiket Print gevaarsetiket