Een PGS 15 journaal is een rapport met onder meer een overzicht van de opgeslagen stoffen, dat voldoet aan de PGS 15 richtlijn .

Indien er meer dan 2500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, moet per opslagvoorziening een representatief journaal aanwezig zijn.
Dit journaal moet de hulpverlenende diensten een beeld geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen stoffen. Zie Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016).
Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken