In de context van de PGS 6 tabel 4.2 => Bij ontbrekende CASnr, VN en GI nr: de toxische eigenschappen en grenswaarden van de betreffende stof benoemen.

Het komt vrijwel niet voor dat een stof geen CASnr, VN en GI heeft.