In de context van de PGS 6 tabel 4.2 => Bij ontbrekende CASnr, VN en GI nr: het brandgevaar (vlampunt) van de betreffende stof benoemen