Deze categorieën  staan in Seveso III richtlijn bijlage 1: Onder “deel 1”  bij “categorieën gevaarlijke stoffen", kolom 1.

Zie Seveso III