Beschrijf gedrag van de stof bij normaal bedrijf (stel dat dit temperaturen zijn tot 110 graden met 3 bar overdruk, wat is dan het gedrag van die stof (gevaaraspecten. Wellicht is 110 graden boven vlampunt van de stof. In dat geval kan een relatief “ongevaarlijke” stof met een vlampunt van 100 graden, ineens wel gevaarlijk zijn). Stel dat de temperatuur maximaal 250 graden kan worden en de druk boven ontwerpdruk van omhulling, wat is dan het gedrag van de stof (chemische ontleding?).