PGS 6 stoffenlijsten vormen o.a. een registratie van gevaarlijke stoffen.
Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO-2015/Seveso III).
In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen.
Indien dat voor uw bedrijf het geval is, heeft u een meerdere stoffenlijsten nodig volgens de PGS 6 richtlijn.

Zie PGS 6 - Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015 .
Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken