Aard van de stof heeft te maken met de wijze van opname (inademen, inslikken, huidcontact).
Fysische vorm is gas, vloeibaar of vaste stof.