Op de publieke stoffenlijst mag u volgens   voorschift 4.3 van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen ( PGS 6 / Brzo 2015 ) velden weg laten tbv geheimhouding ( indien u wel aangeeft onder welke categorieën van  bijlage I uit de SEVESO III richtlijn  de stoffen vallen ).
Probeer Stoffenjournaal.nl 14 dagen gratis
Stoffenjournaal.nl is de makkelijste en snelste manier om PGS 15 Stoffenjournaals, PGS 6 Stoffenlijsten en CLP etiketten te maken