Als de stof geen CMR stof is en ook niet ADR is geclassificeerd is, dan valt de opslag dus niet onder de PGS 15 en hoeft niet op het stoffenjournaal. U mag het wel op het stoffenjournaal plaatsen.