De juiste vervoersnaam staat in 3.2.1 Tabel A: Lijst van gevaarlijke goederen, in kolom 2. Deze lijst kunt u vinden op de website van het RIVM, zie Gevaarsindeling > ADR

Raadpleeg dit RIVM document voor afwijkingen op deze regel en details.