De maximale hoeveelheid per opslagvoorziening is o.a. afhankelijk van de stof die er is opgeslagen.

In een inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste:

  1. 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, of
  2. 10 000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar, of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar en ADR-klasse 9.

Hierbij is ook het volgende van belang:

Op een verdieping van een gebouw mag maximaal 500 kg of 500 l verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen.
Hierbij wordt een kelder wel als een verdieping beschouwd en de begane grond van een gebouw niet.

Zie PGS 15, paragraaf 3.2.2 Voorschriften voor opslagvoorzieningen


Wannneer u aangeeft op Stoffenjournaal.nl wat de maximale hoeveelheid stoffen voor uw opslagvoorzieningen is, geeft Stoffenjournaal.nl u een melding, wanneer dit maximum overschreden wordt. 

Maxima per locatie kunt up opgeven op Mijn locaties