Combinaties van onverenigbare gevaarlijke stoffen zijn stoffen die niet in dezelfde locatie/opslagvoorziening mogen staan.
Hierbij is de ADR klasse van de stoffen bepalend.

Dit kunnen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen die met elkaar reageren en daarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vormen, of tot gevaarlijke situaties kunnen leiden zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen, of excessieve warmte ontwikkeling.

Bijvoorbeeld, de ADR-klassen 4.1, 4.2 en 4.3 moeten in een groot aantal gevallen apart worden opgeslagen. In overleg met het bevoegd gezag kan hiervan worden afgeweken.

Door uw locaties/opslagvoorzieningen op Stoffenjournaal.nl handig te kiezen, geeft Stoffenjournaal.nl u een melding, wanneer toch stoffen bij elkaar worden geplaatst, waarbij dat niet is toegestaan. Zo voorkomt u een conflict en boete van de omgevingsdienst.

Daarvoor dient u op Stoffenjournaal.nl wel aan te geven wat voor uw situatie de "Combinaties van onverenigbare gevaarlijke stoffen" zijn.

Dit kan op onverenigbare-combinaties-ADR-klassen