Verpakkingen met gevaarlijke stoffen moeten worden voorzien van etiketten.  Zie https://www.ilent.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen-weg/verpakken-en-etiketteren-gevaarlijke-stoffen.
Dus bij zowel opslag als vervoer.

Met Stoffenjournaal.nl kunt u eenvoudig etiketten maken die voldoen aan de CLP verordening ( https://osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures ) voor etikettering. Voor elk van uw stoffen kunt op stoffenjournaal.nl met 1 druk op de knop een etiket printen dat aan alle eisen voldoet.

Bij vervoer van gevaarlijke stoffen, worden aanvullende eisen gesteld, zoals bijvoorbeeld borden op vrachtwagens. Zie https://www.ilent.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen-weg/verpakken-en-etiketteren-gevaarlijke-stoffen.